RAČUNOVODSTVO II – – priručnik za vježbe - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO II – – priručnik za vježbe

- priručnik za vježbe
Autor: Broz Tominac, Sanja; Dragija Kostićm Martina; Hladika, Mirjana; Mićin, Marina; Perčević, Hrvoje
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 374
Uvez: Meki

29,20  (220,01 kn)

Uz brojne praktične primjere, čitatelj se upoznaje s temeljnim računovodstvenim kategorijama i pravilima računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja. Bit će na korist kako studentima, tako i široj znanstvenoj i stručnoj javnosti.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2341 Kategorija: Oznake: , , ,

Opis

O knjizi:

U priručniku ‘Računovodstvo II – priručnik za vježbe’ naglasak je dan na brojne praktične primjere kojima se prikazuje računovodstveno evidentiranje osnovnih poslovnih događaja vezanih za pojedine računovodstvene kategorije – imovinu, obveze, kapital, prihode, troškove i rashode. Kroz praktične primjere ukazuje se na financijske učinke poslovnih događaja, odnosno ukazuje se na utjecaj pojedinih poslovnih događaja na financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove poslovnog subjekta. Na taj se način čitatelja želi upoznati s računovodstvenom logikom. S obzirom na brojnost i različitost poslovnih događaja koji se svakodnevno javljaju u poslovanju nije se težilo tome da se obuhvate svi poslovni događaji, već je naglasak stavljen na razumijevanje suštine u evidentiranju poslovnih događaja.

Obrađuju se osnovni poslovni događaji, dok se složeniji primjeri obrađuju u okviru kolegija koji se izvode na višim godinama studija, odnosno na smjeru Računovodstvo i revizija. Praktični primjeri pripremljeni su u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima (MSFI i HSFI) te uz primjenu poreznih propisa. Problematika poreza na dodanu vrijednost prezentirana je na osnovnoj razini. U prezentiranju primjera korišten je kontni plan Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika objavljen 2017. godine. Ovim se pristupom željelo na sustavan, jednostavan i razumljiv način prikazati praktičan smisao računovodstva i financijskog izvještavanja poduzeća.

Riječ je o kvalitetnoj literaturi koja za različite korisnike – studente ekonomskih fakulteta i visokih poslovnih škola, kandidatima za stjecanje profesionalnih zvanja u okviru računovodstvene profesije, kao i menadžmentu, te ostalim korisnicima iz poslovne prakse koji koriste računovodstvene informacije za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

Iz sadržaja:

 1. TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE I PRAVILA EVIDENTIRANJA NA KONTIMA (Hrvoje Perčević, Mirjana Hladika, Martina Dragija Kostić)

Elementi financijskog položaja – imovina, obveze i kapital

Elementi uspješnosti poslovanja – prihodi i rashodi

Osnovna računovodstvena jednadžba

Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov utjecaj na knjiženje

 1. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DUGOTRAJNE IMOVINE (Hrvoje Perčević)

Računovodstveno evidentiranje dugotrajne nematerijalne imovine

Računovodstveno evidentiranje dugotrajne materijalne imovine

Računovodstveno evidentiranje dugotrajnih potraživanja

 1. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE (Mirjana Hladika, Martina Dragija Kostić)
  Računovodstveno evidentiranje zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, auto guma i ambalaža

Računovodstveno evidentiranje kratkotrajnih potraživanja

Računovodstveno evidentiranje kratkotrajne financijske imovine

Računovodstveno evidentiranje novca u banci

 1. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA (Hrvoje Perčević)

Računovodstveno evidentiranje troškova po prirodnim vrstama

Računovodstveno evidentiranje vremenskih razgraničenja

Raspored troškova

 1. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA PROIZVODNJE U TOKU I GOTOVIH PROIZVODA (Martina Dragija Kostić)
 2. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA TRGOVAČKE ROBE (Mirjana Hladika)
 3. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE RASHODA, PRIHODA I UTVRĐIVANJA REZULTATA POSLOVANJA (Sanja Broz Tominac)
 4. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KAPITALA I OBVEZA (Mirjana Hladika)
 5. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KARAKTERISTIČNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA I SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (Marina Mićin)

Literatura

Popis tablica

Popis slika

Kazalo pojmova

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka