Akcija!
ULOGA MOTIVACIJE I EMOCIJE U USPJEŠNOM MENADŽMENTU - Naruči svoju knjigu

ULOGA MOTIVACIJE I EMOCIJE U USPJEŠNOM MENADŽMENTU

Autor: Barbir, Vice
Područje: Menadžment
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 516
Uvez: Tvrdi

37,06 

Knjiga kojom ćete steći nova znanja i vještine za postizanje boljih poslovnih rezultata i stvaranje pozitivne energije u organizaciji

Opis

O knjizi:

Ako žele biti uspješni u svom poslu, menadžeri u sadašnjosti, a još više u budućnosti, trebaju imati znatno veća znanja i vještine, osobito ona koja su izvan sadašnjih, standardnih okvira usko shvaćenog menadžmenta. To su brojna znanja i vještine iz različitih multidisciplinarnih područja, od kojih ona iz psihologije i sociologije imaju visoko rangirano, smatra se primarno značenje. Menadžeri ne trebaju, ne mogu i ne smiju biti samo psiholozi odnosno sociolozi, niti ulaziti dublje u ta područja. Oni moraju učiniti radikalan zaokret u stjecanju znanja i vještina, koja su im potrebna u učinkovitijem upravljanju ljudskim i organizacijskim resursima. Nadamo se da će i ova knjiga svojim pristupom, menadžerima i onima koji će postati menadžeri, barem malo u tome pomoći i biti na korist.

Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima poslovne ekonomije koji izučavaju kolegije iz područja upravljanja ljudskim resursima, organizacijskog ponašanja, motivacije zaposlenika i menadžera, uspješnosti poslovanja organizacija te svih drugih sastavnica studijskih programa menadžmenta, koji će imati prigodu naučiti jedan sasvim novi pristup upravljanju ljudskim resursima i ljudskim kapitalom. Namijenjena je i studentima ostalih dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, koji se iz sadržaja knjige mogu informirati o osnovnim znanjima iz područja menadžmenta, psihologijie, motivacije, emocije i uspješnosti poslovanja. Namijenjena je i svim razinama menadžera u privatnom i javnom sektoru, za oplemenjivanje i razvijanje njihovih menadžerskih sposobnosti, znanja i vještina.

Za praktičnu uporabu i vježbe, knjiga donosi 35 testova iz područja motivacije i emocija te više primjera stimulativnih sustava motivacije zaposlenika i menadžera u različitim djelatnostima.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR ……………………………………………………………………………………….. 009

UVOD ………………………………………………………………………………………………….. 012

I. POTREBE – IZVOR EMOCIJE I MOTIVACIJE ………………………………………… 016

1. Ljudi i njihove potrebe ……………………………………………………………… 016

2. Fiziološke potrebe …………………………………………………………………… 019

3. Psihološke potrebe ………………………………………………………………….. 021

SAŽETAK POGLAVLJA I. ………………………………………………………………………………….. 034

II. CILJEVI – SREDSTVO MOTIVACIJE ……………………………………………………. 036

1. Težina i specifičnost cija …………………………………………………………… 036

2. Prihvaćanje cilja ………………………………………………………………………. 037

3. Povratna informacija………………………………………………………………… 039

SAŽETAK POGLAVLJA II. ……………………………………………………………………………….. 048

III. MENADŽMENT I MENADŽER ………………………………………………………….. 050

1. Pojam menadžmenta ………………………………………………………..…..……. 051

2. Ljudi u organizacijama ……………………………………………………………… 053

3. Karakter menadžmenta ……………………………………………………………. 056

4. Funkcije menadžmenta ……………………………………………………………. 059

5. Hijerarhijske razine menadžmenta …………………………………………….. 061

6. Tipovi menadžera ……………………………………………………………………. 062

SAŽETAK POGLAVLJA III. ……………………………………………………………………………….. 108

IV. MOTIVACIJA …………………………………………………………………………………… 112

1. Pojam motiva i motivacije ………………………………………………………… 112

2. Nesklad kao temeljno motivacijsko načelo …………………………………. 114

3. Predmet proučavanja teorije motivacije …………………………………….. 116

4. Zakoni motivacije …………………………………………………………………….. 119

5. Znakovi demotivacije ……………………………………………………………….. 121

SAŽETAK POGLAVLJA IV. ……………………………………………………………………………….. 182

V. MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA I MENADŽERA ……………………………………… 186

1. Motivacija zaposlenika …………………………………………………………….. 186

2. Motivacija menadžera ……………………………………………………………… 190

3. Tipovi menadžerske motivacije …………………………………………………. 190

4. Značaj motivacije u identificiranju menadžerskih potencijala ………… 193

5. Strategije motivacije zaposlenika ………………………………………………. 195

6. Suvremene strategije motivacije ……………………………………………….. 198

SAŽETAK POGLAVLJA V. ……………………………………………………………………………….. 274

VI. PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU …………………………………………………… 280

1. Psihologija u poslovnom upravljanju ………………………………………….. 280

2. Inteligencija u menadžmentu ……………………………………………………. 284

3. Karakter u menadžmentu …………………………………………………………. 285

4. Temperament u menadžmentu …………………………………………………. 287

5. Konflikti i upravljanje konfliktima u organizaciji …………………………… 292

6. Učenje u menadžmentu …………………………………………………………… 298

SAŽETAK POGLAVLJA VI. ……………………………………………………………………………….. 351

VII. EMOCIJE U MENADŽMENTU …………………………………………………………. 356

1. Pojam i vrste emocija ………………………………………………………………. 356

2. Emocionalna inteligencija ………………………………………………………… 357

3. Emocionalna inteligencija u upravljanju ljudskim resursima …………. 361

4. Emocionalna inteligencija i motivacija zaposlenih ……………………….. 365

5. Vođe i sljedbenici ……………………………………………………………………. 369

6. Emocije na radu ………………………………………………………………………. 371

SAŽETAK POGLAVLJA VII. …………………………………………………………………..………….. 436

VIII. POKAZATELJI USPJEŠNOG MENADŽMENTA …………………………………. 440

1. Čimbenici modela uspješnog poslovanja …………………………..…..……. 440

2. Determinante uspješnog menadžmenta …………………………………….. 444

3. Pokazatelji i metode utvrđivanja uspješnosti poslovanja ………………. 448

4. Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja ……………………………… 449

SAŽETAK POGLAVLJA VIII. …………………………………………………………………………….. 485

LITERATURA ………………………………………………………………………………………… 490

POPIS TABLICA …………………………………………………………………………………….. 505

POPIS SLIKA …………………………………………………………………………………………. 506

RECENZIJE ……………………………………………………………………………………………. 509

ŽIVOTOPIS AUTORA …………………………………………………………………………….. 514

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka