RANI KOMUNIKACIJSKI RAZVOJ - Naruči svoju knjigu

RANI KOMUNIKACIJSKI RAZVOJ

Autor: Cepanec, Maja
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: udžbenik, znanstvena
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 380
Uvez: Meki

61,32 

Sadržaj knjige će pomoći budućim logopedima kao i svim znanstvenicima i stručnjacima koji se bave ranim razvojem da bolje razumiju fascinantno razvojno putovanje koje prolazi svako dijete.

SKU: 13731 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Rani komunikacijski razvoj dugo je godina bio pojednostavljeno promatran samo kroz analizu obilježja jezika i govora, bez dubljeg razumijevanja složenosti i dinamičnosti temeljnijih procesa razvoja socijalne komunikacije. Mnoge generacije stručnjaka “odrastale su” bez dostatnih znanja o razvojnim promjenama u domeni rane komunikacije, što je otežavalo razumijevanje komunikacijskih procesa i ponašanja djeteta, ali i razumijevanje teškoća djece s kojom su se susretali u svome radu.

U ovoj knjizi sažeti su svi dostupni podaci o ranom komunikacijskom razvoju, kako bi na jednom mjestu bili dostupni svakome tko ima potrebu analizirati i razumjeti ranu komunikaciju. To je jedan od razloga zašto je većina ove knjige usmjerena upravo na tipični razvoj rane komunikacije, bez čijeg poznavanja nije moguće na pravi način razumjeti razvojna odstupanja.

Knjiga je podijeljena u jedanaest poglavlja koja nastoje čitatelja postupno uvesti u najvažnije fenomene rane komunikacije. Od razgraničavanja pojmova komunikacije, jezika i govora u prvom poglavlju, preko upoznavanja s pojmom namjerne komunikacije, komunikacijskih sredstava i komunikacijskih funkcija, prikaza obilježja ranih interakcija, dodatnih informacija o razvoju združene pažnje i oponašanja, važnih prekretnica i terminologije iz područja razvoja igre, motorike, glasanja, govora i jezika, podjele ranog komunikacijskog razdoblja, opisa razvoja pragmatičkih sposobnosti i teorije uma, pa sve do jedanaestog poglavlja koje ima naglašenu kliničku komponentu i opisuje postupak procjene rane komunikacije.

Svi procesi koji su opisivani u knjizi jasno su smješteni u određeno razvojno razdoblje, te potkrijepljeni konkretnim podacima iz znanstvenih istraživanja, kako bi čitatelj dobio uvid u razvojne promjene u navedenim procesima.

Knjiga sažima sve dostupne spoznaje o ključnim konceptima na kojima se temelji razvoj socijalne komunikacije.

Iz sadržaja:

POGLAVLJE 1. Komunikacija, jezik i govor: isto ili različito? 13

1.1. Što je komunikacija? 14

1.1.1. Razlikovanje komunikacije i interakcije 15

1.1.2. Razlikovanje komunikacije, jezika i govora 16

1.2. Pokazatelji u procjeni obilježja komunikacije, jezika i govora 18

1.3. Komunikacija, jezik i govor: razvojna perspektiva 19

Sažetak 24

1.4. Literatura 24

POGLAVLJE 2. Namjerna komunikacija 27

2.1. Put od namjernih ponašanja prema namjernoj komunikaciji 28

2.2. Rani razvoj namjerne komunikacije 34

2.3. Pokazatelji pojave namjerne komunikacije 37

2.4. Učestalost započinjanja epizoda namjerne komunikacije 44

2.5. Razdoblja prednamjerne i namjerne komunikacije 45

Sažetak 47

2.6. Literatura 48

POGLAVLJE 3. Komunikacijska sredstva 51

3.1. Rana komunikacijska sredstva 53

3.1.1. Glasanje 54

3.1.2. Pogled 55

3.1.3. Geste 57

3.2. Govor/riječi 76

3.3. Ostala komunikacijska sredstva 77

3.4. Predsimbolička i simbolička komunikacijska sredstva 79

Sažetak 82

3.5. Literatura 82

POGLAVLJE 4. Komunikacijske funkcije 87

4.1. Kategorizacije ranih komunikacijskih funkcija 88

4.1.1. Imperativne i deklarativne funkcije 90

4.1.2. Tri skupine ranih komunikacijskih činova (Bruner) 99

4.1.3. Ostale klasifikacije komunikacijskih funkcija 100

4.2. Razvoj ranih komunikacijskih funkcija 103

4.2.1. Redoslijed javljanja ranih komunikacijskih funkcija 103

4.2.2. Učestalost pojedinih ranih komunikacijskih funkcija 109

4.3. Kasnije komunikacijske funkcije 111

Sažetak 115

4.4. Literatura 115

POGLAVLJE 5. Rane interakcije 119

5.1. Socijalna priroda ranih iskustava i rano prepoznavanje 120

5.2. Privrženost 122

5.2.1. Vrste privrženosti 126

5.3. Djetetu usmjerena ponašanja 128

5.3.1. Djetetu usmjeren govor (DUG) 130

5.3.2. Djetetu usmjereni pokreti (DUP) 133

5.4. Usklađenost partnera u ranim interakcijama 136

5.4.1. Naizmjeničnost 141

5.4.2. Socijalna kontingencija 145

5.5. Rane rutine 150

Sažetak 152

5.6. Literatura 153

POGLAVLJE 6. Združena pažnja – susretanje umova 161

6.1. Bihevioralni pokazatelji združene pažnje 166

6.2. Razvoj vještina združene pažnje 168

6.2.1. Dijeljenje pažnje (koordinirana združena aktivnost) 175

6.2.2. Slijeđenje pažnje druge osobe 177

6.2.3. Usmjeravanje pažnje druge osobe 184

6.3. Povezanost združene pažnje s drugim razvojnim područjima 186

Sažetak 188

6.4. Literatura 189

POGLAVLJE 7. Oponašanje 193

7.1. Razvoj oponašanja tijekom prve dvije godine života 198

7.1.1. Oponašanje u novorođenčadi i djece mlađe od 6 mjeseci 204

7.1.2. Oponašanje djece dobi 6 – 24 mjeseca 209

7.2. Generalizacija oponašanja 216

7.3. Odgođeno oponašanje 217

7.4. Oponašanje svakodnevnih radnji 220

7.5. Oponašanje glasanja/govora 222

7.6. Oponašanje i moderna tehnologija 224

Sažetak 226

7.7. Literatura 227

POGLAVLJE 8. Rani razvoj igre, motorike, jezika i govora – što se tijekom ranog komunikacijskog razvoja uočava u drugim razvojnim područjima 233

8.1. Razvoj igre 234

8.1.1. Istraživačka igra 235

8.1.2. Funkcionalna igra 237

8.1.3. Simbolička igra 238

8.1.4. Konstruktivna igra 242

8.1.5. Igre s pravilima 242

8.1.6. Razvoj socijalnih aspekata igre 243

8.2. Razvoj motoričkih sposobnosti 245

8.2.1. Rani razvoj grube motorike 245

8.2.2. Rani razvoj fine motorike 248

8.3. Razvoj glasanja i artikulacije 250

8.3.1. Razvoj glasanja prije pojave govora 250

8.3.2. Razvoj artikulacije i razumljivosti govora 253

8.4. Razvoj jezičnih sposobnosti 255

8.4.1. Razvoj jezičnog razumijevanja 257

8.4.2. Razvoj jezične proizvodnje 261

8.5. Usporedni prikaz razvojnih promjena u različitim razvojnim područjima 266

Sažetak 268

8.6. Literatura 268

POGLAVLJE 9. Stadiji u razvoju rane komunikacije 275

9.1. Perlokucijski, ilokucijski i lokucijski stadij 276

9.2. Prednamjerna i namjerna komunikacija 280

9.3. Predsimbolička i simbolička komunikacija 281

9.4. Predjezična i jezična komunikacija 285

9.5. Dijadička i trijadička komunikacija 286

Sažetak 288

9.6. Literatura 288

POGLAVLJE 10. Razvoj pragmatičkih sposobnosti i teorije uma 291

10.1. Teorija uma 292

10.1.1. Ispitivanje teorije uma 295

10.1.2. Razvoj teorije uma 300

10.2. Pragmatika i pragmatičke sposobnosti – možemo li ih jednoznačno definirati? 304

10.3. Razvoj pragmatičkih sposobnosti 310

10.3.1. Vještine vođenja razgovora (konverzacijske vještine) 311

10.3.2. Vještine pripovijedanja 314

10.3.3. Razumijevanje nedoslovnih ili dvosmislenih značenja jezika (metafore, idiomi, sarkazam, ironija) i humora 316

Sažetak 320

10.4. Literatura 320

POGLAVLJE 11. Procjena rane komunikacije 327

11.1. Metode procjene rane komunikacije 328

11.2. Procjena komunikacijskih obilježja u predjezičnom i ranom jezičnom razdoblju 331

11.2.1. Procjena komunikacijske namjere 335

11.2.2. Procjena komunikacijskih sredstava 338

11.2.3. Procjena komunikacijskih funkcija 341

11.2.4. Procjena ostalih obilježja rane komunikacije 342

11.3. Procjena komunikacijskih obilježja u jezičnom razdoblju 345

11.4. Dijagnostika u djece koja pokazuju odstupanja u razvoju socijalne komunikacije 353

11.4.1. Poremećaj iz spektra autizma (PSA) 354

11.4.2. Opće razvojno zaostajanje / intelektualni razvojni poremećaj 359

11.4.3. Socijalni (pragmatički) komunikacijski poremećaj 362

Sažetak 363

11.5. Literatura 364

Mali englesko-hrvatski rječnik najčešće korištenih pojmova 369

Kazalo pojmova 373

Kazalo autora 377

Fotografije i ilustracije 379

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

,

Uvez