STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI - Naruči svoju knjigu

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI

Treće nepromijenjeno izdanje
Autor: Horvat Đuro; Perkov, Davor; Trojak, Nataša
Područje: Menadžment
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 368
Uvez: Meki

41,81 

Za konkurentnost u novoj ekonomiji više nije dovoljno biti dobar, nego je potrebno biti izvrstan, odnosno najbolji!

Opis

O knjizi:

Gospodarski subjekti, obavljajući svoju misiju, neprestano se prilagođavaju promjenama u okolini te pronalaze najbolje modele, odnosno načine kako odgovoriti na prijetnje, a kako iskoristiti i moguće prilike. Zato je nužno zadržati korak sa strukturnim preokretima koji se interaktivno očituju na području tržišnih zahtjeva, kao i tehnoloških dostignuća i sustava upravljanja. To znači da gospodarski subjekti moraju imati zacrtan koncept strategije sigurnosti.

Knjiga je rezultat rada skupine autora koji su se dokazali u znanosti i u praksi obavljajući niz odgovornih menadžerskih funkcija. U želji za stvaranjem dodanih vrijednosti, na kraju svakoga poglavlja nalazi se nekoliko studija poslovnih slučajeva, plodova vlastitih istraživanja autorskog tima. Riječ je o svojevrsnome mostu između teorije i prakse strategijskoga upravljanja te stvaranja konkurentske sposobnosti poduzeća, što svakoj od ukupno 15 studija iz inozemnoga i domaćeg gospodarstva udahnjuje dodatnu životnost i uvjerljivost.

Iz sadržaja:

 Poglavlje 1.
 STRUKTURNE PROMJENE I STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE
 (Đuro Horvat, Davor Perkov, Nataša Trojak) 9
 1.1. Trendovi globalnih promjena 12
 1.1.1. Globalizacija 13
 1.1.2. Nova ekonomija 14
 1.1.3. Internacionalizacija i “sweatshop” 16
 1.1.4. Održivi razvoj 19
 1.2. Hrvatski menadžeri kao osviješteni globalisti 27
 1.3. Bit koncepta “učeće organizacije” 29
 1.4. Etika u poslovanju i razmjeni 33
 1.5. Promjene i strategijsko upravljanje 39
 1.6. Evolucija menadžerskih koncepata 43
 Studija poslovnoga slučaja 1. Globalno zatopljenje i klimatske promjene 47
 Studija poslovnoga slučaja 2. Gotovo sve Appleove novotarije proizvode
 se u Kini 50
 Studija poslovnoga slučaja 3. Upravljanje znanjem u IBM-u 53

Poglavlje 2.
 PROCES STRATEGIJSKOGA UPRAVLJANJA
 (Đuro Horvat, Nataša Trojak) 57
 2.1. Pojam, značenje i faze strategijskoga upravljanja 59
 2.1.1. Strategijsko promišljanje 62
 2.1.2. Strategijsko planiranje 63
 2.1.3. Strategijska implementacija 70
 2.1.4. Strategijska evaluacija i kontrola 72
 2.2. Proces formuliranja strategije 73
 2.2.1. Strategija prethodi taktičkim i operativnim koracima 74
 2.2.2. Opcije za strategijsko odlučivanje 77
 2.3. Ključne kompetencije i konkurentska pozicija poduzeća 80
 2.4. Modeli rasta i oblici suradnje među poduzećima 84
 2.4.1. Greinerov model rasta 84
 2.4.2. Ansoffova matrica proizvoda i tržišta 88
 2.4.3. Modeli rasta poduzeća 92
 2.4.4. Oblici strategijske suradnje 122
 Studija poslovnoga slučaja 4. Scenariji bliske budućnosti svijeta 133
 Studija poslovnoga slučaja 5. Lego grupa 140

