ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Naruči svoju knjigu

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Urednički pročišćeni tekst
Autor: Milotić, Ivan; Vidović, Ante
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 142
Uvez: Meki

11,15 

Širi prikaz svih bitnih instituta koje donose novele ZPP-a iz 2019., kao i stvarno kazalo svih relevantnih pojmova/instituta, uključujući i one novounesene

SKU: 68f714db87f7 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

I. NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2019. GODINE ..............................................................................V
 II. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU .............................................................1

DIO PRVI
 OPĆE ODREDBE ...................................1
 Glava prva OSNOVNE ODREDBE ..................................1
 Glava druga NADLEŽNOST I SASTAV SUDA ................................................................................................................4
 Glava treća IZUZEĆE .......................................................................15
 Glava četvrta STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI ......................................17
 Glava peta PUNOMOĆNICI .................................................19
 Glava šesta JEZIK U POSTUPKU ...............................22
 Glava sedma PODNESCI ..........................................................23
 Glava osma ROKOVI I ROČIŠTA ...............................25
 Glava deveta ZAPISNICI .........................................................27
 Glava deseta DONOŠENJE ODLUKA .................29
 Glava jedanaesta DOSTAVA PISMENA I RAZMATRANJE SPISA .........................................29
 Glava dvanaesta TROŠKOVI POSTUPKA38
 Glava trinaesta PRAVNA POMOĆ .........................43

DIO DRUGI
 TIJEK POSTUPKA ..................44
 Glava četrnaesta TUŽBA ........................................................44
 Glava petnaesta SUPARNIČARI ..............................50
 Glava šesnaesta SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI ............................51
 Glava sedamnaesta PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA.....................................53
 Glava osamnaesta DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA .............................................55
 Glava devetnaesta OSIGURANJE DOKAZA ...............................................................................................64
 Glava dvadeseta PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE ....................................................65
 Glava dvadeset prva GLAVNA RASPRAVA ......................................................................................70
 Glava dvadeset druga SUDSKA NAGODBA ........................................................................................74
 Glava dvadeset treća PRESUDA ............................75
 Glava dvadeset četvrta RJEŠENJE .....................81
 Glava dvadeset peta REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI ............................................................82
 Glava dvadeset šesta IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI ...........................................................90

DIO TREĆI
 POSEBNI POSTUPCI ..........99
 Glava dvadeset i sedma POSTUPAK U PARNICI IZ RADNOG ODNOSA ......99
 Glava dvadeset osma POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA .............................................100
 Glava dvadeset deveta IZDAVANJE PLATNOG NALOGA ..................................................101
 Glava trideseta POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI ........................................................................103
 Glava tridesetprva POSTUPAK PRED IZBRANIM SUDOVIMA .....................................106
 Glava trideset druga POSTUPAK PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA .......................106
 Glava tridesetdruga – a TUŽBA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA .................................................109
 Glava tridesetdruga – b OGLEDNI POSTUPAK RADI RJEŠENJA PITANJA VAŽNOG ZA JEDINSTVENU PRIMJENU PRAVA ...111

DIO ČETVRTI
 EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI ................................113
 Glava trideset treća POSEBNE ODREDBE O OSTVARIVANJU PRAVOSUDNE SURADNJE U EUROPSKOJ UNIJI ..............................................113

DIO PETI
 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....117

III. STVARNO KAZALO .......125

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač