SLOBODNO VRIJEME, PUTOVANJE I TURIZAM: SOCIOLOŠKI PRISTUP - Naruči svoju knjigu

SLOBODNO VRIJEME, PUTOVANJE I TURIZAM: SOCIOLOŠKI PRISTUP

Autor: Šuràn, Fulvio
Područje: Turizam
Karakter: stručno-popularna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 256
Uvez: Meki

10,22 

Neuobičajena stručno-popularna knjiga koja će biti izuzetna prijateljica sociolozima, antropolozima, etnolozima, psiholozima, ekonomistima, tustičkim menadžerima i djelatnicima, geografima te svima onima koji putovanje i turizam ne mogu odvojiti od svojega osobnog i profesionalnog iskustva.

SKU: 2026 Kategorija:

Opis

O knjizi:

‘Slobodno vrijeme, putovanje i turizam: sociološki pristup’ udžbenik je koji obuhvaća najvažnije društveno-turističke aspekte turizma. Imajući na umu i prošlost i sadašnjost, te uvažujući buduća kretanja, autor razmatra tretman turizma kroz prizmu znanstvenih polja poput ekonomije, antropolgije, sociologije i psihologije te kulturnog djelovanja. S time na umu, zahvaljujući pristupačnome jeziku i razumljivome iskazu, knjiga je namijenjena širokoj paleti društvenih stručnjaka, ali i pojedincima koji su zainteresirani za kulturu, turizam i putovanja.

Motiviranost turista, boravak u drugoj/tuđoj zemlji, turizam i nove tehnologije, masovni turizam i ljetovališta, kretanje i ljenčarenje, društvena uloga turizma i turista, smisao turizma, slobodno vrijeme i istraživanje – samo su neka od pitanja i područja koja načima ova osebujna knjiga te na jedinstven način približava publici željnoj istraživanja i novih saznanja o svijetu i društvenim praksama u turizmu.

Iz sadržaja:

 Uvod 9
 Turizam kao predmet studija 10
 Turizam kao društvena pojava 18
 Turizam u društvenim znanostima 21
 Turizam kao društvena činjenica 21
 Turist kao 'vanjski' subjekt 25
 Lik stranca 31
 Stranac iz perspektive integrirane zajednice 31
 Zajednica iz perspektive stranca/tuđinca 32
 Od stranca do turista 32
 Psihosocijalna dimenzija turizma 35
 Psihologija i sociologija turizma 38
 Motivacije turističkog izbora 39
 Motivacija za turizam 40
 Proces izbora: čimbenici push i pull 42
 Psihološke motivacije turista 44
 Turistički izgled 47
 Uobičajeni, tradicionalni lik turista 48
 Turističko oglašavanje 52
 Turizam i nove tehnologije 54
 Sociologija turizma:
 definicija lika turista i problematičnost turizma 57
 Društvene promjene i kulturni izazovi 67
 Kratka društvena povijest turizma 71
 Ukratko o Grand Tour putovanjima 72
 Veličanje pojedinca u odnosu prema umjetnosti i prirodi 73
 Tradicija i inovacija: kriza aristokracije i razvoj turizma 74
 Početak modernog turizma 76
 Sveobuhvatni turizam ili masovni turizam 78
 Ljetovališta: prvi oblik masovne akvizicije turističkog doživljaja 83
 Dominacija izvana usmjerenim ponašanjima 84
 Strukturiranje razvoja potražnje 84
 Kriza individualne kreativnosti 86
 Institucionalna proizvodnja motivacija 86
 Od usmjerenja prema ciljevima do usmjerenja prema sredstvima 88
 Komunikacija i društvena daljina 89
 Izolacija u kolektivnoj dimenziji turizma 90
 Od boravka do kretanja 90
 Od ljenčarenja do maksimalne učinkovitosti 91
 Od demonstrativne potrošnje do demonstrativne produktivnosti 92
 Kriza sigurnosti u industrijskom društvu 93
 Oblici društvene kontrole i dobrovoljne ovisnosti 93
 Programiranje turističkog iskustva 94
 Institucionalna uloga pratioca/skrbnika 95
 Oblici osiguranja godišnjeg odmora 95
 Natjecanje u potrošnji materijalnih i nematerijalnih dobara 95
 Od želje za razlikovanjem do obreda pripadnosti 96
 Prostorno-vremenska razdioba
 između turističkog iskustva i simboličke funkcije 96
 Slavljenički ciljevi i konformističke potiske 97
 Korištenje praznika unutar gradskog prostora 98
 Složenost postindustrijskog stanja 99
 Prekomjernost mogućeg i izgradnja subjektivnih identiteta 102
 Vjerski turizam i hodočašće 105
 Pojmovna problematika 106
 Kršćansko hodočašće 109
 Masovni turizam u sociološkoj kritici 113
 Cjelovita uloga turista 114
 Simulirane emocije: turizam zabavnih parkova 114
 Potraga za 'autentičnim': primjer održivog turizma 119
 Pojava aktivne turističke dimenzije 125
 Od fragmentacije do stupnjevitosti turističkih iskustva i situacija 126
 Od potvrđivanja do promjene vrijednosti 129
 Od obreda intenzifikacije do obreda prelaska 131
 Kriza slavljeničkih modela 132
 Obnovljena subjektivnost slobodnog vremena 132
 Turističke motivacije i atrakcije u novom interpretativnom modelu 133
 Kontradikcije i nove mogućnosti za lokalne operatere 133
 Stare i nove linije odgovora na rastuću krizu i na nove izazove 133
 Promatranje turizma kao čimbenika proizvodnje 134
 Varijabla vremena u promatranju turizma 136
 S one strane turizma: otkriti smisao turizma 137
 Suvremene društvene teorije turizma 141
 Prema jednoj 'novoj' sociologiji turizma 141
 Metodološki pristup 144
 Kritička teorija 155
 Relacijska teorija 169
 Politička teorija održivog turizma 181
 Teorija City users i hiperturista 186
 Teorija konkurentnog partnerstva 197
 Utjecaj turizma na lokalno stanovništvo 207
 Turizam i njegov utjecaj na teritorij/prostor 207
 Stanovnici i turisti 213
 Društveni utjecaj turizma na mjesto destinacije 215
 Turistička mobilnost: turizam kao kretanje ljudi, mjesta, predmeta,
 slika i komunikacija 223
 Suvremena turistička pokretljivost 228
 Konvergencija putovanja i virtualne mobilnosti 235
 Zaključno 241
 Bibliografija 245

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka