TEORIJA I PRAKSA BANKOVNOG MENADŽMENTA - Naruči svoju knjigu

TEORIJA I PRAKSA BANKOVNOG MENADŽMENTA

Autor: Ercegovac, Roberto
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 349
Uvez: Meki

27,87 

SKU: 2254 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Složenost bankovne strukture i bankarskog sustava te njihov relativan značaj u cjelini gospodarskog procesa uzrok je posebnog teorijskog i praktičnog pristupa sadržaju bankovnog menadžmenta. Ograničen i usmjeren jurisprudencijainim nadzorom efektivan i efikasan bankovni menadžment pridonosi afirmaciji funkcije bankarskog posredništva uz očuvanje dugoročne stabilnosti i sigurnosti financijskog sustava. Ova knjiga sinteza je heurističkih i teorijskih uporišta funkcije, organizacije i aktivnosti bankovnog menadžmenta u suvremenoj bankovnoj firmi.

Struktura knjige u cijelosti proiziazi iz dosega teorijskih znanja i principa u segmentu financija, bankarstva, računovodstva i upravljanja te stvarne organizacije upravljačkog procesa kod nekolicine dominirajućih sudionika globalnog bankarskog tržišta te je u segmentima drugačija od prisutnih publikacija sličnih sadržaja. Knjiga je podijeljena u dvanaest cjelina.

Iz sadržaja:

1. TEORIJA BANKOVNE FIRME 1
1 1. Socijativan karakter bankarstva u (ne)postojanju tržišnog gospodarstva 1
1.2. Teorija bankovne firme i orijentacija strateškom upravljanju 8
Dodatak 1 14

2. SADRŽAJ PROCESA UPRAVLJANJA I ORGANIZACIJA BANKOVNE FIRME 16
2.1. Organizacija univerzalne bankovne firme 16
2.2. Izbor poslovnog modela i segmentacija tržišta 20
2.3. Upravljanje funkcijom marketinga u bankovnoj firmi 25
Dodatak 2 27

3. RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA U BANKOVNOJ FIRMI 28
3 1. Pojmovno definiranje i mjerenje rizika 28
3.2. Vrste rizika u bankarskom sustavu i organizacija upravljanja 37
3.3. Globalni rizici bankarskog poslovanja 44
Dodatak 3 47

4. UPRAVLJANJE STRUKTURNIM RIZICIMA 49
4.1. Upravljanje imovinom i obvezama u bankovnoj firmi: organizacija i sadržaj 49
4.2. Upravljanje rizikom likvidnosti u bankovnoj firmi 54
4.2.1.Pojam i izvori i pokazatelji rizika likvidnosti 54
4.2.2.Posljedice nelikvidnosti bankovne firme i oblici sustavne podrške 61
4.2.3.Stres testovi i scenario analize rizičnih događaja 66
4.2.4. Sekuritizacija financijskih imovina u funkciji upravljanja likvidnosti 70
4.3. Upravljanje rizikom kamatnih stopa 73
4.3.1.Teorijsko tumačenje kamatnih stopa 74
4.3.2.Promjenjivost kamatnih stopa 76
4.3.3.Razvoj krivulje prinosa i njena struktura 84
4.3.4.Pojam i vrste tržišnih kamatnih stopa 89
4.3.5.Pojavni oblici rizika kamatnih stopa 93
4.3.6.Rizik kamatnih stopa u bankovnoj firmi 99
4.4. Upravljanje valutnim rizikom 103
4.5. Izvedeni financijski instrumenti u funkciji upravljanja strukturnim rizicima 107
4.5.1.Temehne postavke upravljanja strukturnim rizicima izvedenim financijskim instrumentima 107
4.5.2.Financijske izvedenice u funkciji upravijanja rizikom kamatnih stopa 110
4.5.3. Valutne izvedenice i mogučnosti upravljanja valutnim rizikom 122
4.5.4.0pcijski ugovori 128
4.5.5.Računovodstvo zaštite 135
Dodatak 4 140

5. UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA 146
5.1. Tržišni rizici u bankovnoj firmi i položaj knjige trgovanja 146
5.2. Organizacija upravljanja tržišnim rizicima 151
Dodatak 5 153

6. UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM 155
6.1. Kreditni rizik u bankovnoj firmi 155
6.2. Tradicionalno mjerenje kreditnog rizika 160
6.2.1.Iskustveni modeli procjene kreditnog rizika 161
6.2.2.Kreditni skoring 163
6.2.3.Kreditni rejting u funkciji upravljanja kreditnim rizikom 168
6.3. Modeli kreditnog rizika 176
6.4. Kreditne izvedeniee 190
6.5. Organizacija i sadržaj funkcije upravljanja kreditnim rizicima u bankovnoj firmi 198
Dodatak 6 203

7. KAPITAL 207
7.1. Pojmovna defnicija i značaj kapitala u bankarskom sustavu 207
7.2. Struktura kapitala u bankovnoj firmi 212
Dodatak 7 215

8. REGULACIJA BANKARSKOG SUSTAVA 216
8.1 Teorijska uporišta o regulaciji bankarskog sustava i institucionalna
organizacija 216
8.2. Kapitalni zahtjevi banaka 227
8.3. Nadzor rizika likvidnosti u bankama 233
8.4. Nadzor aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma 241
8.5. Regulacija trgovanja izvedenim instrumentima 246
8.6. Obveza izvještavanja i standardizacija izvještajnih formi 248
Dodatak 8 251

9. POKAZATELJI PERFORMANSI POSLOVANJA I ULOGA KONTROLINGA 253
9.1. Pokazatelji performansi poslovanja bankovne firme 253
9.2. Uloga kontrolinga u procesu upravljanja 260
9.3. Unapredenje performansi poslovanja bankovne firme 262
Dodatak 9 266

10. POLITIKA TRANSFERNIH CIJENA U BANKOVNOJ FIRMI 269
10.1. Koncept transfernih cijena u cjelini interne ekonomije banke 269
10.2. Odredivanje transferne cijene kredita i depozita 272
10.3. Troškovi regulacije i premija rizika države u modelu transfernih cijena 278
10.4. Primjena metode stvarnoga troška 280
Dodatak 10 282

11. AKTUALNE TEME I TRENDOVI BUDUĆIH DANA 283
11.1. Sanacija banaka: između društvene koristi i javnoga troška 283
11.2. Koncentracija u bankarskom sustavu 290
11.3. Spajanja i preuzimanja u bankarskom sustavu: motivi i uspjesi 294
11.4. Primijenjene informacijske tehnologije u podršci razvoja 301
11.5. Strukturni preobražaj bankarskog sustava i mogućnost bankarske
unije 308
Dodatak 11 312

12. UPRAVLJANJE KADROVIMA 317
12.1. Kadrologija primijenjena u bankovnoj firmi 317
12.2. Efikasnost i efektivnost kadrovske politike 321
Dodatak 12 323

LITERATURA 325
Publikacije i časopisi 325
Zakonski i normativni akti, direktive, odluke i uredbe 342
Ostali izvori 345

POPIS IZABRANIH SKRAĆENICA 346

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

,

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “TEORIJA I PRAKSA BANKOVNOG MENADŽMENTA”

Povezane knjige - Naša preporuka