UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU - Naruči svoju knjigu

UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU

Autor: Bovan, Kosta; Polšek, Darko
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: znanstvena-udžbenik
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 480
Uvez: Meki

200,00 Kn

Prvi tekstovi u RH na temu bihevioralne ekonomije – discipline koja ispituje spoj psihologije i ekonomije u svakodnevnom ponašanju i odlučivanju.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Bihevioralna ekonomija je disciplina koja ispituje iracionalnosti ponašanja kao “odmake” ili pristranosti od modela racionalnog ponašanja, odnosno psihološka disciplina koja sintetizira empirijske nalaze u prvome redu iz psihologije i ekonomije. Ona je ponudila, i još uvijek nudi, “objašnjavalačko obećanje” – naime metodološko-znanstveni zahtjev da se generalizacije iz empirijskih nalaza spomenutih struka prošire i na druga područja ljudskog ponašanja i odlučivanja, primjerice na pravo, antropologiju ili medicinu. Stoga je bihevioralna ekonomija danas, četrdesetak godina od pionirskih radova Kahnemana i Tverskog, postala respektabilna i iznimno popularna znanstvena disciplina. Samo 2013. godine objavljeno je dvadesetak popularnih knjiga koje obrađuju mehanizme donošenja iracionalnih odluka, od kojih preporučujemo dvije, Subliminalno Leonarda Mlodinowa i Umijeće jasnog mišljenja Rolfa Dobellija.

Pri pokušajima davanja odgovora na pitanje zašto ljudi donose sistematski pogrešne odluke, zašto su “predvidljivo iracionalni”, istraživači heuristika i pristranosti u ljudskome odlučivanju i ponašanju pošli su različitim putevima. Prva skupina istraživača (tzv. bihevioralni ekonomisti u ograničenom, tj. standardnom smislu riječi) i dalje će tražiti objašnjenja iracionalnosti s pomoću “odmaka” od pretpostavljenih normi racionalnosti. Njih će češće zanimati sami efekti i manifestacije iracionalnosti i eksperimenti, a ne “dublja” teorijska objašnjenja.

Druga skupina istraživača potražit će odgovore na postavljena pitanja u posve drugom sklopu normi – “normi” koje nam je na neki način pružila evolucija. Tu drugu skupinu istraživača zanimaju heuristike kao “adaptivna oruđa”, kao “švicarski noževi” našega uma. Ti će istraživači tvrditi da heuristike u mnogo stvarnih situacija, gotovo u pravilu, iznimno dobro funkcioniraju u stvarnome svijetu. Stoga ti istraživači opisane nalaze neće zvati “greškama”. Za njih će spomenute greške biti stvar konteksta, naime lošeg “pakiranja” problema za koje ljudi imaju itekako dobre prečice, odnosno kontekstualne ili evolucijski zadane heuristike. Greške će se, prema tim istraživačima, pojaviti kada pojedine mehanizme (alate ili heuristike) za rješavanje tipičnih evolucijskih problema primjenjujemo u pogrešnim “ekologijama” ili situacijama: kada otvarače konzervi koristimo kao noževe, vadičepe kao odvijače ili noževe kao pincete. Ovaj smo zbornik stoga organizirali upravo na taj način: kao ilustraciju teorijskog sukoba dviju “paradigmi” u istraživanju iracionalnosti. Autori

Iz sadržaja:

Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

Darko Polšek i Marko Bokulić: Dvije paradigme objašnjenja kognitivnih pristranosti u odlučivanju

Peter Greenfinch: Što je bihevioralna ekonomija?

PARADIGMA 1: HEURISTIKE KAO ODMAK OD RACIONALNOSTI

Hamard Evitiatini: Što su heuristike?

Daniel Kahneman i Amos Tversky: Suđenje u uvjetima neizvjesnosti

Daniel Kahneman: Čudesa i greške intuitivnog mišljenja. Rasprava s Ledom Cosmides, Stevenom Pinkerom i Johnom Toobyjem

Nina Mažar i Dan Ariely: Iracionalno nepoštenje: malo usklađenosti, malo kršenja

Paul Slovic: Što ih više umire, to se manje brinemo

Ori Brafman i Rom Brafman: Pometeni

Kosta Bovan i Marko Bokulić: Efekt i pristranost nepovratno izgubljenog troška

Marko Bokulić i Darko Polšek: Heuristika sidrenja

Richard Thaler i Cass Sunstein: Poticaj

Andrijana Mušura: Racionalnost u ekonomskim teorijama

INTERTEMPORALNE PRISTRANOSTI

Daniel Gilbert: Put u Drugođiju

Kosta Bovan: Zanemarivanje trajanja

BIHEVIORALNE FINANCIJE

Velimir Šonje: Financije i racionalnost: što možemo naučiti od bihevioralnih financija

Marko Bokulić i Kosta Bovan: Mentalno računovodstvo

TEORIJE DVOSTRUKOG PROCESIRANJA

Timothy Wilson: Tko je glavni?

Daniel Kahneman

Karte ograničene racionalnosti: jedan stav o intuitivnom suđenju i izboru. Govor pri dodjeli Nobelove nagrade

Nikola Erceg: Dva primjera pogreški zbog dvostrukog procesiranja

PARADIGMA 2: HEURISTIKE KAO ISPRAVNO ODLUČIVANJE

Steven Pinker: Kako radi um

Igor Mikloušić: Koncept (i)racionalnosti u kontekstu evolucijske psihologije

Gerd Gigerenzer i Henry Brighton: Homo heuristicus

Gerd Gigerenzer i Peter Todd: Brze i jednostavne heuristike. Adaptivna kutija s oruđem

Daniel Goldstein i Gerd Gigerenzer: Heuristika prepoznavanja. Kako nas neznanje čini pametnima

NEUROEKONOMIJA

Joel Parker Henderson: Što je neuroekonomija

UMJESTO ZAKLJUČKA

Herbert Gintis: Budućnost bihevioralne ekonomije

Pojmovnik

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

PREDVIDLJIVO IRACIONALNI

Nevidljive sile koje upravljaju našim odlukama

Ariely, Dan

Akcija!

BRAND SENSE

Revolucija osjetilnog brandinga

Lindstrom, Martin

KREATIVNI UM