Akcija!
SIGURNOST HRANE CD - Naruči svoju knjigu

SIGURNOST HRANE CD

Od polja do stola
Autor: Havranek, Jasmina; Tudor Kalit, Milna
Područje: M.E.P. - naša izdanja
Područje: Hrana i prehrana
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 456
Uvez: CD

5,99 

Prva takva knjiga u nas koja sustavno obrađuje područje sigurnosti hrane te je stoga njezina uloga iznimno velika. Sve nas – krajnje potrošače, akademsku zajednicu, studentsku populaciju – valja na relevantan način uključiti u permanentno obrazovanje o sigurnim postupcima s hranom. Dovoljno da svakako pročitate ovu knjigu!

Opis

O knjizi:

Pojava knjige “Sigurnost hrane” ima veliki značaj za Hrvatsku. To je prva knjiga u nas koja sustavno obrađuje područje sigirnosti hrane.Tema je aktualna – suvremene tehnologije i globalizacija pružaju nove mogućnosti proizvodnje, prerade i distribucije hrane; lista dobrobiti se umnogostručuje, ali jednako tako rastu i rizici. Nužno je organizirati sve segmente društva, te procesom preventive obuhvatiti sve i svakog građanina. Objedinjeno znanje stručnjaka o sigurnosti hrane ovom je knjigom postalo dostupnije svima – studentima, znastvenicima, gospodarstvu i društvu uopće.

U trinaest poglavlja razmatraju se opća načela o sigurnosti hrane, ali i pojedina specifična pitanja, rješenja i najbolja praksa. Sustavno se izlažu biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, biološki kontaminanti mlijeka i mliječnih proizvoda, kemijski kontaminanti (teški metali, industrijski onečiščivaći, lijekovi i mikotoksini, sredstva za zaštitu bilja), zatim HACCP sustav i metodologija analize rizika u hrani, sljedivost hrane, veterinarsko-higijenske kontrole namirnica animalnog podrijetla te međunarodni pristup dobrobiti životinja i sustav upravljanja sigurnošću hrane za životinje. Opisani su i zahtjevi javnog zdravstva, odnosno sigurna prehrana u funkciji javnog zdravstva. Razmatra se i označavanje hrane kao važan aspekt sigurnosti hrane. Djelo je obogaćeno brojnim grafičkim prilozima (160 dijagrama, tablica, fotografija) koji omogućuju lakše i bolje razumijevanje materije.

Knjiga Sigurnost hrane namijenjena je prije svega studentima Agronomskog fakulteta u Zagrebu, kao obvezna literatura u modulu “Sigurnost hrane”, u okviru više studija: dodiplomskih (Animalne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Agrarna ekonomika), diplomskih (Proizvodnja i prerada mlijeka, Hranidba životinja i hrana, Ekološka poljoprivreda i agroturizam) te specijalističkog studija (Stočarstvo). Očekujemo da će se koristiti i u srodnim modulima i na drugima fakultetima – Prehrambeno-biotehnološkom i Veterinarskom u Zagrebu, ali i mnogim drugima, kao i na veleučilištima i učilištima u cijeloj Hrvatskoj i šire.

Iz sadržaja:

Temelji sustava sigurnosti hrane / Biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani / Kemijski kontaminati: teški metali, industrijski onečišćivači, lijekovi i mikotoksini / Kemijski kontaminati: Sredstva za zaštitu bilja / Biološki kontaminati mlijeka i mliječnih proizvoda / HACCP sustav i pristup analize rizika u hrani / Sljedivost hrane / Veterinarsko – higijenska kontrola namirnica animalnog porijekla / Međunarodni pristup dobrobiti životinja / Sustav upravljanja sigurnošću hrane za životinje / Zahtjevi javnoga zdravstva / Prehrana u funkciji javnoga zdravstva/ Zakonodavstvo o hrani

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

CD

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

,