ZAKON O RADU - Naruči svoju knjigu

ZAKON O RADU

i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika
Autor: Kovačić, Marija; Terek, Darko; Zuber, Marija
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2014
Broj stranica: 231
Uvez: Meki

26,54  (199,97 kn)

Osim samoga teksta Zakona, 36 oglednih primjera različitih tipova ugovora, odluka o otkazu sporazuma, obavijesti i slično dodana su vrijednost ovoga djela.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2113 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14.) je na snazi i primjenjuje se od 7. kolovoza 2014. godine. Donošenje novog Zakona o radu obrazloženo je potrebom normativne intervencije u sustavu radnih odnosa, kako bi se u uvjetima dugotrajne gospodarske krize smanjili troškovi rada i time potaklo novo zapošljavanje.
Novim su Zakonom o radu izmijenjeni brojni instituti radnog prava. To se prije svega odnosi na reguliranje radnog vremena, prava na godišnji odmor i tijek otkaznog roka, uvedena je mogućnost dopunskog rada i mogućnost privremenog ustupanja radnika u drugo povezano društvo u zemlji i u inozemstvu, ukinuta je obveza izrade programa rješavanja viškova radnika, produžen je zastarni rok za novčana potraživanja iz radnog odnosa i dr.

Iz sadržaja:

ZAKON O RADU

GLAVA I. OPĆE ODREDBE ........................................................................................................ 9

GLAVA II. INDIVIDUALNI RADNI ODNOSI .......................................................................... 13
 1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ..................................................................................... 13
 2. PRAVILNICI O RADU ........................................................................................................... 20
 3. ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI .............................................................. 21
 4. ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA .................................................... 22
 5. ZAŠTITA RADNIKA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD .. 24
 6. PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE ...................................................................................... 26
 7. PROBNI RAD, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD .................................. 30
 8. RADNO VRIJEME ................................................................................................................. 32
 9. ODMORI I DOPUSTI ........................................................................................................... 39
10. MOGUĆNOSTI DRUKČIJEG UREĐENJA RADNOG VREMENA,
 NOĆNOG RADA I ODMORA ............................................................................................. 44
11. PLAĆA I NAKNADA PLAĆE .............................................................................................. 46
12. IZUMI I TEHNIČKA UNAPREĐENJA RADNIKA ............................................................ 48
13. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM .............................................. 49
14. NAKNADA ŠTETE ............................................................................................................... 51
15. PRESTANAK UGOVORA O RADU ..................................................................................... 52
16. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA ......................................... 58

GLAVA III. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU .................................................. 63
1. RADNIČKO VIJEĆE ............................................................................................................ 63
2. SKUPOVI RADNIKA ........................................................................................................... 72
3. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA.................................................. 72

GLAVA IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI .............................................................................. 73
1. UDRUGE RADNIKA I POSLODAVACA ............................................................................ 73
2. UTEMELJENJE I REGISTRACIJA UDRUGA .................................................................... 74
3. IMOVINA UDRUGA .............................................................................................................. 77
4. DJELOVANJE UDRUGA ...................................................................................................... 77
5. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE .............................................................................. 79
6. KOLEKTIVNI UGOVORI ..................................................................................................... 80
7. ŠTRAJK I RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA ....................................... 84
8. GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE .............................................................................. 88

GLAVA V. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU .................................................. 90

GLAVA VI. POSEBNE ODREDBE ............................................................................................... 90

GLAVA VII. UPRAVNE MJERE .................................................................................................... 92

GLAVA VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE ..................................................................................... 95

GLAVA IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .................................................................... 102

PRIMJERI UGOVORA, ODLUKA, SPORAZUMA I PRAVILNIKA
1. Primjer: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji nije dužan
 donijeti pravilnik o radu ........................................................................................... 109
2. Primjer: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji je donio
 pravilnik o radu ........................................................................................................ 114
 3. Primjer: Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme kod poslodavca koji nije dužan
 donijeti pravilnik o radu ........................................................................................... 117
 4. Primjer: Uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme kod poslodavca koji nije
 dužan donijeti pravilnik o radu ................................................................................ 122
 5. Primjer: Prvi ugovor o radu na određeno vrijeme kod poslodavca koji je donio
 pravilnik o radu ........................................................................................................ 127
 6. Primjer: Uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme kod poslodavca koji je donio
 pravilnik o radu ........................................................................................................ 130
 7. Primjer: Ugovor o radu pripravnika ....................................................................................... 133
 8. Primjer: Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ............ 135
 9. Primjer: Sporazum o prestanku ugovora o radu .................................................................... 139
10. Primjer: Odluka o otkazu ugovora o radu radniku koji nije zadovoljio na probnom radu .... 140
11. Primjer: Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga ... 141
12. Primjer: Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga ...... 143
13. Primjer: Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika .. 145
14. Primjer: Upozorenje na obveze iz radnog odnosa ................................................................. 147
15. Primjer: Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora ....................... 148
16. Primjer: Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu ........................................................ 150
17. Primjer: Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ..................................................... 151
18. Primjer: Odluka o rasporedu radnog vremena ....................................................................... 155
19. Primjer: Odluka o nejednakom rasporedu radnog vremena .................................................. 156
20. Primjer: Odluka o preraspodjeli radnog vremena .................................................................. 158
21. Primjer: Izjava o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodijeljenom radnom
 vremenu duže od 48 sati tjedno ............................................................................... 160
22. Primjer: Nalog poslodavca za prekovremeni rad ................................................................... 161
23. Primjer: Obavijest o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora ................................. 165
24. Primjer: Sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora radnika koji radi s
 nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca .................................................... 166
25. Primjer: Najava radnika o namjeri korištenja prava na vremenske potpore po
 osnovi roditeljstva .................................................................................................... 167
26. Primjer: Izjava kojom poslodavac prihvaća radnikovu najavu razdoblja korištenja
 prava na vremenske potpore po osnovi roditeljstva ................................................. 168
27. Primjer: Izjava o uskrati suglasnosti o iskazanoj namjeri zaposlenog roditelja o
 korištenju vremenske potpore po osnovi roditeljstva .............................................. 169
28. Primjer: Obračun isplaćene plaće i naknade plaće ................................................................ 173
29. Primjer: Obračun neisplaćene plaće i naknade plaće ............................................................. 175
30. Primjer: Obračun isplaćene otpremnine ................................................................................. 178
31. Primjer: Obračun neisplaćene otpremnine ............................................................................. 180
32. Primjer: Izjava o suglasnosti radnika na ustegu dijela plaće radi naplate potraživanja
 poslodavca ................................................................................................................ 182
33. Primjer: Potvrda o prosječnoj plaći umanjenoj za doprinose ostvarenoj u
 tromjesečnom razdoblju prije prestanka radnog odnosa ......................................... 183
34. Primjer: Odluka o neplaćenom dopustu ................................................................................. 187
35. Primjer: Odluka o korištenju neplaćenog dopusta za vrijeme predizborne promidžbe ........ 188
36. Primjer: Odluka o mirovanju prava i obveza za vrijeme obavljanja dužnosti u obrani ......... 189
37. Primjer: Pravilnik o radu ........................................................................................................ 193

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “ZAKON O RADU”

Povezane knjige - Naša preporuka