UPRAVLJANJE KARIJEROM - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJANJE KARIJEROM

Autor: Gutić Martinčić, Sanja
Područje: Menadžment
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: vodič, znanstvena-udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 176
Uvez: Meki

31,85 

Interes za ovu knjigu pokazat će studenti, menadžeri i svi ljudi koji imaju potrebu na stručan način približiti vrijednosti pristupa i rješenja u upravljanju individualnom karijerom te karijerom usmjerenom na organizacijske interese

Opis

O knjizi:

Karijera je tema o kojoj se govori na gotovo svakom mjestu i u gotovo svim situacijama. O njoj pričaju učenici i studenti, mladi i oni stariji, žene i muškarci, obrtnici i inženjeri. Karijera se kao pojam spominje u nevezanim razgovorima uz kavu, u obiteljskom krugu, kada se progovara o budućnosti djece. O karijerama se razgovara u školama, na fakultetima, na radnim mjestima. Stručni i znanstveni krugovi već duže vrijeme pokazuju interes za proučavanje karijere. Znanstvenici koji su se opredijelili baviti ljudskim potencijalima i ljudskim kapitalom kroz brojna su istraživanja dolazili do spoznaja da je unutar ovoga područja nastala potreba da se razvije jedna relativno nova i zaokružena cjelina koju se može nazvati upravljanje karijerom.

Upravljanje karijerom je iznad svega interdisciplinarna i multidisciplinarna stručna i znanstvena disciplina. Pojam i značenje karijere potječe iz cjelovitosti zahvaćanja ljudskoga bića u njegovim fizičkim i mentalnim gledištima. Čovjek je najkompliciranije živo biće na zemlji i njegovo je ponašanje teško protumačiti, a još ga je i teže sagledati i pored činjenice da se desetak i više stručnih i znanstvenih disciplina bavi time.

Iz recenzija:

Tematika upravljanja karijerama jedno je od područja suvremenog menadžmenta koje prije svega ukazuje na neizostavnu interdisciplinarnost pristupa. Potreba višeslojnog i višestranog pristupa izučavanju karijera je realnost koja zahtijeva odgovarajući edukacijski pristup tijekom realizacije studijskog sadržaja istoimenog kolegija. Ovaj udžbenik je stoga vrijedan doprinos u pomicanju granica znanja i spoznaja o upravljanju karijerama. Proces formiranja karijera započinje relativno rano u životima ljudi s izborom poziva i kreiranjem planova karijera da bi potom svoju potvrdu, afirmaciju i realizaciju dobio kroz sudjelovanje ljudi u organizacijama. Već i sama ta činjenica upućuje na slojevitost izučavanja i važnost kolegija Upravljanje karijerom. Učinkoviti menadžeri kao arhitekti ljudskih potencijala trebaju ovladati procesima i instrumentima koji, između ostalog, uključuju i znanja te vještine upravljanja karijerama zaposlenih. U ovom udžbeniku učinjen je sustavni pristup i procesima i instrumentima upravljanja karijerom što sigurno i jasno pozicionira njegovu vrijednost i potrebu u sadašnjem i nadolazećem trenutku. izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat

Iz sadržaja:

PREDGOVOR 9

A. POJMOVNO ODREĐENJE I KARIJERNA GLEDIŠTA 11
 1. Upravljanje ljudskim potencijalima 12
 2. Pojam karijere 14
 3. Smisao upravljanja karijerom zaposlenih 15
 4. Interdisciplinarni karakter proučavanja karijere 17
 5. Uspjeh u karijeri 18
 5. 1. Čimbenici uspjeha 26
 5.2. Mjerenje uspjeha 28
 6. Vrste karijera 30
 6. 1. Rana shvaćanja karijere 32
 6. 2. Suvremeni modeli karijere 34
 6. 2. 1. Bezgranična karijera 35
 6. 2. 2. Proteanska karijera 37
 6. 2. 3. Karijerna sidra 40
 Pitanja za diskusiju 42

B. INDIVIDUALNA KARIJERNA GLEDIŠTA 45
 7. Čovjek i njegove potrebe 46
 8. Karijera i samoostvarenje čovjeka 47
 9. Psihološka karijerna gledišta 49
 9. 1. Percepcija karijere 49
 9. 2. Motivacija karijere 53
 9. 3. Stavovi zaposlenih i razvoj karijere 56
 10. Sociološka karijerna gledišta 58
 10. 1. Generacijski utjecaji na karijeru 58
 10. 2. Demografski utjecaji na karijeru 59
 10. 2. 1. Životna dob 59
 10. 2. 2. Spol 60
 10. 2. 3. Životni stilovi 61
 10. 3. Utjecaj obitelji na karijeru 63
 11. Planiranje karijere 65
 11. 1. Smisao planiranja 65
 11.2. Postavljanje ciljeva u karijeri 66
 11. 3. Informacije za izradu plana 69
 11. 4. Sastavnice plana 71
 11. 5. Tijek izrade plana 73
 12. Faze u razvoju karijere 74
 13. Strategije razvoja karijere 77
 13. 1. Strategija izvrsnosti 80
 13. 2. Strategija imitacije 81
 13. 3. Strategija fl eksibilnosti 82
 13. 4. Strategija sljedbenika 85
 13. 5. Strategija tuđih pogrješaka 86
 13. 6. Strategija imidža 86
 13. 7. Strategija organizacijskih niša 87
 14. Individualno upravljanje karijerom 89
 14. 1. Istraživanje karijere 89
 14. 2. Prepreke u realizaciji karijere 90
 Pitanja za diskusiju 94

C. ORGANIZACIJSKA GLEDIŠTA UPRAVLJANJA KARIJEROM 95
 15. Karijere i organizacije 96
 16. Alati za samovrjednovanje kod zapošljavanja 97
 16. 1. Radionice za planiranje karijere 97
 16. 2. Radionice za umirovljenje zaposlenika 99
 16. 3. Računalni softver i internet 100
 17. Procjena ljudskih potencijala 102
 17. 1. Promocija karijere 102
 17. 2. Psihološka praćenja 102
 17. 3. Intervjui 103
 17.4. Analiza posla 105
 18. Unutrašnje tržište rada 108
 18. 1. Priručnici za karijeru 111
 18. 2. Ljestvice za karijeru 113
 18. 3. Centar karijernih potencijala 115
 19. Individualno savjetovanje zaposlenih 117
 19. 1. Voditelji 117
 20. Sustavi za analizu poslova 118
 20. 1. Oglašavanje slododnih radnih mjesta 118
 20. 2. Revizija poslova i rotacije 120
 21. Razvojni programi 121
 21. 1. Obogaćivanje i dizajniranje poslova 121
 21. 2. In-house obuka 124
 21. 3. Vanjski seminari i radionice 125
 21. 4. Mentorski sustav 128
 22. Utjecaj organizacijske strukture na razvoj karijere 131
 22.1. Utjecaj pojavnog oblika organizacijske strukture na karijeru 131
 22. 2. Razvijenost organizacijske strukture i razvoj karijere 133
 23. Utjecaj organizacijskog ponašanja na karijeru 136
 23. 1. Zadovoljstvo zaposlenih i karijera 136
 23. 2. Karijera i privrženost poslu 138
 23. 3. Karijera i odanost organizaciji 140
 23. 4. Kreativnost, inventivnost i karijera 143
 24. Organizacijska kultura i karijera 144
 Pitanja za diskusiju 146
 Slučajevi iz prakse 148
 Slučaj I.: Karijera ljudskih potencijala nije za „lijepe“ ljude 148
 Slučaj II.: Trening emocionalne inteligencije u FedEx expressu 150
 Slučaj III.: Stojan, useljenik u Kanadu 152
 Slučaj IV.: Alectec Shoes – konfl ikti između odjela za upravljanje ljudskim
 potencijalima i glavne uprave 154
 Slučaj V.: Motivacija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 158

Literatura 161
 Popis slika i grafikona 167
 Popis tablica 168
 Kazalo pojmova 169
 Kazalo autora 171
 Podatci o autorici 173

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka