STRATEGIJE ODRŽIVOG MARKETINGA - Naruči svoju knjigu

STRATEGIJE ODRŽIVOG MARKETINGA

Autor: Nefat, Ariana
Područje: Marketing
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 112
Uvez: Meki

90,00 Kn

Knjiga koja ukazuje na nužnost hitnih promjena u načinu poslovanja i potrošnji prema održivosti

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Ova je knjiga autorice jedna kap u moru nastojanja mnogih znanstvenika i stručnjaka da ukažu na pitanja zaštite okoliša i društva te ponude rješenja, u ovom slučaju, u području održivog marketinga. Knjiga sadržajno ne obuhvaća cjelokupno područje održivog marketinga u smislu razrade na konkretne sastavnice marketinškog spleta, već počivajući na analizi stanja, obuhvaća mogućnosti strateškog djelovanja poduzeća.

Knjiga se sastoji od dva glavna dijela. U prvom dijelu se utvrđuje kontekst održivog marketinga polazeći od stanja okoliša. Posebno se obrađuju klimatske promjene kao kritičan problem okoliša. Slijedi osvrt na održivi razvoj te se razrađuju obilježja održive proizvodnje i potrošnje. Drugi dio obrađuje odgovor poduzeća u duhu održivosti. Pojam održivog marketinga se razmatra u razvojnoj perspektivi. Potom se daje pogled na različite pristupe ostvarenja konkurentske prednosti u kontekstu održivog razvoja te razrada strategija kojima se ona postiže. Kao presudan čimbenik promjene ponude obrađuju se održive inovacije, uključujući njihove poticajne čimbenike i učinke. Kraj drugog dijela bavi se strateškim marketingom koji sjedinjuje analizu tržišnih segmenata održivih potrošača s njihovim odabirom i odgovarajućim pozicioniranjem u cilju plasmana održivih proizvoda.

Knjiga je pisana stručnom terminologijom i možda je manje prihvatljiva široj publici, ali sa svakim čitateljem kojeg dosegne, namjera autorice da skrene pozornost na nužnost hitnih promjena u načinu poslovanja i potrošnji prema održivosti, biti će ostvarena.

 

Iz sadržaja:

UVOD       1

  1. DIO – KONTEKST ODRŽIVOG MARKETINGA      3
  2. Stanje okoliša 3

1.1.       Onečišćenje okoliša   3

1.2.      Klimatske promjene  6

  1. Poimanje održivog razvoja    10

2.1.      Definiranje održivog razvoja 10

2.2.      Sastavnice i pristupi održivosti         12

  1. Aspekti ostvarenja održivog razvoja 16

3.1.      Održiva proizvodnja  16

3.1.1.    Definiranje održive proizvodnje       16

3.1.2.   Održivi proizvodni proces     18

3.2.      Održiva potrošnja      24

3.2.1.   Definiranje i obilježja održive potrošnje      24

3.2.2.   Oblici održive potrošnje        28

3.2.3.   Mjerenje održive potrošnje   30

  1. DIO – STRATEŠKI ODGOVOR PODUZEĆA U DUHU ODRŽIVOSTI        33
  2. Pojmovno definiranje održivog marketinga 33

4.1.      Održivi marketing i srodni koncepti 33

4.1.1.    Društvena odgovornost poslovanja  33

4.1.2.   Društveni pristupi     36

4.1.3.   Ekološki pristupi        39

4.2.      Definiranje održivog marketinga      41

  1. Održiva konkurentska prednost       43

5.1.      Konkuriranje poduzeća u kontekstu održivog razvoja         43

5.2.      Održive konkurentske strategije       49

  1. Inovacije za održivost 53

6.1.      Poimanje održivih inovacija  53

6.2.      Vrste održivih inovacija        55

6.3.      Poticajni čimbenici i posljedice inovacijske aktivnosti        61

6.3.1.   Poticajni čimbenici održivih inovacija          61

6.3.2.   Učinci održivih inovacija       64

  1. Strateški održivi marketing   68

7.1.      Segmentacija u održivom marketingu          68

7.1.1.    Pregled kriterija segmentacije          68

7.1.2.   LOHAS tržišni segment        70

7.1.3.   Segmentacija tržišta s gledišta održivosti     73

7.1.4.   Segmentacija tržišta s gledišta održivosti okoliša    78

7.2.      Ciljanje tržišta i pozicioniranje ponude        84

ZAKLJUČAK

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Izdavač

ISBN

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

ZELENI MARKETING

ODGOVORNO OGLAŠAVANJE

Pravo i etika u tržišnom komuniciranju

Antolović, Kamilo; Haramija,Predrag

Akcija!

DOP – Društveno odgovorno poslovanje

Suvremena teorija i najbolja praksa

Kotler, Philip; Lee, Nancy

Akcija!

DOBRA HRVATSKA / Društveno odgovorno poslovanje – NAJBOLJI

Hrvatski doprinosi Globalnim ciljevima održivog razvoja UN-a do 2030.

Tudor, Goran i tim