KORPORATIVNA SIGURNOST - Naruči svoju knjigu

KORPORATIVNA SIGURNOST

Autor: Ivandić Vidović, Darija; Karlović, Lidija; Ostojić, Alen
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 356
Uvez: Tvrdi

73,00  (550,02 kn)

Preporučili ugledni menadžeri sigurnosti vodećih hrvatskih i međunarodnih korporacija: mr. Boris Rozić, Croatia osiguranje; dr.sc. Đuro Črnjak, Hrvatska poštanska bank, Tomislav Hodak, Atlantic grupa, Milan Parat, Privredna banka Zagreb i Marijan Benko, Agrokor.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1056 Kategorija: Oznaka:

Opis

Iz sadržaja:

UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA KORPORATIVNE SIGURNOSTI/ POSLOVNA STRATEGIJA PODUZEĆA/ Strateško upravljanje/ Strategija korporativne sigurnosti – funkcijska strategija/ UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA/ Definicija procesa/ Identifikacija – kategorizacija poslovnih procesa u poduzeću/ Životni ciklus upravljanja poslovnim procesima/ ARIS: primjer programskog alata za modeliranje, analizu i praćenje poslovnih procesa/ Upravljanje poslovnim procesima korporativne sigurnosti/ NORMATIVNI OKVIRI KORPORATIVNE SIGURNOSTI/ INFORMACIJSKA SIGURNOST/ Općenito o informacijama/ Pojam informacijske sigurnosti/ Normativna osnova/ Upravljanje informacijskom sigurnošću/ PRIVATNA ZAŠTITA/ Način obavljanja djelatnosti privatne zaštite/ Pretpostavke za obavljanje djelatnosti privatne zaštite/ Tjelesna zaštita/ Tehnička zaštita/ Unutarnja čuvarska služba/ Dojavni centar/ Odore i iskaznice osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite/ Radni nalog/ Izobrazba čuvara i zaštitara/ Upisnici u djelatnost privatne zaštite/ Osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja/ Osiguranje športskih natjecanja/ Osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti/ Nadzor nad provedbom propisa o privatnoj zaštiti/ Minimalne mjere zaštite novčarskih institucija/ ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA/ Autorsko pravo i srodna prava/ Zaštita žiga/ Zaštita industrijskog dizajna/ Zaštita patenta/ Zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla/ Zaštita topografije poluvodičkih proizvoda/ ZAŠTITA PODTAKA/ Zaštita osobnih podataka/ Zaštita podataka od državnog značaja/ Zaštita poslovne tajne/ PRIVATNA ZAŠTITNA DJELATNOST/ Uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti/ Uvjeti za obavljanje detektivskih poslova/ Način obavljanja detektivskih poslova/ Dužnost odbijanja detektivskih poslova/ Dokumentiranje, čuvanje i raspolaganje podacima/ Detektivska iskaznica/ Nadzor nad obavljanjem poslova privatnih detektiva/ BUSINESS INTELLIGENCE/ SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA/ Mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranje terorizma/ Obavješćivanje Ureda o transakcijama/ Imenovanje ovlaštene osobe/ Interni akt obveznika/ Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe/ Obveza redovite interne revizije/ Ured za sprječavanje pranja novca/ Zaštita i čuvanje podataka/ Nadzor nad obveznicima/ ZAŠTITA NA RADU/ Pravila zaštite na radu/ Odgovornost poslodavca za provedbu zaštite na radu/ Osposobljavanje za rad na siguran način/ Poslovi s posebnim uvjetima rada/ Zaštita posebnih kategorija radnika/ Opasne radne tvari/ Ispitivanje radnog okoliša te strojeva s povećanim opasnostima/ Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje/ Odbor za zaštitu na radu/ Dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora/ Isprave i evidencije iz područja zaštite na radu/ ustanove i trgovačka društva za zaštitu na radu/ Nadzor nad provedbom propisa o zaštiti na radu/ ZAŠTITA OD POŽARA/ Prava, dužnosti i odgovornost u zaštiti od požara/ Planovi i dokumenti zaštite od požara/ Upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara/ Organizacija i ustroj zaštite od požara/ Nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti od požara/ Unaprjeđenje zaštite od požara/ Financiranje provedbe zaštite od požara/ ZAŠTITA OKOLIŠA/ Subjekti zaštite okoliša/ Instrumenti zaštite okoliša/ Praćenje stanja okoliša/ Informacijski sustav zaštite okoliša/ Elementi opće politike zaštite okoliša/ Inspekcijski nadzor/ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE/ Zadaća sustava zaštite i spašavanja/ Sudionici zaštite i spašavanja/ Prava i obveze građana/ Državna uprava za zaštitu i spašavanje/ Planovi zaštite i spašavanja/ Inspekcijski nadzor/ OBRAMBENE PRIPREME/ Planovi obrane/ Objekti posebno značajni za obranu zemlje

O knjizi:

U prvom dijelu knjige prikazana je korporativna sigurnost kao strateška poslovna funkcija, i u njoj se prikazuju aspekti korporativne sigurnosti, njezin odnos s drugim poslovnim funkcijama, te je prikazana uloga i važnost korporativne sigurnosti za uspješno poslovanje u suvremenim uvjetima. Jedinstevno se prikazuju različiti aspekti dizajna procesa korporativne sigurnosti: ustroj organizacijske jedinice za korporativnu sigurnost, obilježja i profil menadžera sigurnosti, kao i ostala radna mjesta organizacijske jedinice integralne sigurnosti. Svi važniji pojmovi i koncepti potkrijepljeni su slikama i dijagramima. Modeli poslovnih procesa korporativne sigurnosti prikazuju se kroz dvije razine: prva razina prikazuje osnovne procese korporativne sigurnosti, dok druga razina prikazuje dekompoziciju svakog od procesa prve razine.

U drugom dijelu knjige prikazan je i obrazložen normativni okvir u kojem djeluje korporativna sigurnost. Identificirane su, sistematizirane, detaljno opisane i analizirane sve dimenzije korporativne sigurnosti: informacijska sigurnost, privatna zaštita, zaštita intelektualnog vlasništva, zaštita podataka, privatna istražna djelatnost, business intelligence, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, zaštita i spašavanje, obrambene pripreme.
Knjiga: „Korporativna sigurnost“ dobila je preporuku uglednih menadžera sigurnosti vodećih hrvatskih i međunarodnih korporacija: mr. Borisa Rozića, Croatia osiguranje; dr.sc. Đure Črnjaka, Hrvatska poštanska banka; Tomislava Hodaka, Atlantic grupa, Milana Parata, Privredna banka Zagreb i Marijana Benka, Agrokor.
Uz knjigu se dobiva i bonus CD s urednički pročišćenim tekstovima svih zakona koji normativno uređuju područje korporativne sigurnosti.
Knjiga: „Korporativna sigurnost“ namijenjena je svim poslovnim subjektima kojima je cilj ostvarenje sigurnosti poslovnog uspjeha. Istovremeno knjiga je kao praktičan alat namijenjena osobama koje profesionalno upravljaju procesima sigurnost i, bilo da je riječ o javnom ili o privatnom sektoru sigurnosti, te ju mogu koristiti u svom svakodnevnom radu i odgovarati izazovima svakodnevnog poslovanja.

Recenzije:

U Republici Hrvatskoj ne postoji na jednom mjestu metodološki obrađeno, sistematizirano i definirano područje korporativne sigurnosti, zbog čega ova knjiga predstavlja vrlo vrijedan sadržaj kako struci tako i široj poslovnoj zajednici u razumijevanju i shvaćanju pojmova i poslovnih procesa korporativne sigurnosti. Ovaj rad po prvi put iznosi okvire djelovanja i određuje menadžerske zadatke i funkcije korporativne sigurnosti u kompanijama, te stoga dobivamo knjigu koja će postati nezaobilazno štivo u razumijevanju navedene problematike.
Mr. Boris Rozić,
direktor Direkcije za upravljanje potpornim poslovnim procesima Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d.

Konačno knjiga koja na ovom prostoru donosi svjetlo u područje korporativne sigurnosti. Sveobuhvatni pristup ovom različito tumačenom i nedovoljno poznatom području u Hrvatskoj omogućio je na vrlo kvalitetan način upoznavanje s temeljnim principima poslova i organizacije korporativne sigurnosti. Drugi dio knjige pokriva regulativu, stoje vrlo praktično za sve osobe koje se bave ovim područjem, a pregled zakona i propisa na jednom mjestu omogućit će lako i brzo snalaženje i njihovo tumačenje. Pothvat hvale vrijedan!
Dr. sc. Đuro Crnjak,
direktor Ureda za korporativnu sigurnost Hrvatske poštanske banke d.d.

Objavljena knjiga „Korporativna sigurnost,, predstavlja sinergiju nekoliko autora, već odavno prepoznatih i potvrđenih vrhunskih profesionalaca iz područja korporativne sigurnosti. Ona je rezultat svjesnosti vlastite odgovornosti i obveze prema široj zajednici s istaknutim angažmanom za održavanjem stalne veze i unaprjeđenjem onih aspekata procesa kompanije koji ga čine sigurnim. Knjiga predstavlja svijet korporativne sigurnosti u kojem je iznimno važno da se pomoću točne, provjerene, zaštićene i apsolutno sigurne informacije identitet kompanije i procesa nastoji zadržati sigurnim.
Marijan Benko,
izvršni direktor za korporativnu sigurnost koncerna Agrokor

Jedino ulaganjem u cjeloživotno obrazovanje moderni menadžeri, pa tako i menadžeri sigurnosti, mogu odgovoriti svim izazovima modernog poslovanja te produžiti uspješnost i životni vijek kompanije. Ova knjiga predstavlja odličan pregled potrebnih znanja i vještina kao podsjetnik i nadopuna postojećim menadžerima sigurnosti, ali i kao izvor potrebnih znanja i vještina budućim menadžerima sigurnosti.
Tomislav Hodak,
direktor korporativne sigurnosti Atlantic grupe

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Tvrdi

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

, ,