TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA U POSLOVNOM UPRAVLJANJU - Naruči svoju knjigu

TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA U POSLOVNOM UPRAVLJANJU

Autor: Vranešević, Tihomir
Područje: Marketing
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 499
Uvez: Meki

52,96 

Stručna knjiga s iscrpnim objašnjenjem uloge i važnosti provođenja tržišnih istraživanja kao važnog segmenta poslovnog upravljanja i osnove za ostvarivanje tržišnog uspjeha. Također, detaljno i analitički se razrađuju pripremne i izvedbene etape pri provođenju istraživanja. Od velike pomoći svima koji tržišno promišljaju i razmišljaju!

Opis

Iz recenzija:

Vranešević je
već izgradio reputaciju autora koji je u stanju da sublimira postojeće
znanje, a onda uvijek doda ono što je novo i u skladu sa modernim
spoznajama. Takav je slučaj i sa ovim djelom, koje pokriva sve ono što je
tradicionalno u oblasti istraživanja marketinga, a onda to obogaćuje na  način  aplikativnosti
u uslovima savremenog okruženja u Hrvatskoj i šire. Akademik Muris Čičić, Ekonomski fakultet Univerziteta u
Sarajevu

Izvrsno teorijski koncipirano i
praktički dobro potkrijepljeno djelo, od velike pomoći svima koji
traže prilike i mogućnosti za poboljšanje vlastitih tržišnih promišljanja
i djelovanja. Znamo da bez kvalitetnih i pouzdanih informacija nema
dobrih poslovnih odluka. No, kako ih pribaviti i na pravi način upotrijebiti
saznajte od jednog od najboljih u ovom području. Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iz sadržaja:

I.
DIO: ULOGA TRŽIŠNIH ISTRAŽIVANJA U POSLOVANJU/ 1. Uvod u tržišna istraživanja/ 2.
Značenje tržišnih istraživanja u poslovnom upravljanju/ 3. Znanstvena metoda i
etika u tržišnim istraživanjima/ 4. Razvoj, organizatori i korisnici tržišnih
istraživanja/ 5.Djelatnost i organizacija službe za tržišna istraživanja/ 6.
Proces istraživanja/ II. DIO:
PROJEKT ISTRAŽIVANJA – PRIPREMNE ETAPE/ 7. Definiranje problema i nacrt
projekta tržišnog istraživanja/ 8. Izviđajna (eksplorativna) tržišna
istraživanja/ 9. Opisna (desktiptivna) tržišna istraživanja/ 10. Uzročno-posljedična
(kauzalna) tržišna istraživanja/ 11. Podatci: sekundarni i primarni/ 12.
Primarni podatci: metoda promatranja/ 13. Primarni podatci: metoda ispitivanja/
14. Mjerenje i ljestvice (skale)/ 15. Instrumenti za prikupljanje primarnih
podataka/ 16. Uzorci i uzorkovanje/ 17. Osnove teorije uzorkovanja/ III. DIO: PROJEKT ISTRAŽIVANJA –
IZVEDBENE ETAPE/ 18. Prikupljanje podataka anketiranjem/ 19. Priprema
podataka za obradu i analiza pojedinačnih varijabli/ 20. Dvosmjerna tabulacija
i interpretacija rezultata/ 21. Sastavljanje izvještaja

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Meki

Autor

Vranešević, Tihomir

Broj stranica

ISBN

Izdavač