UREDSKO POSLOVANJE, SPISOVODSTVO I UPRAVLJANJE PISMOHRANOM - Naruči svoju knjigu

UREDSKO POSLOVANJE, SPISOVODSTVO I UPRAVLJANJE PISMOHRANOM

Autor: Vojković,Goran
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 312
Uvez: Meki

18,58 

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Prilog 1. Obrasci iz Uredbe o uredskom poslovanju
Prilog 2. Opći popis gradiva s rokovima čuvanja
Prilog 3. Izvod iz Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Iz predgovora:

„Prvo izdanje ove knjige, pod nazivom »Uredsko poslovanje i spisovodstvo« rasprodano je u manje od tri godine. To govori kako je na tržištu nedostajao jedan takav priručnik. Uprav­na praksa, a i neki novi dokumenti, tražili su da drugo izdanje bitno dopunimo. No prije toga, navodimo iz predgovora Prvom izdanju:
»Stupanjem na snagu Uredbe o uredskom poslovanju 1. siječnja 2010. godine napokon je osuvremenjen sustav hrvatskoga uredskog poslovanja. Napokon, jer stara Uredba bijaše do­nesena još 1987. godine, dakle u potpuno drugim povijesnim i administrativnim okolnostima.

Ova knjiga, osim pravila uredskog poslovanja obuhvaća i osnovna pravila spisovod­stva, koje je kao vještina šire od uredskog poslovanja jer obuhvaća cjelokupnu politiku uprav­ljanja spisima u organizaciji. Hrvatska o spisovodstvu nije donosila posebna državna pravila, no prije desetak godina izrađen je Nacrt Uredbe o spisovodstvu u javnim službama, kojega smo koristili za dopunu pravila Uredbe.
Do dana zaključenja ove knjige nije donijet novi sustav klasifikacijskih oznaka, što je velika šteta. Sada se na uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj primjenjuje Pravilnik o jedin­stvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata još iz 1988. godine (donesen kada i stara Uredba), koji je svojim samoupravnim terminima i općenito ustrojem vlasti koji se u njemu navodi primjeren jednom sasvim drugom i davno prošlom vre­menu. Ovo svakako otežava kvalitetno rješavanje uredskog poslovanja i novi sustav klasifikaci­ja bi trebalo donijeti što prije. Posebno ovakvo stanje onemogućuje provedbu interoperabilnosti (međupovezanosti) tijela državne i javne uprave i njihovih informacijskih sustava.«

Priručnik sadrži i jednu novu cjelinu – upravljanje pismohranom. Po naj­kraćoj definiciji, koju na svojim stranicama drži Ministarstvo uprave: »Pismohrana je dio pi­sarnice koja obavlja poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata.« Zašto upravljanje pismohranom u ovom priručniku? Nekoliko je razloga. Prvo, praksa je pokazala da ima ozbiljnih propusta oko držanja dokumentacije u organizaciji nakon što je neki pred­met riješen, cijeli fascikli se drže po uredima, ili još gore samo odlažu u podrume. Drugo, Hr­vatsko arhivsko vijeće je donijelo »Opći popis gradiva s rokovima čuvanja«, čime je to područje vrlo detaljno uređeno, barem što se rokova tiče. I treće, no ne najmanje važno – Republika Hrvatska posljednjih godina prolazi gospodarske promjene čija posljedica je puno veća fluktu­acija radne snage nego što je bilo do sada. Službenici sve manje rade u jednoj organizaciji puni radni staž, traže se nove poslovne prilike – što je naravno pozitivno, ali podsjeća na jednu staru preporuku: »Dokumentacija mora biti napisana, a ne čuvana u glavama službenika!« Ustroj kvalitetne pismohrane, gdje će spisi biti dostupni i ako je službenik koji je radio na njima od­sutan ili na nekom drugom radnom mjestu – postaje sve važnije.

Također, kako je u međuvremenu donesena Opća uredba o zaštiti podataka, na nekim mjestima će biti naglašena potreba čuvanja podataka, jer su pravila danas bitno složenija, a kazne uvelike više nego prije nekoliko godina.

I dalje sam se vodio načelom iz predgovora Prvom izdanju: »Ova knjiga stoga ne pred­stavlja tipičnu zbirku propisa s komentarom, već se u njoj na zaokruženi i cjelovit način želi predstaviti važna materija uredskog poslovanja i spisovodstva. U nju sam, osim propisa, unio i svoja osobna iskustva rada iz državne i javne uprave, te rada na razvoju i implementaciji softvera za uredsko poslovanje te projektima interoperabilnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.« Sada toj zbirci želim dodati i pravila i postupke rada s pismohranom.

Nadam se da će sva ta, na jednom mjestu prikupljena znanja, biti zanimljiva i korisna svima koji se ovom knjigu budu koristili.

Pravna regulativa navedena u ovom radu je od 1. rujna 2018.“

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez