KRATKA POVIJEST RADNIČKOG SAMOUPRAVLJANJA 1950.-1990.

Činjenice, iskustvo, tumačenje
Autor: Tonković, Stjepan-Stipe
Područje: Ostalo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019.
Broj stranica: 270
Uvez: Meki

105,00 kn (13,94 €)

Jedinstveno djelo povijesti radničkog samoupravljanja kroz znanstveni pogled autora, ali i kroz teze ostalih sudionika toga vremena

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13397 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Autor je odlučio prirediti jedan rad koji bi predstavljao cjelinu samoupravljanja, tj. cjelinu slike, dijelom i povijesti, a dijelom i određenih znanstvenih natuknica o valorizaciji samoupravljanja, kao i o drugim segmentima i onim tezama, mišljenjima, sudovima koje su iznašali oni koji su na samoupravljanje gledali drugim očima. Te suprotne struje su donekle sumnjale u samoupravljanje i smatrale da je još uvijek na snazi u svijetu ekonomski i politički sustav, a to znači kapitalistički i građansko demokratski, koji će još potrajati i da se mi kao mala zemlja ne možemo izdvojiti iz te svjetske cjeline.

Djelo je napravljeno u tri segmenta. Prvo, zadržane su ili su korišteni teoretski temelje na kojima se zasnivalo samoupravljanje, što se svakako pokušalo prikazati u prvom dijelu, u uvodu s jedne strane, da se prikaže razvitak samoupravljanja u četiri desetljeća.

I drugo, autor se odlučio da u toj strukturi da osnovne naznake etape razvitka samoupravljanja i te etape su se poklopile sa četiri desetljeća. Tako se mogao pratiti razvitak samoupravljanja i otkloniti ono tumačenje, kao da je samoupravljanje dato odjednom i nije tek bilo zadano, kao da se nije očekivalo da sama praksa doprinese i određena rješenja. Uz razvitak samoupravljanja bilo je potrebno bolje obraditi onaj dio koji čini suštinu samoupravljanja i odlučivanja. Kod toga je bilo značajno donekle proširiti mišljenje da samoupravljanje nije samo ekonomska demokracija i da ono samo popravlja ono što je.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR 7

1. Poglavlje 11

UVODNI DIO 11

1.1 Međunarodne okolnosti u kojima je nastalo samoupravljanje 11

1.2 Što je radničko samoupravljanje 13

1.3 Praktična organizacija samoupravljanja i odlučivanja 16

1.4 Izvori, teorije i prakse samoupravljanja 19

2. Poglavlje 23

ŠTO JE PRETHODILO SAMOUPRAVLJANJU 23

2.1 Začetak samoupravljanja bio je u iskustvima NOB-a 23

2.2 Utemeljenje Republike Hrvatske i političkog sustava 25

Politički sustav narodnodemokratske države 27

2.3 Privredni sustav na socijalističkim načelima 29

2.4 Radničke organizacije 31

3. Poglavlje 33

RAZVITAK SAMOUPRAVLJANJA U PRVOM DESETLJEĆU 1950.-1960. 33

3.1 Utemeljenje radničkog samoupravljanja donošenjem zakona 33

3.2 Prvi radnički savjet 34

3.3 Prve mjere poslije uvođenja samoupravljanja 36

3.4 Ustavni zakon iz 1953. – Prvo ustavno određenje samoupravljanja- društveno vlasništvo 38

3.5 Kongresi-podrška samoupravljanja 40

3.6 Prvi kongres radničkih savjeta – 1957 44

Procjene izbornog sustava i rezultata 48

Društveno političke organizacije u kontekstu Kongresa 49

Samoupravni regulativi 51

Obrazovanje i informiranje 52

3.7 Novi karakter radnih odnosa i socijalnih potreba 53

3.8 Presudno pitanje – dohodak i raspodjela 55

3.9 Investicije – proširena reprodukcija – razvojni planovi 56

3.10 Usvajanje koncepcije dohotka promjenama 1958.-1961 58

3.11 Program Saveza komunista sa ciljevima razvoja samoupravljanja 61

3.12 Četvrti sindikalni kongres usmjeren na samoupravljanje 63

4. Poglavlje 67

RAZVITAK SAMOUPRAVLJANJA U DRUGOM DESETLJEĆU 1960.-1970 REFORME, NOVI USTAV I DALJNJE KONSTITUIRANJE SAMOUPRAVLJANJA

4.1 Potvrđivanje samoupravljanja u prethodnom desetljeću 6~

4.2 Otvaranje dijaloga o razvojnim pitanjima medu vodstvima republika i pokrajina 6

4.3 Uključivanje znanosti u daljnji razvitak društva 69

4.4 Ukidanje inesticijskih fondova 69

4.5 Novi savezni i republički Ustav 1963. sa promjenom imena u socijalističke republike

4.6 Privredna reforma 1965. – sa blagim rezultatima 71

4.7 Dohodaši i dobitaši (profitaši) 74

4.8 Nacionalni sporovi i pojava nacionalizma

4.9 Radnički Amandman 15 na Ustav iz 1963. i drugi amandmani 76

4.10 Poduzeće – radna organizacija i njihov razvitak

5. Poglavlje 81

RAZVITAK SAMOUPRAVLJANJA U TREĆEM DESETLJEĆU 1970.-1980… 81 PROMJENE U POLITIČKOM SUSTAVU I DONOŠENJE NOVOG USTAVA 1974. PRELAZAK PODUZETNIŠTVA U UDRUŽENI RAD 81

5.1 Promjena političkog sustava 81

5.2 Prelazak poduzetništva u udruženi rad

5.3 Samoupravno sporazumijevanje i udruživanje rada i sredstava

5.4 Samoupravne interesne zajednice kao spoj jedinstvenog udruženog rada

5.5 Okrupnjavanje poljoprivrede i povezivanje poljoprivrednih kombinata sa

sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima 91

5.6 Promjene u obrtništvu – kooperanti 91

5.7 Poticaj razvoja male privrede 91

5.8 Veliki sistemi kao udruženi rad 92

6. Poglavlje 95

NOVA RJEŠENJA U DEVIZNOM SUSTAVU, UVOZU I IZVOZU I PROBLEMI UNUTRAŠNJIH ODNOSA 95

6.1 Izvoz i uvoz-rješenje spora oko devizne bilance 95

6.2 Akcija protiv neopravdanih socijalnih razlika i ispitivanje porijekla imovine 95

6.3 Početak ispoljavanja nekih negativnih tendencija u razvitku zemlje i nove 97

pojave u odnosima subjektivnih snaga 100

7. Poglavlje 103

POJAVA SUPROTNOSTI I TEŠKOĆE U UDRUŽENOM RADU 103

7.1 Krizna stanja poduzeća – gubitaši 103

7.2 Obustave rada – protestne akcije 104

7.3 Zaštita radnika i sudovi udruženog rada 107

7.4 Poteškoće u prijelasku na udruživanje rada 108

7.5 Država i političke snage 109

8. Poglavlje 111

RAZVITAK SAMOUPRAVLJANJA U ČETVRTOM DESETLJEĆU 1980.-1990… 111 NASTANAK RECESIJE – DUGOROČNI PROGRAM EKONOMSKE

STABILIZACIJE I NOVA RJEŠENJA U POLITIČKOM SUSTAVU 111

8.1 Početak recesije i stagnacije 111

8.2 Analiza stanja i donošenje dugoročnog programa ekonomske stabilizacije 112

8.3 Administrativne mjere saveznih organa za ublažavanje recesije 114

8.4 Analiza političkog sustava – daljnja demokratizacija 115

8.5 Jačanje poslovno stručnog tima, tj. kapital odnosa 116

8.6 Nove ideje o promjenama političkog sustava i samoupravljanja 118

8.7 Markovićeva reforma – „novi socijalizam” 120

8.8 Uključivanje stručno znanstvenih subjekata o tekućim promjenama…. 122

9. Poglavlje 125

ORGANIZACIJA SAMOUPRAVLJANJA I ODLUČIVANJA 125

9.1 Organi samoupravljanja i samoupravni akti 125

9.2 Odnos upravljanja i rukovođenja 128

9.3 Delegatski sustav – novi oblik odlučivanja 129

9.4 Samoupravljanje unutar političkog sustava 131

9.5 Neposredno odlučivanje radnika 132

10. Poglavlje 135

O ČEMU SU I KAKO RADNICI ODLUČIVALI 135

10.1 Kako su radnici odlučivali – demokratska procedura 135

10.2 Sudjelovanje u odlučivanju u saveznim i republičkim organima 137

10.3 Odlučivanje o razvojnim planovima 139

10.4 Odlučivanje o stjecanju i raspodjeli dohotka organizacije udruženog rada 140

10.6 Odlučivanje o fondu zajedničke potrošnje – fondu solidarnosti 145

10.7 Zdravstveni i mirovinski sustav 148

10.8 O samodoprinosu i sudjelovanju stanovnika u izgradnji lokalne komunalne infrastukture 149

11. Poglavlje 151

DODATNI UVJETI ZA ODLUČIVANJE – OBRAZOVANJE, INFORMIRANJE

I AMATERIZAM 151

11.1 Obrazovanj e kao j edan od uvj eta samoupravlj anj a 151

11.2 Razvoj sustava informiranja u Federaciji i Republici u odnosu na samoupravljanje 152

11.3 Informiranje u radnim organizacijama ( OUR) 156

11.4 Amaterske kulturno umjetničke djelatnosti i kultura rada 159

11.5 Sportske i rekreativne aktivnosti 160

11.6 Pitanja o međusobnim odnosima – kazne i pohvale 161

12. Poglavlje 163

POTICAJI SAMOUPRAVLJANJU OD DRŽAVE, DRUŠTVENIH I POLITIČKIH ORGANIZACIJA 163

12.1 Odnos države i samoupravljanja 163

12.2 Sindikat – čimbenik u samoupravljačkom odlučivanju 163

12.3 Omladinska organizacija i žene u samoupravljanju 165

13. Poglavlje 169

DRUŠTVENE ZNANOSTI U SAMOUPRAVLJANJU 169

13.1 Filozofi u samoupravljanju 170

13.2 Pravnici o pravnom temelju samoupravljanja 172

13.3 Ekonomisti kao važni sudionici u funkcioniranju samoupravljanja 175

13.4 Stručno znanstveni kadrovi i njihov angažman u samoupravljanju 177

13.5 Sloboda umjetničkog stvaralaštva 178

13.6 Ljudske vrijednosti i moral u samoupravljanju 180

14. Poglavlje 185

KAKO JE U SVIJETU PRIMLJENO SAMOUPRAVLJANJE 185

14.1 Prijem samoupravljanja u lijevoj političkoj opciji 186

14.2 Ostale društvene strukture u svijetu u odnosu prema samoupravljanju. 188

14.3 Međunarodne organizacije i samoupravljanje 191

14.4 Međunarodna suradnja sa drugim zemljama 192

15. Poglavlje 195

NEKI REZULTATI SAMOUPRAVLJANJA I METODOLOGIJA 195

15.1 Pristup samoupravljanju i metodologija obrade samoupravljanja 195

15.2 Neki rezultati samoupravljanja 197

15.3 Neki sadržaji zaključnog rezimea 198

16. Poglavlje 201

SUČELJAVANJE, INTERPRETACIJE I ZAKLJUČNO (17 točaka) 201

17. Poglavlje 217

DODATNA NEKA PITANJA O KAPITALU, TRŽIŠTU I REVOLUCIJI 217

17.1 O kapitalu 217

17.2 O tržištu, svojini i samoupravljanju 218

17.3 O revoluciji 218

18. Poglavlje 221

NACIONALNO PITANJE I ETATIZAM KAO SPORAN SEGMENT 221

19. Poglavlje 223

RAZLAZ U VRHU SKJ – POČETAK RAZDRUŽIVANJA FEDERACIJE I NAPUŠTANJA SAMOUPRAVLJANJA 223

19.1 Nesuglasice na 14.kongresu kao početak razdruživanja 223

19.2 Rušenje postojećih sindikata i položaj radništva u nastalim promjenama 224

19.3 Ponavljamo još o nekim pitanjima samoupravljanja 225

20. Poglavlje 229

KRATKI POGLED NA PROMJENE 90-ih – POSTSOCIJALIZAM 229

PRILOZI 234

Prilog 1 – Pitanja subjektivnih snaga i organizacije radničkog pokreta 234

Prilog 2 – Prevladavanje i odmak od kapitalizma 237

Prilog 3 – Čije je i tko je stvorio vlasništvo i otuđeni rad 238

Prilog 4 – Utjecaj tehnološke revolucije na naš društveni razvoj 239

Prilog 5 – Mišljenja nekih filozofa i sociologa o suvremenom razvitku 242

Gaspar Miklos Tamas (Gašpar Mikloš Tamaš) – Sveučilište u

Budimpešti 242

Neki stavovi Pascala Brucknera 245

Prilog 6 – Dehumanizacija i apolitičnost 245

Religija i društveni razvitak 248

Prilog 7 – Terry Eagleton – prikaz o knjizi „Socijalizam ili barbarizam

jedini izbor” 249

KORIŠTENA LITERATURA 256

BILJEŠKE O AUTORU 263

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač