ZAŠTITA PRAVA NA OSOBNU SLOBODU - Naruči svoju knjigu

ZAŠTITA PRAVA NA OSOBNU SLOBODU

U kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske
Autor: Graovac, Gregori
Područje: Pravo
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 391
Uvez: Tvrdi

41,14 

Prati se izuzetno dinamičan razvoj ustavne prakse, daje se potpun uvid u konvencijsko i ustavno pravo te se otkriva (ne)ispunjavanje obveza Ustavnog suda. Jasno se i kvalitetno daju prijedlozi za rješenje pojedinih problema i poboljšanje ustavnosudske zaštite prava na slobodu.

Opis

O knjizi:

Monografija “Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike“ autora Gregori Graovca, višeg ustavnosudskog savjetnika na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, obranjena je kao doktorska disertacija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini pod mojim mentorstvom. Njezin cilj bio je utvrditi ustavne standarde zaštite osobne slobode u kaznenom postupku koje je Ustavni sud Republike Hrvatske razvio u svojoj dosadašnjoj praksi, te ih usporediti sa standardima koje je postavio Europski sud za ljudska prava. To je ostvareno temeljitim empirijskim istraživanjem sudske prakse obaju visokih sudova, određivanjem pozitivnih i negativnih obveza u odnosu na članak 5. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te utvrđivanjem sadržaja i opsega konstitucionalizirane zaštite prava na slobodu u kaznenom postupku u Republici Hrvatskoj.

Zbog važnosti teme koju je autor obradio i kvalitete disertacije, vrlo je važno da je objavljena kao knjiga kako bi bila dostupnija široj stručnoj i općoj javnosti te postala neizbrisiv dio hrvatske kaznenopravne literature. Pravo na osobnu slobodu u kaznenom postupku, kao temeljno ljudsko pravo, predstavlja jedno od najizgrađenijih pravnih područja u praksi Europskog suda za ljudska prava. Sud je kroz svoju praksu do detalja razvio i dalje razvija materijalnopravne, procesnopravne i izvršne pretpostavke oduzimanja i ograničavanja osobne slobode. Međutim, autor primjećuje da konvencijska praksa ne obuhvaća samo progresiju, već u određenim područjima, primjerice u kontekstu borbe protiv terorizma, i regresiju.

U knjizi se, između ostalog, detaljno obrađuje koncept, razvoj i važnost teorije o ljudskim pravima, geneza pojma “osobne slobode“ od prvih povijesnih dokumenata, kao što su Magna Carta i Habeas Corpus Act, do suvremene međunarodnopravne zaštite kroz različite međunarodne globalne i regionalne organizacije, definicija pojma osobne slobode, kriteriji razgraničenja u odnosu na slobodu kretanja, odgovornost države za radnje privatnih osoba i ekstrateritorijalni učinak, limitiranje ovlasti državnih tijela pri ograničavanju slobode uskim tumačenjem sukladno načelu zakonitosti i zabranom arbitrarnosti

Iz sadržaja:

  1. UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  2. PRAVO NA OSOBNU SLOBODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1. LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2. GENEZA PRAVA NA OSOBNU SLOBODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.3. VAŽNOST PRAVA NA OSOBNU SLOBODU . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  1. ZAŠTITA PRAVA NA OSOBNU SLOBODU NA TEMELJU ČLANKA 5. EUROPSKE KONVENCIJE U PRAKSI EUROPSKOG SUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.1. OPĆENITO O PRAVU NA OSOBNU SLOBODU (I SIGURNOST) U PRAKSI EUROPSKOG SUDA . . . . . . . . . . . . . 54

3.2. ODUZIMANJA OSOBNE SLOBODE NA TEMELJU ČLANKA 5. STAVKA 1. TOČKE C) EUROPSKE KONVENCIJE U PRAKSI EUROPSKOG SUDA . . . . . . . . . . . . . . 88

3.3. ODUZIMANJA OSOBNE SLOBODE NA TEMELJU DRUGIH TOČAKA ČLANKA 5. STAVKA 1. EUROPSKE KONVENCIJE U PRAKSI EUROPSKOG SUDA . . . . . . . . . . . . . 135

3.4. PRAVO NA OBAVIJEST (ČLANAK 5. STAVAK 2. EUROPSKE KONVENCIJE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

3.5. PRAVO NA DOVOĐENJE PRED SUD U NAJKRAĆEM ROKU I SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ILI PUŠTANJE NA SLOBODU UZ EVENTUALNO JAMSTVO (ČLANAK 5. STAVAK 3. EUROPSKE KONVENCIJE) . . . . . . . . . 176

3.6. PRAVO NA POKRETANJE POSTUPKA U KOJEM ĆE SUD BRZO ODLUČITI O ZAKONITOSTI PRITVARANJA ILI NALOŽITI PUŠTANJE NA SLOBODU AKO PRITVARANJE NIJE ZAKONITO (ČLANAK 5. STAVAK 4. EUROPSKE KONVENCIJE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

3.7. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE (ČLANAK 5. STAVAK 5. UROPSKE KONVENCIJE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

  1. ZAŠTITA PRAVA NA OSOBNU SLOBODU U KAZNENOM POSTUPKU U PRAKSI USTAVNOG SUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

4.1. OPĆENITO O USTAVNOM SUDOVANJU I USTAVNOM SUDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

4.2. ODREDBE USTAVA KOJIMA JE ZAŠTIĆENO PRAVO NA OSOBNU SLOBODU I KONSTITUCIONALIZACIJA HRVATSKOG KAZNENOG PROCESNOG PRAVA . . . . . . . . . . . 248

4.3. ISTRAŽIVANJE PRAKSE USTAVNOG SUDA . . . . . . . . . . . . . . . 266

  1. ZAKLJUČAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

KRATICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

POPIS CITIRANE PRAKSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

POPIS SUDSKE PRAKSE EUROPSKOG SUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

POPIS PRAKSE ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . 372

POPIS PRAKSE USTAVNOG SUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

STVARNO KAZALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka