RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - Naruči svoju knjigu

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Dremen, Nada (urednica)
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 850
Uvez: Meki

78,04 

Dodanu vrijednost knjizi daje niz predložaka raznih akata i ugovora, od kojih su neki: ugovor o darivanju, ugovor o sponzoriranju, interni akt o financijskom poslovanju, računovodstvene politike i dr. Knjiga je ponajprije namijenjena računovođama i svima koji vode poslovne knjige udruga, zaklada, političkih stranaka, komora te ustanova.

SKU: 2057 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

U stvaranju ovog izdanja sudjelovao je znatan broj autora – stručnih osoba iz različitih područja. Time knjiga jamči za svoju sadržajnu i stručnu kvalitetu. Osim osvježenih tema koje su bile sastavnice VI. izdanja ove knjige, bez obzira na to jesu li poglavlja ažurirana djelomično ili donose u potpunosti novi pristup, u ovom VII. izdanju pojavljuju se i potpuno nove teme od kojih se izdvajaju: VI. Financiranje rada neprofitnih organizacija (darivanja i sponzorstva udruga iz javnih izvora, humanitarna pomoć i dr.), zatim: Planiranje – program rada i financijski plan, VII. Upravljanje te VIII. Nadzor poslovanja.

U dijelu knjige u kojem se obrađuju posebni oblici neprofitnih organizacija izdvojili bismo udruge (osnutak i prestanak rada prema propisima koji se primjenjuju od 2015. godine) te sportske organizacija (s posebnim osvrtom na sportaše u sustavu sporta) i zaklade.

Iz sadržaja:

 I. RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 1. Registar neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 1.1. Obveznici i obveza upisa u Registar
 Mr. sc. Ivana JAKIR–BAJO, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 1.2. Promjene u Registru i brisanje iz Registra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 1.3. Javnost Registra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 2. Računovodstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 2.1. Uvod u računovodstvo
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 2.1.1. Pojam neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 2.1.2. Obveznici primjene neprofitnog računovodstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 2.1.3. Knjigovodstveni sustavi u neprofitnom računovodstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 2.1.4. Temeljne odredbe o računovodstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 2.1.4.1. Računovodstvena načela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 2.1.4.2. Knjigovodstvena isprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 2.1.4.3. Poslovne knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 2.2. Jednostavno knjigovodstvo
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 2.2.1. Poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 2.2.1.1. Opće napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 2.2.1.2. Knjiga blagajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 2.2.1.3. Knjiga primitaka i izdataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 2.2.1.4. Knjiga ulaznih računa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 2.2.1.5. Knjiga izlaznih računa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 2.2.1.6. Popis dugotrajne nefinancijske imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 2.2.2. Nenavedene knjige i pomoćne evidencije
 prema posebnim propisima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 2.2.2.1. Nenavedene knjige i pomoćne evidencije
 prema posebnim propisima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 2.2.2.2. Nenavedene knjige i pomoćne evidencije
 prema potrebama neprofitne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 2.2.3. Sveobuhvatni primjer
 vođenja jednostavnog knjigovodstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 2.2.3.1. Opće napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 2.2.3.2. Predlošci knjiga i evidencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 2.2.4. Prijelaz iz jednostavnog u dvostavno knjigovodstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 2.3. Dvostavno knjigovodstvo
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 2.3.1. Temeljna načela iskazivanja (priznavanja)
 knjigovodstvenih podataka (pozicija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 2.3.1.1. Imovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 2.3.1.2. Obveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 2.3.1.3. Prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 2.3.1.4. Rashodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 2.3.1.5. Vlastiti izvori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 2.3.2. Knjigovodstveni računi i računski plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 X
 2.4. Knjigovodstveni računi računskog plana:
 kako vrednovati i iskazivati poslovne događaje
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 2.4.1. Nefinancijska imovina (RAZRED 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 2.4.1.1. Skica knjiženja temeljnih promjena na imovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 2.4.1.1.1. Dugotrajna imovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 2.4.1.1.2. Kratkotrajna imovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 2.4.1.2. Dugotrajna imovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 2.4.1.2.1. Neproizvedena dugotrajna imovina (SKUPINA 01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 2.4.1.2.1.1. Materijalna imovina (PODSKUPINA 011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 2.4.1.2.1.2. Nematerijalna imovina (PODSKUPINA 012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 2.4.1.2.1.3. Ispravak vrijednosti neproizvedene
 dugotrajne imovine (PODSKUPINA 019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 2.4.1.2.2. Proizvedena dugotrajna imovina (SKUPINA 02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 2.4.1.2.2.1. Građevinski objekti (PODSKUPINA 021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 2.4.1.2.2.2. Postrojenja i oprema (PODSKUPINA 022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 2.4.1.2.3. Prijevozna sredstva (PODSKUPINA 023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
 2.4.1.2.3.1. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
 vrijednosti (PODSKUPINA 024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 2.4.1.2.3.2. Nematerijalna proizvedena dugotrajna imovina (PODSKUPINA 026) . . . . . . . 78
 2.4.1.2.3.3. Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
 (PODSKUPINA 029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 2.4.1.2.4. Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (SKUPINA 03) . . . . . . . . . . . . . 80
 2.4.1.3. Sitni inventar (SKUPINA 04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 2.4.1.4. Nefinancijska imovina u pripremi (SKUPINA 05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
 2.4.1.5. Kratkotrajna imovina (SKUPINA 06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
 2.4.2. Financijska imovina (RAZRED 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 2.4.2.1. Novac u banci i blagajni (SKUPINA 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 2.4.2.1.1. Novac u banci (PODSKUPINA 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 2.4.2.1.2. Novac u blagajni (PODSKUPINA 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
 2.4.2.1.3. Vrijednosnice u blagajni (PODSKUPINA 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 2.4.2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika
 te za više plaćene poreze i ostalo (SKUPINA 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 2.4.2.2.1. Depoziti u bankama i ostalim financijskim
 institucijama (PODSKUPINA 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
 2.4.2.2.2. Jamčevni polozi (PODSKUPINA 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
 2.4.2.2.3. Potraživanja od radnika (PODSKUPINA 123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
 2.4.2.2.4. Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (PODSKUPINA 124) . . . . . . 106
 2.4.2.2.5. Ostala potraživanja (PODSKUPINA 129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 2.4.2.3. Zajmovi (SKUPINA 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 2.4.2.4. Vrijednosni papiri (SKUPINA 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
 2.4.2.5. Dionice i udjeli u glavnici (SKUPINA 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 2.4.2.6. Potraživanja za prihode (SKUPINA 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 2.4.2.6.1. Potraživanja od kupaca (PODSKUPINA 161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
 2.4.2.6.2. Potraživanja za članarine i članske doprinose (PODSKUPINA 162) . . . . . . . . 125
 2.4.2.6.3. Potraživanja za prihode po posebnim propisima (PODSKUPINA 163) . . . . . 126
 2.4.2.6.4. Potraživanja za prihod od imovine (PODSKUPINA 164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 2.4.2.6.5. Ostala nespomenuta potraživanja (PODSKUPINA 165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
 XI
 2.4.2.6.6. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
 (SKUPINA 19 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA) . . . . . . . . . . . . . . . 131
 2.4.2.6.6.1. Rashodi budućih razdoblja (PODSKUPINA 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 2.4.2.6.6.2. Nedospjela naplata prihoda (PODSKUPINA 192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
 2.4.3. Obveze (RAZRED 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 2.4.3.1. Skica knjiženja temeljnih promjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 2.4.3.2. Obveze za rashode (SKUPINA 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 2.4.3.2.1. Obveze za radnike (PODSKUPINA 241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
 2.4.3.2.2. Obveze za materijalne rashode (PODSKUPINA 242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 2.4.3.2.3. Obveze za financijske rashode (PODSKUPINA 244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
 2.4.3.2.4. Obveze za prikupljena sredstva pomoći (PODSKUPINA 245) . . . . . . . . . . . . . 148
 2.4.3.2.5. Ostale obveze (PODSKUPINA 249) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
 2.4.3.3. Obveze za vrijednosne papire (SKUPINA 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
 2.4.3.4. Obveze za kredite i zajmove (SKUPINA 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
 2.4.3.5. Odgođeno plaćanje rashoda
 i prihodi budućih razdoblja (SKUPINA 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 2.4.3.5.1. Odgođeno plaćanje rashoda (PODSKUPINA 291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
 2.4.3.5.2. Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (PODSKUPINA 292) . . . . . . . . . . . . . . . 163
 2.4.4. Prihodi (RAZRED 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
 2.4.4.1. Skica knjiženja temeljnih promjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 2.4.4.1.1. Nerecipročni prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 2.4.4.1.2. Recipročni prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
 2.4.4.2. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (SKUPINA 31) . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 2.4.4.3. Prihodi od članarina i članskih doprinosa (SKUPINA 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
 2.4.4.4. Prihodi po posebnim propisima (SKUPINA 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
 2.4.4.5. Prihodi od imovine (SKUPINA 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 2.4.4.5.1. Prihodi od financijske imovine (PODSKUPINA 341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 2.4.4.5.2. Prihodi od nefinancijske imovine (PODSKUPINA 342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
 2.4.4.6. Prihodi od donacija (SKUPINA 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
 2.4.4.7. Ostali prihodi (SKUPINA 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 2.4.4.8. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (SKUPINA 37) . . . . . . . . . . . . 188
 2.4.4.9. Raspored prihoda (SKUPINA 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
 2.4.5. Rashodi (RAZRED 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
 2.4.5.1. Skica knjiženja temeljnih promjena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 2.4.5.2. Rashodi za radnike (SKUPINA 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
 2.4.5.3. Materijalni rashodi (SKUPINA 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 2.4.5.3.1. Naknade troškova radnicima (PODSKUPINA 421) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 2.4.5.3.2. Naknade troškova članovima u predstavničkim
 i izvršnim tijelima i slično (PODSKUPINA 422) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
 2.4.5.3.3. Naknade volonterima (PODSKUPINA 423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 2.4.5.3.4. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa
 (PODSKUPINA 424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 2.4.5.3.5. Rashodi za usluge (PODSKUPINA 425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 2.4.5.3.6. Rashodi za materijal i energiju (PODSKUPINA 426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 2.4.5.4. Rashod amortizacije (PODSKUPINA 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 2.4.5.5. Financijski rashodi (SKUPINA 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
 2.4.5.6. Donacije (SKUPINA 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
 2.4.5.7. Ostali rashodi (SKUPINA 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
 2.4.5.8. Rashodi vezani uz financiranje
 povezanih neprofitnih organizacija (SKUPINA 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
 XII
 2.4.5.9. Raspored rashoda (SKUPINA 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 2.4.6. Vlastiti izvori (RAZRED 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 2.4.6.1. Vlastiti izvori (SKUPINA 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 2.4.6.1.1. Vlastiti izvori (PODSKUPINA 511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 2.4.6.1.2. Revalorizacijska rezerva (PODSKUPINA 512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
 2.4.6.2. Rezultat poslovanja (SKUPINA 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
 2.4.6.2.1. Višak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 2.4.6.2.2. Manjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
 2.4.7. Izvanbilančni zapisi (RAZRED 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
 2.4.7.1. Prelazak iz dvostavnog knjigovodstva
 u jednostavno knjigovodstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
 2.5. Organizacija knjigovodstva i povezno knjigovodstvo
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 219
 2.5.1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 2.5.2. Računovodstveni poslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 2.5.3. Cjelovitost neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
 2.5.4. Jedinstveni financijski izvještaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
 2.5.5. Primjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
 2.6. Prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
 2.6.1. Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
 2.6.2. Skraćenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
 2.6.3. Pojmovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
 2.6.4. Predlošci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
 2.6.5. Sheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
 2.6.6. Pregled knjiženja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
 2.6.7. Propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
 2.6.8. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
 2.7. Popis imovine i obveza
 Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
 2.7.1. Tko je obvezan provesti popis imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
 2.7.2. Predmet popisa imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
 2.7.3. Provedba popisa imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
 2.7.3.1. Osnivanje popisnog povjerenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
 2.7.3.1.1. Provođenje popisa imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
 2.7.3.2. Popisne liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
 2.7.3.3. Izvještaj o obavljenom popisu imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
 2.7.4. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
 2.7.4.1. Manjak utvrđen popisom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
 2.7.4.2. Višak utvrđen popisom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
 2.7.4.3. Popisne razlike kod neprofitne organizacije obveznika PDV-a . . . . . . . . . . . 248
 2.7.4.4. Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
 2.7.4.5. Otpis potraživanja i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
 2.7.5. Posljedice neprovođenja popisa imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
 2.8. Računovodstvene politike
 u neprofitnom računovodstvu, primjer za udrugu
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 250
 2.8.1. Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
 2.8.2. Računovodstvene politike kod neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
 2.8.2.1. Opće odredbe o računovodstvenim politikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
 XIII
 2.8.2.2. Primjer računovodstvene politike udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
 2.8.3. Preporuka za donošenje računovodstvenih politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
 3. Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu
 Mr. sc. Ivana JAKIR–BAJO, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
 3.1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
 3.2. Obveznici financijskog izvještavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
 3.3. Financijsko izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva . . . . . . . . . . . . . 270
 3.3.1. Tromjesečni financijski izvještaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
 3.3.2. Polugodišnji financijski izvještaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
 3.3.2.1. Godišnji financijski izvještaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
 3.4. Financijsko izvještavanje u sustavu jednostavnog knjigovodstva . . . . . . . . 275
 3.5. Izjava o neaktivnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
 3.6. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
 3.6.1. Obveza izvještavanja o potrošnji proračunskih sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
 3.6.2. Obveznici sastavljanja izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava . . . . . 280
 3.7. Izgled i sadržaj izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava . . . . . . . . . . . . 281
 3.8. Financijski izvještaji vs. Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava . . . . . 283

II. POSLOVNO OKRUŽENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
 1. Djelatnosti neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 1.1. Obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 od strane neprofitnih pravnih osoba
 Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 1.1.1. Temeljne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 1.1.2. Što se ne smatra obavljanjem ugostiteljske djelatnosti? . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 1.1.2.1. Obveze udruge glede popisa svojih članova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
 1.1.2.2. Inspekcijski nadzor, upravne i prekršajne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
 1.1.2.2.1. Upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
 1.1.2.2.2. Kaznene odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
 1.1.3. Udruge i ustanove – obavljanje ugostiteljske djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 294
 1.1.3.1. Osnivanje i način obavljanja djelatnosti udruge i ustanove . . . . . . . . . . . . . . 294
 1.1.3.1.1. Koje udruge mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
 1.1.3.1.2. Koje ustanove mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
 1.1.3.1.3. Koje ugostiteljske usluge mogu pružati navedene udruge i ustanove? . . . 295
 1.1.3.2. Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
 1.1.3.3. Postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti . . . . . . 296
 1.1.3.3.1. Utvrđivanje uvjeta od strane nadležnog ureda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
 1.1.3.3.2. Utvrđivanje uvjeta od strane Ministarstva turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
 1.1.3.4. Propisi kojih se udruge i ustanove trebaju pridržavati
 u obavljanju ugostiteljske djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
 1.1.3.5. Povremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti udruga
 i ustanova izvan objekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
 1.1.3.6. Obveze udruge glede popisa svojih članova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
 1.1.3.7. Inspekcijski nadzor, upravne i prekršajne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
 1.1.3.7.1. Upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
 1.1.3.7.2. Prekršajne odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
 1.2. Pružanje usluga u turizmu od strane neprofitnih pravnih osoba
 Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
 1.2.1. Temeljne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
 XIV
 1.2.2. Turizam u važećem zakonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
 1.2.2.1. Što se ne smatra pružanjem usluga u turizmu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
 1.2.2.2. Organiziranje turističkog paket aranžmana
 od strane sindikata, udruga, te izleta od strane škola
 odnosno odgojno-obrazovnih ustanova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
 1.2.2.3. Obveza udruga te škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova . . . . . . . . . 305
 1.2.2.4. Pružanje određenih usluga turističke agencije
 od strane hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
 1.2.2.5. Posredovanje udruge turističkih vodiča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
 1.2.2.6. Organiziranje konferencije, savjetovanja, simpozija itd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
 1.2.2.7. Obveza vođenja popisa članova udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
 1.2.2.8. Upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
 1.2.2.9. Prekršajne odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
 1.2.3. Pružanje usluga u turizmu od strane neprofitnih
 pravnih osoba danom stupanja na snagu novog
 Zakona o pružanju usluga u turizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 1.2.3.1. Uvodno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 1.2.3.2. Što se ne smatra pružanjem usluga u turizmu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 1.2.3.3. Usluge u turizmu i neprofitne pravne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 1.2.3.3.1. Putovanja koja organiziraju sindikati, udruge,
 vjerske zajednice, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove . . . . . . . . . . . 314
 1.2.3.3.2. Pružanje određenih usluga turističke agencije
 od strane hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
 1.2.3.3.3. Posredovanje udruge turističkih vodiča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
 1.2.3.3.4. Turističke usluge u kongresnom i poslovnom turizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
 1.2.3.3.5. Javne ustanove koje pružaju usluge turističke agencije . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 1.2.3.3.6. Turističke usluge u zdravstvenom turizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 1.2.3.3.7. Upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 1.3. Posebnosti neprofitnih pravnih osoba u djelatnosti trgovine
 Darko MAREČIĆ, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
 1.3.1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
 1.3.2. Općenito o neprofitnim pravnim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
 1.3.2.1. Udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
 1.3.2.2. Ustanove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
 1.3.2.3. Zadruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
 1.3.2.4. Zaklade i fundacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
 1.3.3. Općenito o obavljanju djelatnosti trgovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
 1.3.3.1. Normativno uređenje trgovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
 1.3.3.2. Što je trgovina i u kojim se oblicima može obavljati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
 1.3.3.3. Tko može obavljati djelatnost trgovine................................. 325
 1.3.3.3.1. Koga se smatra trgovcem sukladno odredbama ZoT-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
 1.3.3.3.2. Koje druge fizičke i pravne osobe mogu
 obavljati trgovinu i na koje načine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
 1.3.4. Općenito o minimalnim tehničkim
 i drugim propisanim uvjetima za obavljanje trgovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
 1.3.5. Uz koje uvjete i na koje načine neprofitne
 pravne osobe mogu obavljati trgovinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
 1.3.5.1. Prodaja vlastitih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
 XV
 1.3.5.2. Obavljanje prodaje radi ostvarivanja
 utvrđenih ciljeva, a ne stjecanja dobiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
 1.3.5.3. Prodaja robe predviđena posebnim propisima
 i odredbama statuta ili drugog općeg akta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
 1.3.5.4. Obavljanje prodaje na propisane načine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
 1.3.5.4.1. Općenito o propisanim načinima prodaje robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
 1.3.5.4.2. Posebno o propisanim načinima prodaje robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
 1.3.5.4.2.1. Prodaja na klupama i štandovima izvan tržnica na malo . . . . . . . . . . . . . . . . 331
 1.3.5.4.2.2. Prodaja na klupama i štandovima unutar
 trgovačkih centara, ustanova i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
 1.3.5.4.2.3. Prodaja putem kioska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
 1.3.5.4.2.4. Prigodna prodaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
 1.3.5.4.2.5. Prodaja u prostorima kulturnih, sakralnih,
 obrazovno-pedagoških, sportskih, znanstvenih
 i drugih javnih ustanova te prostorima koji su proglašeni
 zaštićenim područjem prirode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
 1.3.6. Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
 1.3.6.1. Ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkim
 i drugim propisanim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
 1.3.6.2. Minimalni tehnički uvjeti za prodajne objekte, opremu
 i sredstva kojima NPO obavlja prodaju vlastitih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . 335
 1.3.6.2.1. Štandovi i prodajne kupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
 1.3.6.2.2. Kiosk za prodaju robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
 1.3.7. Uvjeti za prodaju robe na otvorenim prostorima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
 1.3.8. Kojih se obveza neprofitne pravne osobe moraju
 pridržavati kad prodaju svoje proizvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 1.3.8.1. Isticanje natpisa s oznakom tvrtke
 ili naziva neprofitne pravne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 1.3.8.2. Isticanje obavijesti o radnom vremenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 1.3.8.3. Isticanje i pridržavanje uvjeta prodaje.................................. 339
 1.3.8.4. Isticanje cijena i pridržavanje istaknutih cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
 1.3.8.5. Posebni oblici prodaje robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
 1.3.8.6. Izdavanje računa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
 1.3.8.7. Pisani prigovori potrošača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
 1.3.8.8. Odgovornost neprofitne pravne osobe
 za materijalne nedostatke prodanog proizvoda......................... 342
 1.3.8.9. Osiguranje podataka o stanju robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
 1.3.8.10. Ispunjavanje mjeriteljskih zahtjeva
 i obveza koji se odnose na ambalažu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
 1.3.9. Kojih se zabrana i ograničenja neprofitne pravne osobe
 moraju pridržavati kad prodaju svoje proizvode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
 1.3.9.1. Zabrana i/ili ograničenje prodaje
 određenih proizvoda izvan prodavaonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
 1.3.9.2. Zabrana prodaje određenih proizvoda maloljetnim osobama . . . . . . . . . . . 345
 1.3.9.3. Zabrana davanja osobnih podataka potrošača.......................... 346
 1.3.9.4. Zabrana neželjene komunikacije s potrošačima putem telefona
 i/ili poruka te ostavljanja oglasnih poruka i materjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
 1.3.9.5. Zabrana nepoštenog trgovanja i nepoštene poslovne prakse . . . . . . . . . . . 346
 1.3.9.5.1. Nepošteno trgovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 XVI
 1.3.9.5.2. Nepoštena poslovna praksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 1.3.10. Označavanje proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 1.3.10.1. Označavanje neprehrambenih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 1.3.10.2. Označavanje hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 1.3.10.2.1. Općenito o označavanju hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 1.3.10.2.2. Označavanje pretpakirane hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
 1.3.10.2.3. Označavanje nepretpakirane hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
 1.3.11. Inspekcijski nadzor u trgovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 2. Porezi (neprofitno motrište) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 2.1. Posebitosti neprofitnih organizacija u sustavu poreza
 na dohodak s posebnim osvrtom na službena putovanja
 Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 2.1.1. Pomoći i neki primitci u naravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 2.1.2. Što se smatra službenim putovanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 2.1.3. Dokumentacija za evidentiranje i praćenje službenih putovanja . . . . . . . . . 353
 2.1.3.1. Putni nalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
 2.1.3.2. Evidentiranje ispostavljenih putnih naloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
 2.1.3.3. Izvještavanje putem obrasca JOPPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 2.1.4. Troškovi službenih putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 2.1.4.1. Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
 2.1.4.2. Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
 2.1.4.3. Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
 2.1.4.4. Troškovi uporabe privatnog automobila na službenom putovanju . . . . . . . 359
 2.1.5. Službena putovanja u tuzemstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
 2.1.5.1. Zaposlenici neprofitne organizacije na službenom putovanju . . . . . . . . . . . 360
 2.1.5.1.1. Osobe koje nisu primile oporezive primitke u 2017. godini . . . . . . . . . . . . . . 361
 2.1.5.1.2. Osobe koje su primile oporezive primitke u 2017. godini . . . . . . . . . . . . . . . . 366
 2.1.5.2. Službena putovanja nerezidenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
 2.1.6. Načini isplate nadoknada troškova službenog putovanja . . . . . . . . . . . . . . . 368
 2.1.7. Kada nije potrebno predati obrazac JOPPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
 2.2. Posebnosti neprofitnih pravnih osoba u sustavu PDV-a
 Dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. vis. šk. i ovl. rač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
 2.2.1. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem neprofitnih
 pravnih osoba kao obveznika PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
 2.2.1.1. Koje su neprofitne osobe obveznici PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
 2.2.2. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje
 oporezivanja kalendarske godine ..................................... 374
 2.2.2.1. Koji računi ulaze u posljednje razdoblje oporezivanja
 kalendarske godine i porezne evidencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
 2.2.2.2. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2017. iz ulaznih računa . . . . . . . . . 375
 2.2.3. Izračun postotka za priznavanje pretporeza
 u prosincu 2017. kod neprofitne pravne osobe – sportska udruga . . . . . . . 377
 2.2.3.1. Usklađenje postotka za priznavanje pretporeza
 u prosincu 2017. – Neprofitna osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
 2.2.3.2. Korištenje postotka priznavanja pretporeza
 u novom obračunskom razdoblju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
 2.2.3.3. Ispravak pretporeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
 2.2.3.4. Ispravak pretporeza zbog izlaska iz sustava PDV-a ili prelaska
 u cijelosti na promete oslobođene PDV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
 XVII
 2.2.3.5. Ispravak pretporeza zbog promjene postotka
 za priznavanje pretporeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
 2.2.3.6. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje
 i zaključivanje poreznih knjiga i evidencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
 2.2.3.7. Saldiranje pretporeza i obveze PDV-a
 u računovodstvenim evidencijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
 2.3. Neprofitne organizacije u sustavu poreza na dobitak
 Marijana HERCEG, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
 2.3.1. Porezna osnovica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
 2.3.1.1. Paušalno utvrđene porezna osnovica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 2.4. Neprofitne organizacije - uvoz i izvoz
 Mr. sc. Melita BULJAN, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 2.4.1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 2.4.2. Carinsko područje EU................................................. 400
 2.4.3. Kako carinski propisi definiraju neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
 2.4.4. Uvjeti uvoza i izvoza robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
 2.4.4.1. Uvoz robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
 2.4.4.2. Izvoz robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
 2.4.4.3. Uvjeti uvoza i izvoza robe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
 2.4.5. Oslobođenja pri uvozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
 2.4.5.1. Carinska oslobođenja pri uvozu vezane za neprofitne organizacije . . . . . . . 404
 2.4.5.2. Pošiljke zanemarive vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
 2.4.5.2.1. Obrazovni, znanstveni i kulturni materijali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
 2.4.5.2.2. Znanstveni instrumenti i uređaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
 2.4.5.2.3. Oprema u nekomercijalne svrhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
 2.4.5.2.4. Laboratorijske životinje i biološke ili kemijske tvari za istraživanje . . . . . . . . 408
 2.4.5.2.5. Terapijske tvari ljudskoga podrijetla
 i reagensi za određivanje krvne grupe i vrste tkiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
 2.4.5.2.6. Instrumenti i uređaju za medicinsko istraživanje,
 dijagnosticiranje ili liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
 2.4.5.2.7. Referentne tvari za nadzor kvalitete medicinskih proizvoda . . . . . . . . . . . . . 409
 2.4.5.2.8. Roba za dobrotvorne ili filantropske organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
 2.4.5.2.9. Roba za slijepe i druge hendikepirane osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
 2.4.5.2.10. Roba namijenjena žrtvama elementarnih nepogoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
 2.4.5.2.11. Počasna odlikovanja i nagrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
 2.4.5.3. Porezna oslobođenja pri uvozu vezana za neprofitne organizacije . . . . . . . 412
 2.4.5.3.1. Pošiljke zanemarive vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
 2.4.5.3.2. Laboratorijske životinje i biološke ili kemijske tvari za istraživanje . . . . . . . . 413
 2.4.5.3.3. Terapeutske tvari ljudskoga podrijetla i reagensi
 za određivanje krvne grupe i tipizaciju tkiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 2.4.5.3.4. Referentne tvari za nadzor kvalitete medicinskih proizvoda . . . . . . . . . . . . . 413
 2.4.5.3.5. Roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije roba
 koja je namijenjena žrtvama katastrofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 2.4.5.3.6. Roba koja je namijenjena žrtvama katastrofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
 2.4.5.3.7. Roba za slijepe i druge hendikepirane osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
 2.4.5.3.8. Odlikovanja i priznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
 2.4.5.3.9. Roba za koju ne postoji porezna povlastica pri uvozu,
 ali se primjenjuje carinska povlastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
 2.4.5.4. Zabrane otuđenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
 XVIII

III. RAD FIZIČKIH OSOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
 1. Ugovorni oblici za rad fizičkih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
 1.1. Rad u neprofitnimorganizacijama na temelju ugovora
 o radu i ugovora o djelu Ante VIDOVIĆ, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
 1.1.1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
 1.1.2. Razlike između ugovora o radu i ugovora o djelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
 1.1.3. Izvođenje djela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
 1.1.4. Sažet osvrt na provedbu zaštite na radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
 1.2. Volonterstvo
 Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
 1.2.1. Što je volontiranje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
 1.2.2. Vrste volontiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
 1.2.3. Što se ne smatra volontiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
 1.2.4. Načela volontiranja prema Zakonu o volonterstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
 1.2.5. Organiziranje volontiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
 1.2.6. Ugovor o volontiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
 1.2.7. Prava i obveze volontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
 1.2.7.1. Prava i obveze organizatora volontiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
 1.2.8. Vođenje evidencija i izvještavanje o volontiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
 1.2.8.1. Vođenje evidencije o volonterima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
 1.2.8.2. Izvještavanje o volontiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
 1.2.8.3. Izdavanje potvrda volonterima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
 1.2.9. Nadoknada troškova volonterima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
 1.2.9.1. Troškovi volontiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
 1.2.9.2. Što se smije isplatiti volonterima prema Zakonu o volonterstvu . . . . . . . . . 447
 1.2.9.3. Što se ne smije isplatiti volonterima prema Zakonu o volonterstvu . . . . . . 447
 1.2.9.4. Porezni položaj isplaćenih nadoknada troškova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
 1.2.9.4.1. Novčane naknade isplaćene za troškove volontiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
 1.2.9.4.2. Novčane naknade isplaćene za troškove
 službenog putovanja i džeparac volontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
 2. Javna davanja na primitke fizičkih osoba
 koje rade za neprofitnu organizaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 2.1. Plaća
 Lucija TURKOVIĆ–JARŽA, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 2.1.1. Plaća prema propisima o radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 2.1.2. Prijava radnika na obvezna osiguranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
 2.1.3. Doprinosi za obvezna osiguranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
 2.1.3.1. Osnovica za plaćanje doprinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
 2.1.3.2. Stope po kojima se obračunavaju doprinosi te obveznici
 doprinosa i obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa . . . . . . . . . . . . . . 456
 2.1.4. Oporezivanje plaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
 2.1.4.1. Primjeri obračuna plaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
 2.1.4.2. Rokovi za plaćanje doprinosa i poreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
 2.1.4.3. Uplatni računi za doprinose iz plaća i na plaće,
 porez na dohodak i prirez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
 2.1.5. Naknade plaće za bolovanje i rodiljni dopust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
 2.1.5.1. Slučajevi u kojima radnici ostvaruju pravo na naknadu plaće
 za bolovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
 XIX
 2.1.5.2. Utvrđivanje naknade za bolovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
 2.1.5.3. Utvrđivanje naknade za bolovanje koju isplaćuje poslodavac
 na svoj teret za prvih 42 dana bolovanja,
 odnosno 7 dana za invalida rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
 2.1.5.4. Utvrđivanje naknade koja se isplaćuje na teret HZZO-a
 ili državnog proračuna................................................ 468
 2.1.5.5. Kako treba obračunati naknadu za bolovanje ako u prethodnom
 šestomjesečnom razdoblju nije isplaćena
 niti jedna ili samo jedna plaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
 2.1.6. Rodiljni dopust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
 2.1.6.1. Pravo na rodiljni dopust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
 2.1.6.2. Naknada plaće za rodiljni dopust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
 2.1.7. Iskazivanje podataka u obrascu JOPPD
 za radnike koji se nalaze na bolovanju, rodiljnom,
 roditeljskom dopustu, održavanju trudnoće te ozljede na radu . . . . . . . . . . 475
 2.2. Drugi dohodak
 Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
 2.2.1. Primici koji se ostvaruju na temelju ugovora o djelu
 i ugovora o autorskom djelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
 2.2.2. Obračun poreza na drugi dohodak na primitke
 koji se ne smatraju autorskim naknadama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
 2.2.3. Isplata drugog dohotka umirovljeniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
 2.2.4. Obračun drugog dohotka na isplate koje
 su oslobođene plaćanja doprinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
 2.2.5. Fizičke osobe koje primaju autorsku i umjetničku naknadu . . . . . . . . . . . . . 481
 2.2.5.1. Obračun autorske i umjetničke naknade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
 2.2.5.2. Obračun drugog dohotka u slučaju isplate umjetničke naknade . . . . . . . . . 482
 2.2.6. Primitci po osnovi drugog dohotka
 koje se isplćuju na temelju računa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
 2.2.7. Obvezno godišnje oporezivanje drugog dohotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
 2.2.8. Isplata drugog dohotka nerezidentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
 2.2.9. neoprezivi primitci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
 2.3. Neoporezivi primitci radnika i osoba na stručnom osposobljavanju
 Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
 2.3.1. Neoporezivi primitci radnika .......................................... 491
 2.3.1.1. Troškovi koji nastaju na službenom putu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
 2.3.1.2. Putni troškovi vezani za obrazovanje................................... 498
 2.3.1.3. Prijevoz s posla i na posao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
 2.3.1.4. Vjerodostojne isprave za neoporezive isplate i putni nalog . . . . . . . . . . . . . . 500
 2.3.1.5. Loco vožnja.......................................................... 501
 2.3.1.6. Neoporezivi primitci fizičkih osoba na stručnom osposobljavanju . . . . . . . 501

IV. DEVIZNO POSLOVANJE
 Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
 1. Pojašnjenje pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 1.1. Kapitalni i tekući poslovi s inozemstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
 1.2. Tržište stranih sredstava plaćanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
 1.3. Tečaj strane valute prema kuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
 XX
 2. Otvaranje računa u kreditnoj instituciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
 2.1. Identifikacija osobe ovlaštene za poslovanje s računom . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
 2.2. Podaci za otvaranje računa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
 2.3. Međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
 3. Platni promet s inozemstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
 3.1. Kreditni transfer...................................................... 510
 3.2. Akreditiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
 3.3. Strana gotovina i čekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
 3.1. Naplata iz inozemstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
 3.1.1. Naplata bezgotovinskim putem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
 3.1.2. Naplata u gotovini i čekovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
 3.2. Devizna blagajna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
 3.3. Naplate i plaćanja u kunama u poslovima s inozemstvom . . . . . . . . . . . . . . . 514
 4. Plaćanja između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja . . . . . . . . . 515
 5. Kreditni i depozitni poslovi s inozemstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
 6. Izvješćivanje o poslovima s inozemstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
 7. Nadzorna knjiga i devizna kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
 8. Pregled najvažnijih propisa za devizno poslovanje: . . . . . . . . . . . . . . . . 520

V. FINANCIRANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . 521
 1. Osnovne napomene
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 523
 2. Konačno financiranje
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 523
 2.1. Zakonsko financiranje ................................................ 524
 2.1.1. Obvezno prema posebnim zakonima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
 2.1.2. Dragovoljno prema posebnim zakonima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
 2.1.2.1. Proračunsko financiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
 2.1.2.2. Financiranje humanitarne djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
 2.1.2.3. Igre na sreću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
 2.2. Gospodarske djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
 2.3. Člansko financiranje neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
 2.4. Darivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
 3. Privremeno financiranje putem obveza
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 529
 4. O nekim posebnim oblicima financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
 4.1. Darivanja i sponzorstva udruga iz javnih izvora
 pri njihovu radu od interesa za opće dobro
 Vesna LENDIĆ KASALO, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
 4.1.1. Mjerila koja mora ispunjavati udruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
 4.1.2. Udruga mora biti upisana u odgovarajuće registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
 4.1.2.1. Registar udruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
 4.1.2.2. Registar neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
 4.1.3. Djelatnosti i ciljevi djelovanja moraju
 biti usklađeni s predmetom financiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
 4.1.4. Udruga mora uredno ispuniti obveze
 iz prethodnih ugovora o financiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
 XXI
 4.1.5. Udruga mora uredno plaćati poreze i doprinose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
 4.1.6. Kazneni postupak i pravomoćno osuđivane
 za određene prekršaje i kaznena djela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
 4.1.6.1. Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
 4.1.6.2. Uvjerenje o podacima iz prekršajne i kaznene evidencije . . . . . . . . . . . . . . . . 535
 4.1.7. Udruga ima organizacijske i ljudske resurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
 4.1.8. Dodatni uvjeti koji mogu biti prednost u uvjetima natječaja . . . . . . . . . . . . . 536
 4.1.9. Primjena mjerila na druge neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
 4.1.10. Ugovorne obveze koje mora ispunjavati udruga koja
 koristi sredstva iz javnih izvora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
 4.1.10.1. Obveza provedbe programa ili projekta sukladno uvjetima natječaja . . . . 538
 4.1.10.2. Isključiva odgovornost za provedbu programa ili projekta . . . . . . . . . . . . . . 539
 4.1.10.3. Obveza izvještavanja o provedbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
 4.1.10.4. Obveza izbjegavanja sukoba interesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
 4.1.10.5. Obveze uz uredno vođenje dokumentacije
 i primjenu računovodstvenih propisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
 4.1.10.6. Obveza osiguranja javnosti i vidljivosti trošenja javnih sredstava . . . . . . . . . 542
 4.1.10.7. Ostale ugovorne obveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
 4.2. Humanitarna pomoć
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 545
 4.2.1. Pravni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
 4.2.2. Humanitarna pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
 4.2.3. Što je svrha humanitarne pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
 4.2.4. Tko može prikupljati humanitarnu pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
 4.2.4.1. Stalni prikupljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
 4.2.4.2. Organizatori humanitarnih akcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
 4.2.5. Prikupljanje i pružanje humanitarna pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
 4.2.5.1. Stalno prikupljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
 4.2.5.2. Humanitarne akcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
 4.2.6. Računovodstveno motrište prikupljanja i pružanja humanitarne
 pomoći kod neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
 4.2.7. Porezna napomena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
 4.2.8. Izvješćivanja i evidencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
 4.2.8.1. Stalni prikupljači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
 4.2.8.2. Organizatori humanitarnih akcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
 4.3. Prigodna jednokratna tombola
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 561
 4.3.1. Pravni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
 4.3.2. Osnonve odredbe o igrama na sreću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
 4.3.3. Lutrijske igre na sreću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
 4.3.3.1. Opće odredbe o lutrijskim igrama na sreću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
 4.3.3.2. Prigodna tombola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
 4.3.4. Klađenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
 4.3.5. Javna davanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
 4.3.6. Izvješćivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
 4.3.7. Nagradne igre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
 4.3.8. Primjer procesa organiziranja prigodne tombole
 u neprofitnoj organizaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
 4.3.8.1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje prigodne tombole . . . . . . . . 573
 4.3.8.2. Konačni obračun tombole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
 XXII

VI. PLANIRANJE – PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
 Mr. sc. Ivana JAKIR–BAJO, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
 1. Zakonodavni okvir i obveznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
 2. Način i rokovi donošenja financijskog plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
 3. Obvezni dijelovi financijskog plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
 3.1. Plan prihoda i rashoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
 3.2. Plan zaduživanja i otplata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
 3.3. Obrazloženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
 3.4. Plan novčanih tijekova................................................ 596

VII. UPRAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599
 1. Sustav financijskog upravljanja
 i kontrola u neprofitnim organizacijama
 Mr. sc. Ivana JAKIR–BAJO, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
 1.1. Uvodne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
 1.2. Obveznici samoprocjene učinkovitog
 i djelotvornog funkcioniranja sustava
 financijskog upravljanja i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
 1.3. Način provođenja samoprocjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
 1.4. Akcijski plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
 1.5. Rok izrade i dostava Upitnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
 2. Interni akt neprofitne organizacije
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 606
 2.1. Osnovne odrednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
 2.2. Koje su sastavnice statuta
 odnosno općeg akta neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
 2.3. Sastavnice statuta ili općeg unutarnjeg akta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
 2.4. Unutarnji akt neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
 2.5. Predložak unutarnjeg akta neprofitne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

VIII. NADZOR POSLOVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .615
 1. Financijski nadzor neprofitnih organizacija
 Slavica MALENICA, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
 1.1. Temeljne odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
 1.2. Proračunski nadzor neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
 1.3. Nadzor udruga propisan uredbom o kriterijima, mjerilima
 i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata
 od interesa za opće dobro koje provode udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
 1.4. Osnovna područja koja uređuje zakon o financijskom poslovanju
 i računovodstvu neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
 1.5. Financijski nadzor neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
 2. Revizija
 Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
 2.1. Revizija financijskih izvještaja
 i poslovanja neprofitnih organizacija - općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
 2.1.1. Temeljna razmatranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
 2.2. Zakonski okvir za obavljanje revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
 XXIII
 2.2.1. Revizija neprofitnih organizacija na temelju Zakona
 o državnom uredu za reviziju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
 2.2.2. Revizijski proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
 2.2.2.1. Planiranje revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
 2.2.2.2. Provedba revizijskih postupaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
 2.2.2.3. Izvješćivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
 2.2.2.4. Praćenje izvršenja preporuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
 2.2.3. Revizija financijskih izvještaja i poslovanja neprofitnih organizacija . . . . . . 650
 2.2.3.1. Kriteriji za odabir subjekata revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
 2.2.3.2. Ciljevi revizije neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
 2.2.3.3. Kriteriji za ocjenu pravilnosti i efikasnosti poslovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
 2.2.4. Najčešće pogreške odnosno nepravilnosti
 utvrđene revizijom neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
 2.3. Revizija financijskih izvještaja
 i financijskog poslovanja političkih stranaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
 2.3.1. Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
 2.3.2. Provedba revizije financijskih izvještaja
 i financijskog poslovanja političkih stranaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
 2.3.2.1. Ciljevi i djelokrug revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
 2.3.2.2. Kriteriji za ocjenu pravilnosti financijskog poslovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
 2.3.2.3. Mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
 2.3.2.4. Postupci revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
 2.3.2.4.1. Provjera financijskih izvještaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
 2.3.2.4.2. Objava podataka na mrežnim stranicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
 2.3.2.4.3. Poslovne knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
 2.3.2.4.4. Popis imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
 2.3.2.4.5. Stjecanje prihoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
 2.3.2.4.6. Ostvarenje rashoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
 2.3.2.4.7. Izborna promidžba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
 2.3.2.4.8. Što političke stranke trebaju provjeriti prije početka revizije? . . . . . . . . . . . . 665
 2.3.3. Revizija financijskih izvještaja i poslovanja nezavisnih zastupnika
 i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
 (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
 2.3.3.1. Osnovne odrednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
 2.3.3.2. Provedba revizije financijskih izvještaja i financijskog poslovanja
 članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
 (regionalne) samouprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
 2.3.3.3. Ciljevi i djelokrug revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
 2.3.3.4. Kriteriji za ocjenu pravilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
 2.3.3.5. Postupci revizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
 2.3.3.5.1. Financijski izvještaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
 2.3.3.5.2. Objava podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
 2.3.3.5.3. Poslovne knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
 2.3.3.5.4. Popis imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
 2.3.3.5.5. Stjecanje prihoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
 2.3.3.5.6. Ostvarenje rashoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
 2.3.3.5.7. Što je potrebno provjeriti prije početka revizije? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
 XXIV

IX. ARHIVIRANJE I ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE . . . . . . . . . . ..687
 1. Zaštite dokumentacije neprofitnih organizacija
 s posebnim osvrtom na arhivske propise
 Elizabet KUK, prof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
 1.1. Uvodno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
 1.2. Pravni okvir zaštite arhivskog gradiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
 1.2.1. Arhivski propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
 1.2.2. Drugi propisi o upravljanju dokumentacijom, njenom korištenju i sl. . . . . . 691
 1.2.3. Postoji li obveza zaštite dokumentacije nastale radom neprofitnih
 organizacija i tko je obveznik poštivanja propisa
 o zaštiti dokumentacije, napose arhivskih propisa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
 1.2.4. Svrha zaštite dokumentacije neprofitnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
 1.3. Obveze pravnih osoba sukladno propisima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
 1.3.1. Osnovni pojmovi iz
 arhivskih propisa koje treba poznavati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
 1.3.2. Obveze stvaratelja/imatelja
 javnog arhivskog i registraturnog gradiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
 1.3.3. Obveze stvaratelja/imatelja privatnog arhivskog gradiva . . . . . . . . . . . . . . . 696
 1.3.4. Što znači „odgovarajuća primjena
 zakona“ u odnosu na stvaratelje/imatelje gradiva? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
 1.4. Obveze arhiva, njihova djelatnost i nadležnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
 1.4.1. Obveze arhiva u odnosu
 na arhivsko gradivo stvaratelja/imatelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
 1.4.2. Mogu li arhivi nametati obveze
 privatnim pravnim i fizičkim osobama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
 1.5. Zaključno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
 1.5.1. Na koji način pravne osobe mogu osigurati
 odgovarajuću zaštitu dokumentacije? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
 1.5.2. Stručna pomoć arhiva pri ispunjenju obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 2. Čuvanje računovodstvene dokumentacije
 u neprofitnom računovodstvu
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 701
 2.1. Uvodno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 2.2. Računovodstvena dokumetacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 2.2.1. Knjigovodstvene isprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
 2.2.2. Poslovne knjige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
 2.2.3. Izvještaji............................................................. 702
 2.3. Čuvanje računovodstvene dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
 2.4. Porezne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
 2.4.1. Opći porezni zakon i rokovi čuvanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
 2.4.2. Porez na dodanu vrijednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
 2.4.3. Neki posebni zakoni i propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

X. POSEBNOSTI POSLOVANJA NEKIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA . . . . 707
 1. Udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
 1.1. Osnivanje i rad udruga
 Jagoda BOTIČKI, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
 1.1.1. Postupanje registracijskih tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
 XXV
 1.1.2. Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
 1.1.2.1. Opće odredbe o prepoznatljivosti udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
 1.1.2.2. Područje djelovanja, ciljevi, djelatnosti udruge
 i gospodarske djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
 1.1.2.3. Članstvo udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
 1.1.2.4. Upravljanje udrugom................................................. 715
 1.1.2.5. Udruživanje udruga i ustrojstveni oblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
 1.1.2.6. Izbor i opoziv likvidatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
 1.1.2.7. Imovina udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
 1.1.2.8. Unutarnji nadzor i rješavanje spora
 i sukoba interesa unutar udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
 1.1.2.9. Javnost rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
 1.2. Prestanak poslovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
 1.2.1. Oblici prestanka udruge
 i likvidacijski postupak udruge – pravno motrište
 Jagoda BOTIČKI, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
 1.2.1.1. Prestanak udruge prema odredbama zakona o udrugama . . . . . . . . . . . . . . 717
 1.2.1.2. Kada se ne provodi likvidacijski postupak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
 1.2.1.3. Provođenje postupka likvidacije udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
 1.2.1.3.1. Provođenje likvidacijskog postupka na zahtjev likvidatora . . . . . . . . . . . . . . 720
 1.2.1.3.2. Provođenje likvidacijskog postupka po službenoj dužnosti . . . . . . . . . . . . . . 721
 1.2.1.3.3. Tko može biti likvidator udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
 1.2.2. Prestanak postojanja udruga – ostala motrišta
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 722
 1.2.2.1. Pravni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
 1.2.2.2. Porezno motrište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
 1.2.2.2.1. Porez na dodanu vrijednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
 1.2.2.2.2. Porez na dobit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
 1.2.2.2.3. Računovodstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
 1.2.2.2.3.1. Popis (inventura) imovine i obveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
 1.2.2.2.3.2. Financijski izvještaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
 1.2.2.2.4. Knjigovdstveni primjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
 1.2.2.2.4.1. Likvidacija udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
 1.2.2.2.4.2. Skraćeni postupak postojanja udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 2. Sportske organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 2.1. Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj
 Nataša MUŽDALO, prof.; dr. sc. Krešimir ŠAMIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 2.1.1. Opće napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 2.1.2. Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
 2.1.3. Neizravno ulaganje države u šport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
 2.2. Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša
 Ksenija CIPEK, dipl. oec.: Dražen OPALIĆ, bacc. oec.;
 Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN, dipl. oec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
 2.2.1. Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
 2.2.2. Plaćanje predujma poreza na dohodak
 te doprinosa za obvezna osiguranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
 2.2.2.1. Porezni obveznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
 2.2.2.2. Utvrđivanje dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak . . . . . . . . . . . 745
 XXVI
 2.2.2.2.1. Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma
 poreza na dohodak po toj osnovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 2.2.2.2.2. Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti športaša . . . . . . . . . . . . . . . 758
 2.2.2.3. Inozemni dohodak športaša-rezidenata
 i oporezivanje dohotka športaša
 koji su nerezidenti Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
 2.2.3. Neoporezive naknade športaša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
 2.2.3.1. Nagrade za športska ostvarenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
 2.2.3.2. Športske stipendije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
 2.2.3.3. Naknade športašima amaterima za športsko usavršavanje . . . . . . . . . . . . . . 796
 2.2.3.4. Prikaz ostalih odredbi koje se odnose na nagrade
 za športska ostvarenja, športske stipendije
 i naknade za športsko usavršavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
 2.2.4. Naknade troškova službenog puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
 2.2.5. Podnošenje propisanih izvješća
 u svezi s drugim dohotkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
 2.2.6. Osvrt na podnošenje godišnje
 porezne prijave za 2017. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
 2.3. Nagrade sportašima za sportska ostvarenja
 koje dodjeljuju pravne osobe u sustavu sporta
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj.;
 Nataša MUŽDALO, prof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
 2.3.1. Okvir sporta i pravilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
 2.3.2. Pojmovi u sustavu sporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
 2.3.2.1. Interes sporta i sportaša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
 2.3.3. Odredbe pravilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
 2.3.3.1. Osobe koje mogu dobiti nagradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
 2.3.3.2. Vrste sportskih ostvarenja za koje se može dobiti nagrada . . . . . . . . . . . . . . 814
 2.3.3.3. Sportovi u kojima se može dodijeliti nagrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
 2.3.3.4. Osobe koje mogu dodijeliti nagradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
 2.3.3.5. Svota, izvori sredstava, način isplate,
 dokumentacija u vezi s nagradama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
 2.3.4. Ograničavajući čimbenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
 2.4. Amaterske sportske udruge – obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 i pružanje usluga u turizmu
 Maja MAGDIĆ–HANŽEK, dipl. iur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
 2.4.1. Osnovne zajedničke odredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
 2.4.2. Ugostiteljstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
 2.4.2.1. Kada se odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 ne primjenjuju na amaterske sportske udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
 2.4.2.1.1. Upravne i kaznene mjere ako se amaterske sportske udruge
 ne pridržavaju ZUD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
 2.4.2.1.2. Ostale obveze amaterskih sportskih udruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
 2.4.2.2. Amaterske sportske udruge i obavljanje ugostiteljske djelatnosti . . . . . . . . 822
 2.4.2.2.1. Minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
 2.4.2.2.2. Postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti . . . . . . 823
 2.4.2.2.2.1. Utvrđivanje uvjeta od strane nadležnog ureda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
 2.4.2.2.2.2. Utvrđivanje uvjeta od strane Ministarstva turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
 2.4.2.2.2.3. Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
 XXVII
 2.4.2.2.3. Propisi kojih se amaterske sportske udruge trebaju
 pridržavati u obavljanju ugostiteljske djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
 2.4.2.2.4. Inspekcijski nadzor te upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
 2.4.2.3. Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
 2.4.3. Turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
 2.4.3.1. Organiziranje putovanja od strane amaterske sportske udruge . . . . . . . . . . 828
 2.4.3.1.1. Kada se odredbe zakona o pružanju usluga u turizmu
 ne primjenjuju na amaterske sportske udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
 2.4.3.1.2. Organiziranje putovanja od strane amaterskih sportskih udruga . . . . . . . . . 828
 2.4.3.1.3. Inspekcijski nadzor te upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
 2.4.4. Pružanje usluga u turizmu s danom stupanja na snagu novog
 Zakona o pružanju usluga u turizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
 2.4.4.1. Kada se odredbe zakona o pružanju usluga u turizmu
 ne primjenjuju na amaterske sportske udruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
 2.4.4.2. Organiziranje putovanja od strane amaterskih sportskih udruga . . . . . . . . . 831
 2.4.4.3. Upravne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
 3. Zaklade
 Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač, ovl. rev. i ovl. por. savj. . . . . . . . . . . . . . . . 833
 3.1. Pravni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
 3.2. Onovne odredbe zakona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
 3.2.1. Upravitelj zaklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
 3.2.2. Imovina zaklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
 3.2.3. Statut zaklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
 3.2.4. Zakladna tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
 3.2.5. Promjena svrhe i imovine zaklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
 3.2.6. Izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
 3.2.7. Prestanak zaklade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
 3.3. Porezni položaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
 3.3.1. Porez na dodanu vrijednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
 3.3.2. Porez na dobitak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
 3.3.3. Porez na dohodak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
 3.4. Ostala područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
 3.4.1. Radno pravo i socijalni doprinosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
 3.4.2. Obavljanje “poduzetničkih” djelatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
 3.5. Financijsko poslovanje i računovodstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845

XI. PRAVNI OKVIR – PROPISI IZ NEKIH PODRUČJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
 1 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 1.1 Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi
 i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
 1.2 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu
 1.3 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu
 i registru neprofitnih organizacija
 2 Zakon o udrugama
 2.1 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske
 i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 2.2 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
 i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 XXVIII
 3 Zakon o sportu
 3.1 Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja
 3.2 Pravilnik o Registru športskih djelatnosti
 3.3 Pravilnik o Registru profesionalnih športskih klubova
 4 Zakon o volonterstvu
 4.1 Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama
 ili aktivnostima organizatora volontiranja
 5 Zakon o humanitarnoj pomoći
 5.1 Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija
 5.2 Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći
 5.3 Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
 5.4 Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije
 6 Zakon o zakladama i fundacijama
 7 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 7.1 Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih
 priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje
 izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
 te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe
 8 Zakon o tehničkoj kulturi
 8.1 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture
 9 Zakon o vatrogastvu
 10 Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog
 stvaralaštva

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

Karakter

,

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA”

Povezane knjige - Naša preporuka