RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Autor: Hladika, Mirjana; Matovina, Hrvoje; Perčević, Hrvoje
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 530
Uvez: Meki

46,45  (349,98 kn)

Knjiga može poslužiti i kao literatura zainteresiranim osobama u praksi i kao pomagalo nastavnicima u nastavi, a pomoću nje mogu se razumjeti računovodstveni, porezni i financijski učinci priznavanja i mjerenja financijskih instrumenata.

Opis

O knjizi:

Problematika priznavanja i mjerenja odnosno računovodstvenog tretmana financijskih instrumenata jedno je od najintrigantnijih pitanja u suvremenoj računovodstvenoj teoriji i praksi koja podjednako zaokuplja računovodstvene „teoretičare“ i računovodstvene „praktičare“. Upravo taj izostanak jedinstvenog konsenzusa između računovođa osnovni je razlog što se MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (MRS 39) razvijao gotovo deset godina te konačno počeo s primjenom 1. siječnja 2003. godine.

Temeljna svrha ove knjige je sistematizacija postojećih znanstvenih, ali i stručnih spoznaja vezanih za priznavanje i mjerenje financijskih instrumenata s posebnim naglaskom na ulogu, značaj i primjenu računovodstva zaštite kao posebnog načina priznavanja i mjerenja financijskih instrumenata koji su definirani kao zaštićene stavke odnosno kao instrumenti zaštite. S obzirom da je ova knjiga pisana u vrijeme kad je aktualni standard za računovodstveni tretman financijskih instrumenata bio MRS 39, u njoj je detaljno razrađen model računovodstvenog tretmana financijskih instrumenata sukladno MRS-u 39.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR................................................................................................... xv

POGLAVLJE 1.
 1. POJAM I VRSTE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA.................................... 3
 1.1. POJAM I ZNAČAJ FINANCIJSKIH INSTRUMENATA............................ 3
 1.2. VRSTE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ............................................. 11

POGLAVLJE 2.
 2. RAČUNOVODSTVENI OKVIR FINANCIJSKIH INSTRUMENATA............. 19
 2.1. PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA............................. 20
 2.2. PRIZNAVANJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA................................. 24
 2.3. MJERENJE I KLASIFIKACIJA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA........... 33
 2.4. MJERENJE FER VRIJEDNOSTI EKONOMSKIH KATEGORIJA .............. 60

POGLAVLJE 3.
 3. RAČUNOVODSTVO OSNOVNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA........ 91
 3.1. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKE IMOVINE ................ 93
 3.2. POREZNI TRETMAN FINANCIJSKE IMOVINE .................................... 139
 3.3. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN VLASNIČKIH
 INSTRUMENATA ................................................................................ 151
 3.4. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKIH OBVEZA ................ 200
 3.5. REKLASIFIKACIJA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ...........................237
 3.6. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVENOG TRETMANA
 FINANCIJSKIH INSTRUMENATA U BANKAMA ................................. 250
 3.7. RAČUNOVODSTVO PREDSTEČAJNIH NAGODBI............................... 277

POGLAVLJE 4.
 4. RAČUNOVODSTVO DERIVATIVNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ... 291
 4.1. POJAM, VRSTE I OBILJEŽJA DERIVATIVNIH FINANCIJSKIH
 INSTRUMENATA ................................................................................. 291
 4.2. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN DERIVATIVNIH FINANCIJSKIH
 INSTRUMENATA ................................................................................. 329

POGLAVLJE 5.
 5. RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE .................................................................... 357
 5.1. RIZICI I RISK MANAGEMENT ............................................................. 357
 5.2. POJAM I SVRHA RAČUNOVODSTVA ZAŠTITE................................... 365
 5.3. IMPLEMENTACIJA (DIZAJNIRANJE) RAČUNOVODSTVA ZAŠTITE ... 367
 5.4. VRSTE RAČUNOVODSTVA ZAŠTITE................................................... 378
 5.5. PRIMJENA I UČINKOVITOST RAČUNOVODSTVA ZAŠTITE ............... 413

POGLAVLJE 6.
 6. PROMJENE U RAČUNOVODSTVU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
 PRIMJENOM MSFI-JA 9 FINANCIJSKI INSTRUMENTI............................ 435
 6.1. RAZLOZI PROMJENE AKTUALNOG RAČUNOVODSTVENOG
 TRETMANA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA .................................... 435
 6.2. KLASIFIKACIJA I MJERENJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA..........441
 6.3. MODEL OČEKIVANOG GUBITKA KAO TEMELJ ZA PROCJENU
 KREDITNIH GUBITAKA I PROVOĐENJA TESTA UMANJENJA
 VRIJEDNOSTI FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ................................. 465
 6.4. PROMJENE U RAČUNOVODSTVU ZAŠTITE....................................... 477

POPIS LITERATURE...........................................................................................517
 POPIS SLIKA .....................................................................................................527
 POPIS TABLICA.................................................................................................529

Dodatne informacije

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Godina izdanja

Povezane knjige - Naša preporuka