TEORIJA I PRIMJENA BAZA PODATAKA - Naruči svoju knjigu

TEORIJA I PRIMJENA BAZA PODATAKA

Autor: Maleković, Mirko; Schatten, Markus
Područje: Digitalne tehnologije
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 428
Uvez: Meki

33,18  (249,99 kn)

Uz mnoštvo primjera, baze podataka stavljaju se u odgovarajući i primjenjivi kontekst. Kroz svaku se lekciju protežu zadaci za samostalni rad, a na kraju je dan i popis potencijalnih praktičnih projekata.

Opis

O knjizi:

Rukopis se sastoji od dva dijela: teorijskog i primjenjenog. U prvom dijelu obrađene su najvažnije teorijske postavke baza podataka počevši od simboličke logike (propozicijska logika i logika prvog reda), relacijskih baza podataka (model podataka, relacijska algebra, zavisnosti u relacijskim bazama podataka, formalni sustavi, implikacijski problem, normalne forme), parcijalnih baza podataka (parcijalna relacija, jednakost parcijalnih slogova, zavisnosti u parcijalnim bazama podataka, formalni sustav za egzistencijske zavisnosti, tipovi logičkih posljedica), temporalnih baza podataka (temporalne relacije, relacijski operatori za temporalne relacije, zatvaranje i otvaranje intervalnih relacija), deduktivnih baza podataka (sintaksa i semantika deduktivne baze podataka, Datalog, računanje pravila, proširenja Dataloga), aktivnih baza podataka (akcije, događaji, transakcije, produkcijska pravila, implicitni događaji, konflikti u aktivnim bazama podataka), poopćenih relacijskih baza podataka (particijska normalna forma, relacijski operatori za relacije u poopćenoj normalnoj formi), polustrukturiranih baza podataka (polustrukturirani model podataka, podatkovni grafovi, ograničenja nad polustrukturiranim podacima, postupci mapiranja i reduciranja), objektno-orijentiranih baza podataka (objektno-orijentirani model podataka, funkcije, identitet objekta, metode, učahurenje, polimorfizam, nasljeđivanje) te na kraju teorije i njezine verifikacije (koncepti, klasifikacija koncepata, koncepti intuicije, koncepti postulacije, faze istraživačkog postupka).

Drugi dio knjige obrađuje koncepte izgradnje naprednih baza podataka koristeći niz sustava za upravljanje bazama podataka kao što su to PostgreSQL, DES (engl. Datalog Educational System), ZODB (engl. Zope Object Database), eXistDB i drugi. Zbog svoje opsežnosti i praktičnosti, knjiga će koristiti kako profesionalcima, tako i drugima koje zanima tema.

Iz sadržaja:

Simbolička logika

Propozicijska logika

Logika prvog reda

Relacijske baze podataka

Relacijska algebra

Zavisnosti u relacijskim bazama podataka

Formalni sustavi

Implikacijski problem

Normalne forme

Parcijalne baze podataka

Parcijalna relacija

Relacijski operatori za parcijalne relacije

Zavisnosti u parcijalnim bazama podataka

Formalni sustav za egzistencijalne zavisnosti

Tipovi logičkih posljedica

Temporalne baze podataka

Temporalne relacije

Relacijski operatori za temporalne relacije

Deduktivne baze podataka

Sintaksa i semantika deduktivne baze podataka

Datalog

Računanje pravila

Proširenja Dataloga

Aktivne baze podataka

Uvod

Akcije i događaji

Produkcijska pravila

Implicitni događaji

Poopćene relacijske baze podataka

Polustrukturirane baze podataka

Objektno-orijentirane baze podataka

Teorija i njena verifikacija

Upute za praktikum

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka