TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTVA - Naruči svoju knjigu

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTVA

Za poduzetnike i menadžere
Autor: Vukelić, Mario
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 395
Uvez: Meki

43,80 

Knjiga o osnovama trgovačkog prava i prava društva. Opširna teoretska i zakonska materija predstavljena selektivno i sažeto radi lakšeg razumijevanja, uz često navođenje primjera iz prakse.

SKU: 1305 Kategorija:

Opis

Sadržaj:

PREDGOVOR / I. UVOD U TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA / Temeljni pravni pojmovi /Trgovačko pravo i pravo društava / Izvori trgovačkog prava i prava društava u Republici / Hrvatskoj / pojmovi  /Pitanja za ponavljanje  / II. SUBJEKTI TRGOVAČKOG PRAVA – OPĆI DIO / Temeljni pojmovi / Trgovačka društva – temeljni pojmovi  / Obilježja trgovačkih društava  / Predmet poslovanja trgovačkog društva /Sjedište trgovačkog društva / Zastupanje trgovačkog društva / Sudski registar  / Osnivanje i prestanak trgovačkog društva / Temeljni pojmovi  / Pitanja za ponavljanje  / III. OBLICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  / Javno trgovačko društvo (j.t.d.) /  Komanditno društvo / Gospodarsko interesno udruženje (g.i.u.)  / Europsko gospodarsko interesno udruženje (e.g.i.u.)  / Dioničko društvo (d.d.)  / Europsko društvo Societas Europea (SE)  / Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)  / Povezana društva  / Statusne promjene – pripajanje, spajanje i podjela društava / Temeljni pojmovi  / Pitanja za ponavljanje  / IV. TRGOVAČKO PRAVO – OPĆI DIO  / Uvod u trgovačko pravo  / Obilježja i načela obveznog prava / Ugovorne obveze  / Pretpostavke za sklapanje valjanog ugovora / Nevaljanost ugovora  / Pobojnost / Sklapanje ugovora  / Sredstva za pojačanje ugovora  / Pojam i gospodarski značaj / Jamstvo Ugovorna kazna (penal) / Kamate / Kapara  / Odustatnina / Zalog – ugovor o zalogu /  Hipoteka / Promjene u ugovorima  / Prestanak ugovornih obveza Neispunjenje, raskid ugovora / Raskid ugovora  / Prijeboj (kompenzacija) / Otpust duga  / Sjedinjenje  / Smrt ili prestanak postojanja ugovorne strane / Zastara  / Temeljni pojmovi  / Pitanja za ponavljanje  / V. TRGOVAČKO PRAVO – POSEBNI DIO  / Ugovor o kupoprodaji stvari  / Obveze prodavatelja / Obveze kupca  /  Kupoprodaja s naročitim pogodbama  / Ugovor o zajmu  / Ugovor o kreditu  / Ugovor o zakupu  / Ugovor o najmu  / Ugovor o djelu  / Ugovor o građenju  / Ugovor o trgovinskom zastupanju / Ugovor o posredovanju  / Temeljni pojmovi  / Pitanja za ponavljanje  /VI.  VRIJEDNOSNI PAPIRI  / Općenito o vrijednosnim papirima  / Mjenica  / Zadužnica  / Ček  / Obveznica  / Temeljni pojmovi  / Pitanja za ponavljanje  /  IZVANUGOVORNE OBVEZE  / Izvanugovorne obveze  / Odgovornost za štetu / Stjecanje bez osnove  / Poslovodstvo bez naloga  / Javno obećanje nagrade  / Temeljni pojmovi  / Pitanja za ponavljanje  / PRILOZI  / Prilog 1 – Prijava za upis u obrtni registar / Prilog 2 – Prijava za upis osnivanja podružnice  / Prilog 3 – Obrazac rezervacije imena/naziva  / Prilog 4 – Karta mjesne nadležnosti trgovačkih sudova  / Prilog 5 – Društveni ugovor o osnivanju j.t.d.-a / Prilog 6 – Društveni ugovor o osnivanju k.d.-a  / Prilog 7 – Statut dioničkog društva  / Prilog 8 – Prijava osnivanja d.d.-a  / Prilog 9 – Prijava za upis u sudski registar d.o.o.-a  / Prilog 10 – Društveni ugovor o osnivanju d.o.o.-a  / Prilog 11 – Izjava o osnivanju d.o.o.-a  / Prilog 12 – Zapisnik o osnivanju j.d.o.o.-a s jednim članom  / Prilog 13 – Zapisnik o osnivanju j.d.o.o.-a s najviše tri člana  / Prilog 14 – Obrazac zadužnice  / Prilog 15 – Obrazac bjanko zadužnice  / Literatura  / Važnije internetske stranice  / Popis citiranih propisa  / Indeks pojmova  / Biografija autora

O knjizi:

Ovaj je udžbenik prvenstveno namijenjen sadašnjim i budućim poduzetnicima i menadžerima radi upoznavanja s osnovama trgovačkog prava. Opširna teorijska i zakonska materija trgovačkog prava i prava društava

predstavljena je selektivno, uopćeno i sažeto, a radi lakšeg razumijevanja ponekad apstraktnih pojmova, i uz često navođenje primjera iz prakse. Udžbenik je dakle i katalog informacija koji će poduzetnicima i menadžerima pomoći odrediti pitanja i zadatke koje će staviti pred pravnike. Nitko, pa ni najvrsniji pravnici, ne poznaju, međutim, cjelokupno pravo, a istovremeno se nitko ne može opravdati nepoznavanjem prava. Stoga je i poduzetnicima i menadžerima nužno poznavanje pravnih načela, temeljnih instituta i najznačajnijih zakonskih odredaba kako bi u širokom području sloboda pravovremeno razlučili nedopušteno od mogućeg.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Uvez

Meki

Autor

Vukelić, Mario

Karakter

udžbenik

Broj stranica

ISBN

Izdavač