Poglavlje 3.
 KLJUČNI ELEMENTI STRATEGIJSKOGA
 VOĐENJA PODUZEĆA (Davor Perkov) 157
 3.1. Strategijsko vođenje nasuprot upravljanju procesima 158
 3.2. Poslovna vizija 163
 3.3. Misija poduzeća 164
 3.4. Zajedničke vrijednosti 166
 3.5. Strategija poduzeća 170
 3.5.1. Pojam i vrste korporativnih strategija 174
 3.5.2. Proturječja “kratkovidnoga” i “dalekovidnoga” pogleda
 na ciljeve poslovanja 176
 3.5.3. Donošenje korporativne strategije 180
 3.5.4. Problematika provedbe 181
 3.6. Poželjne odlike vođe strategijskih promjena 191
 Studija poslovnoga slučaja 6. Preoblikovanje misije Komatsua 194
 Studija poslovnoga slučaja 7. Zajedničke vrijednosti Oticona 197
 Studija poslovnoga slučaja 8. Korporativna strategija Vitalis grupe 202

Poglavlje 4.
 STVARANJE RESURSA, ORGANIZACIJSKIH I KONKURENTSKIH
 SPOSOBNOSTI (Đuro Horvat) 209
 4.1. Organizacija vođena strategijom 210
 4.1.1. Izgrađivanje i usklađivanje organizacijske strukture sa strategijom 211
 4.1.2. Organizacijska struktura budućnosti 212
 4.2. Ljudski potencijali kao resurs za osposobljavanje organizacije 213
 4.3. Uvođenje informacijskih i operativnih sustava 217
 4.4. Nove paradigme i konceptualizacija 223
 4.4.1. Holistički marketing u novoj ekonomiji 225
 4.4.2. Činitelji ponašanja potrošača 226
 4.4.3. Činitelji ponašanja potrošača 232
 4.5. Logistika 237
 4.6. Kvaliteta – temeljni oslonac konkurentske prednosti 238
 4.7. Funkcija upravljanja strategijskom kontrolom 243
 Studija poslovnoga slučaja 9. British Airways (BA) 250
 Studija poslovnoga slučaja 10. Asea Brown Boveri (ABB) 258

Poglavlje 5.
 MODELI STRATEGIJSKE ANALIZE I KONKURENTNOST PODUZEĆA
 (Đuro Horvat, Davor Perkov, Nataša Trojak) 263
 5.1. Pojam, vrste i održivost konkurentske prednosti 265
 5.1.1. Vrste konkurentskih prednosti 265
 5.1.2. Održivost konkurentske prednosti 269
 5.2. Snimanje okoline poduzeća 271
 5.2.1. Analiza vanjske okoline 273
 5.2.2. SWOT i TOWS matrica 285
 5.2.3. Analiza unutarnje okoline 289
 5.3. Generičke strategije konkurentnosti 291
 5.3.1. Strategija troškovnoga vodstva 292
 5.3.2. Strategija diferencijacije 294
 5.3.3. Strategija fokusiranja 296
 5.3.4. Problemi implementacije generičkih strategija 298
 5.3.5. “Strategijski sat” 299
 5.3.6. Životni vijek proizvoda 302
 5.4. Analiza općega lanca vrijednosti poduzeća 304
 5.4.1. Primarne aktivnosti 305
 5.4.2. Aktivnosti potpore 308
 5.5. Matrice kao alati analize poslovnoga portfelja 311
 5.5.1. Bostonska matrica (BCG) 313
 5.5.2. Matrica McKinsey 315
 5.5.3. “Strategija plavoga oceana” i drugi noviji modeli
 strategijske analize 317
 Studija poslovnoga slučaja 11. Honeywell – Customer Service 320
 Studija poslovnoga slučaja 12. Birkin torbica 324
 Studija poslovnoga slučaja 13. Lanac vrijednosti Atlantic Grupe 327
 Studija poslovnoga slučaja 14. Elektrokontakt 333
 Studija poslovnoga slučaja 15. Konkurentnost hrvatskoga gospodarstva
 – problemi i rješenja 338

Popis slika 353
 Popis tablica 354
 Studije poslovnih slučajeva 355
 Literatura 356

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Karakter

,

Uvez

Autor

, ,

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST U NOVOJ EKONOMIJI”

Povezane knjige - Naša preporuka