ZAŠTITA POTROŠAČA I POSLOVNO UPRAVLJANJE - Naruči svoju knjigu

ZAŠTITA POTROŠAČA I POSLOVNO UPRAVLJANJE

Autor: Dunković, Dario
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 198
Uvez: Meki

10,75 

SKU: 1292 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Predgovor / POLAZIŠTE ZAŠTITE POTROŠAČA U DRUŠTVU I GOSPODARSTVU / Odnos proizvođača i trgovaca prema potrošaču / Poimanje potrošačke politike / Strategije vođenja potrošačke politike / Učinak potrošačkog konzumerizma / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / BIHEVIORALNA EKONOMIKA U POTROŠAČKOJ POLITICI / Razvitak bihevioralne ekonomike / Model ponašanja potrošača / Ponašanje potrošača u kontekstu potrošačke politike / Poticanje na odluku – nudging / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / RAZVOJ I DOSTIGNUĆA POTROŠAČKE POLITIKE U EUROPI / Temeljna prava potrošača / Dostignuća potrošačke politike u Europskoj uniji / Razvoj i analiza nacionalnog okvira za zaštitu potrošača / Mehanizam rješavanja potrošačkih sporova izvan suda / Udruživanje potrošača / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / STRATEGIJE I MARKETINŠKI MENADŽMENT U UVJETIMA ŠIRENJA PRAVA POTROŠAČA / Utjecaj potrošačke politike na operacije trgovaca i operatera / Marketinška strategija trgovaca i interesi potrošača / Utjecaj transparentnosti cijena na odluke potrošača / Nepoštena poslovna praksa trgovaca / Upravljanje pritužbama potrošača / Garancija usluge / Postizanje društvene odgovornosti trgovca / Etičnost marketinga i etični potrošač / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / PRUŽANJE JAVNIH USLUGA U OSJETLJIVIM PODRUČJIMA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA / Svojstva i kvaliteta usluge / Upravljanje osjetljivim procesima u on-line prodaji / Položaj potrošača na tržištu financijskih usluga / Zaštita potrošača na tržištu telekomunikacijskih usluga / Zaštita potrošača kod komunalnih usluga / Usluge prijevoza u okvirima zaštite potrošača / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / POKAZATELJI FUNKCIONIRANJA I DJELOTVORNOSTI ZAŠTITE POTROŠAČA / Performanse tržišta i politike zaštite potrošača / Istraživanje stavova maloprodavača o poštivanju prava potrošača / Nadzor sigurnosti proizvoda na unutarnjem tržištu / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / ODRŽIVA POTROŠNJA I POVEZANOST ZAŠTITE POTROŠAČA I ZAŠTITE OKOLIŠA / Sheme za održivo ekološko upravljanje i sigurnost proizvoda / Održiva potrošnja / Upravljanje održivom maloprodajom / Pitanja za vlastitu provjeru znanja / POLITIKA ZAŠTITE POTROŠAČA NA NACIONALNOJ RAZINI / Institucionalni i regulatorni okvir zaštite potrošača u Hrvatskoj / Sadržaj Zakona o zaštiti potrošača/ Pitanja za vlastitu provjeru znanja / Bibliografija / Popis tablica / Popis grafikona / Popis slika / Kazalo pojmova

O knjizi:

Namjera ovog sveučilinog udžbenika je prikazati i analizirati položaj potrošača s obzirom na poslovno upravljanje u uvjetima tržišne regulacije. Stoga se, sadržajno-tematski, on bavi teorijskim i aktualnim praktičnim temama iz područja zaštite potrošača, načinom upravljanja marketinškim aktivnostima trgovaca u uvjetima sve strože regulacije i širenja prava potrošača, razvojem, performansama i funkcioniranjem politike zaštite potrošača te ulogom i važnošću zaštite potrošača za gospodarski rast zemlje i život u digitalnom svijetu. Ovladavanje ovim znanjima studentima je bitno

kako bi u svom budućem profesionalnom radu mogli upravljati osjetljivim procesima koji se tiču zaštite potrošača  u brojnim gospodarskim djelatnostima privatnog i javnog sektora: maloprodaji robe, pružanju komunalnih, prijevoznih, poštanskih, zdravstvenih i turističkih usluga kao i u djelatnostima pružanja obrazovnih, financijskih i telekomunikacijskih usluga.

Autor istražuje položaj potrošača usporedno sa zahtjevima koji se postavljaju pred menadžment trgovaca i operatera radi smanjenja poslovnog rizika; razmatra bihevioralnu ekonomiku i ponašanje potrošača kao ključne discipline u oblikovanju njihovih profila; informira o razvoju i dostignućima potrošačke politike u Europi; objašnjava strategije i marketinški menadžment u uvjetima širenja prava potrošača; na konkretnim primjerima pokazuje pružanje javnih usluga u osjetljivim područjima za zaštitu potrošača (npr. on-line maloprodaja, pružanje financijskih i telekomunikacijskih usluga); iznosi pokazatelje funkcioniranja i djelotvornosti zaštite potrošača; analizira održivu potrošnju i povezanost zaštite potrošača i zaštite okoliša te objašnjava nacionalni institucionalni i regulatorni okvir na području zaštite prava potrošača.

Ovim udžbenikom autor, osim toga, namjerava motivirati i osposobiti studente da na budućim odgovornim položajima u trgovinskim poduzećima donose pravilne mar-ketinške odluke u skladu s regulacijom i standardima, a koje se tiču zaštite potrošača, objektivnog informiranja o cijenama, proizvodima i uslugama te da u kreiranju poslovne politike vode računa i o rješavanju sporova i pritužbi potrošača. Negativan ugled zbog kršenja prava potrošača može, naime, u današnjim uvjetima umreženog tržišta narušiti i otežati prodaju robe i pružanje usluga. Stoga je profesionalan stav u vezi s uvažavanjem prava potrošača, osobito njihovih prava na nadoknadu štete, od osobite važnosti za sve menadžere i poduzetnike.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Karakter

udžbenik

Uvez

Meki

Broj stranica

Autor

ISBN