VELEPRODAJNO I MALOPRODAJNO POSLOVANJE - Naruči svoju knjigu

VELEPRODAJNO I MALOPRODAJNO POSLOVANJE

Autor: Renko, Sanda
Područje: Prodaja i pregovaranje
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 314
Uvez: Meki

30,53  (230,03 kn)

Na praktičan način objašnjene su specifičnosti procesa i aktivnosti s kojima se suočavaju poduzeća i kupci kako bi zadovoljili svoje potrebe i želje.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2364 Kategorije: , Oznake: ,

Opis

O knjizi, iz predgovora

U knjizi Veleprodajno i maloprodajno poslovanjena praktičan način objašnjene su specifičnosti procesa i aktivnosti s kojima se s jedne strane suočavaju veleprodajna i maloprodajna poduzeća, ali s druge strane i kupci kojima su one potrebne kako bi zadovoljili svoje potrebe i želje. Promjenjivost, dinamičnosti inovativnost najznačajnije su karakteristike veleprodaje i maloprodaje koje su prožete kroz tri tematske cjeline knjige. U njima su integrirane teme kao što su uloga veleprodaje i maloprodaje u kanalima distribucije, tržišna logistika, temelji promjena u veleprodaji i maloprodaji, koncepcije koje objašnjavaju razvoj trgovinskih oblika, sudionici u veleprodajnom i maloprodajnom poslovanju, kreiranje strategije veleprodajnih i maloprodajnih poduzeća i vrste strategija. Knjiga je namijenjena svima zainteresiranima za područje veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja, posebice studentima obrazovnih visokoškolskih institucija.
Budući da je u posljednjih nekoliko godina došlo do radikalnih transformacija na području veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja,što je uzrokovalo lančane reakcije i u ostalim sektorima gospodarstva, sigurno je da ovim izdanjem nisu u potpunosti obuhvaćene sve promjene. Rastuća globalizacija i internacionalizacija, uz različite oblike strateških saveza doprinose rastućoj konkurentnosti i svakodnevno mijenjaju situaciju na tržištu. Stoga se kao osnovna svrha knjige može smatrati da studentima i svim zainteresiranima za ovo područje nakon čitanja postanu jasnije pojedine situacije na tržištu i strateški potezi koje poduzimaju veleprodajna i maloprodajna poduzeća.
U knjizi je posebna pozornost posvećena objašnjavanju razlika u specifičnostima poslovanja poduzeća koja se bave veleprodajom i onih koja se bave maloprodajom, od razlika u odabiru ciljnog tržišta, u asortimanu, lokaciji i uređenju prodajnog prostora, u cijeni, do načina komuniciranja sa tržištem. Knjiga sadrži i osnovna saznanja o kreiranju strategije veleprodaje i maloprodaje koja su potrebna sudionicima u ovom području. Kako bi se objektivno ilustrirale teorijske postavke, u knjizi su uključeni i brojni kratki slučajevi različitih poduzeća, te zadatci s objašnjenim postupcima i rješenjima.
Knjiga se sastoji od tri tematske cjeline s osam logično povezanih poglavlja. Prva tematska cjelina započinje sa poglavljima uvoda u proučavanje veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja koji istražuju ulogu i ekonomsko značenje veleprodaje i maloprodaje, te razloge koji su doveli do rasta važnosti veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja. Nadalje, identificira se njihov međusoban odnos sa kanalima distribucije, posebice pojmom tržišne logistike. Zatim slijedi poglavlje sa kratkim objašnjavanjempovijesnih osnova i koncepcija razvoja trgovinskih oblika. Ono završava sa predstavljanjem nekih od najvažnijih trendova koji su uvelike izmijenili sliku ovog područja i postavili prave izazove pred poduzeća uključena u navedene djelatnosti. U drugom dijelu knjige, koji obuhvaća četvrto i peto poglavlje, prilazi se detaljnoj analizi glavnih sudionika u veleprodaji i maloprodaji, sa definiranjem njihovih obilježja, funkcija, različitih vrsta, te naposljetku specifičnosti marketinških odluka. Treća tematska cjelina bavi se strategijama u veleprodajnom i maloprodajnom poslovanju na način da su u šestom poglavlju određeni osnovni pojmovi, kao što su strategija, konkurentska prednost. U sedmom poglavlju prezentirane su različite vrste strategija koje se danas primjenjuju kod poduzeća iz proučavanog područja. Zatim slijedi osmo poglavlje s opisom procesa razvijanja i oblikovanja strategije. Potrebno je naglasiti kako je na kraju svakog poglavlja studija slučaja kojom se studentima pomaže da teorijska saznanja iz pojedinih poglavlja povežu sa stvarnim poduzećem i njegovim specifičnostima poslovanja.

Nadam se da će sve navedeno olakšati jednostavno praćenje sadržaja knjige Veleprodajno i maloprodajno poslovanje, kao i usvajanje i primjenu stečenih saznanja.

Autorica

Iz sadržaja

I. UVOD U VELEPRODAJNO I MALOPRODAJNO POSLOVANJE

1. Razlozi proučavanja veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja
1.1. Uloga i ekonomsko značenje veleprodaje i maloprodaje
1.2. Rast važnosti veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja
Poslovni slučaj – Pevec
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

2. Uloga veleprodaje i maloprodaje u kanalima distribucije
2.1. Pojam i vrste kanala distribucije
2.2. Proces odabira kanala distribucije
2.3. Odnosi u kanalima distribucije
2.4. Tržišna logistika
Poslovni slučaj – MMK
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

3. Temelji promjena u veleprodaji i maloprodaji
3.1. Povijesne osnove
3.2. Koncepcije razvoja trgovinskih oblika
3.3. Trendovi u veleprodaji i maloprodaji
Poslovni slučaj – Ultragros
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

II. SUDIONICI U VELEPRODAJI I MALOPRODAJI

4. Obilježja veleprodajnog poslovanja
4.1. Pojam i funkcije veleprodaje
4.2. Vrste veleprodajnih oblika
4.3. Marketinške odluke u veleprodaji
4.3.1. Odluka o ciljnom tržištu
4.3.2. Odluka o asortimanu proizvoda i usluga
4.3.3. Odluka o lokaciji
4.3.4. Odluka o cijeni
4.3.5. Odluka o promociji
Poslovni slučaj – Beiersdorf
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

5. Specifičnosti maloprodajnog poslovanja
5.1. Pojam i funkcije maloprodaje
5.2. Vrste maloprodajnih oblika
5.3. Marketinške odluke maloprodavača
5.3.1. Odluka o ciljnom tržištu
5.3.2. Odluka o asortimanu proizvoda
5.3.3. Odluka o uslugama
5.3.4. Odluka o lokaciji
5.3.5. Odluka o cijeni
5.3.6. Odluka o promociji
Poslovni slučaj – KTC
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

III. STRATEGIJAVELEPRODAJE I MALOPRODAJE

6. Važnost strategije u veleprodajnom i maloprodajnom poslovanju
6.1. Definiranje pojma strategije
6.2. Odnos strategije i konkurentske prednosti
6.3. Instrumenti u kreiranju strategije
Poslovni slučaj – Irex
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

7. Vrste strategija
7.1. Generičke strategije
7.2. Strategije rasta i razvoja
7.3. Strategije strukture tržišnih učinaka
7.4. Strategije tržišnog stimuliranja
7.5. Strategije podjele ili usitnjavanja tržišta
7.6. Strategije tržišnog područja
7.7. Strategije spajanja i preuzimanja
Poslovni slučaj – Nikel
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

8. Proces razvijanja i oblikovanja strategije
8.1. Analiza situacije
8.2. Postavljanje ciljeva
8.3. Identifikacija osobina odabranog segmenta
8.4. Razvoj cjelovite strategije
8.5. Određivanje konkretnih specifičnih aktivnosti
8.6. Kontrola
Poslovni slučaj – lna
Sažetak
Ključni pojmovi
Pitanja za provjeru znanja
Izvori

DEFINICIJE POJMOVA
INDEKS
O AUTORICI

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka