KVALITETA KAO STRATEGIJA, zbornik radova - Naruči svoju knjigu

KVALITETA KAO STRATEGIJA, zbornik radova

18. međunarodni simpozij o kvaliteti
Autor: Grupa autora
Područje: Kvaliteta
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 576
Uvez: Meki

30,66  (231,01 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2331-1 Kategorija: Oznake: , , ,

Opis

O knjizi:

“…Traže se nova rješenja i mogućnosti rasta i razvoja. Mišljenja smo da je
jedno od mogućih rješenja „kvaliteta“ ugrađena kao strategija u sustav upravljanja svake organizacije, pa i države. Iz toga proizlazi i radni naziv ovog simpozija: KVALITETA KAO STRATEGIJA.
Konflikt je konstanta u globalnim razmjerima. Tisuće znanstvenika i
stručnjaka širom svijeta, na ovakvim i sličnim skupovima te dnevno na svojim
radnim mjestima, nastoje pronaći rješenja primjenjujući kvalitetu kao strategiju.
HDMK je na polazištu da je kvaliteta dobra razvojna strategija, da omogućuje razvoj konkurentske sposobnosti gospodarstva, osigurava materijalno
blagostanje građanima i doprinosi razvoju demokracije. Praktični primjeri koji
to potvrđuje nalaze se oko nas.
Izučavanjem društveno ekonomske stvarnosti, njezinih uzroka i posljedica, s velikom se sigurnošću može zaključiti da je „ne kvaliteta“ uzrok svih
neravnoteža, što podrazumijeva krize, sukobe, ratove i druge manifestacije
destrukcije.
Osjećamo svojom dužnošću da kao znanstvenici i stručnjaci, damo svoj
doprinos ideji kvalitete kao strategije. S tom svrhom pristupili smo organizaciji 18. međunarodnog simpozija o kvaliteti i pozvali sve vas na razmjenu iskustva i ideja u cilju iznalaženja prihvatljivih rješenja u svrhu boljitka…”

Iz sadržaja:

Tematska cjelina: KVALITETA KAO STRATEGIJA
Thematic unit: QUALITY AS A STRATEGY
1. Marilyn Dyason – UK/Ujedinjeno Kraljevstvo
Michael Kaye – UK/Ujedinjeno Kraljevstvo
The Impact of Global Influences on Organisational Culture and Strategic Quality Management
Učinak globalnih utjecaja na organizacijsku kulturu i strateško upravljanje kvalitetom
Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………….. 1

2. Miroslav Drljača – Hrvatska/Croatia
Kvaliteta kao strategija
Quality as a Strategy
Prethodno priopćenje/Preliminary communicatio…………………………………….. 13

3. Luminita Parv – Romania/Rumunjska
Cost Management as a Strategic Business Methodology
Upravljanje troškovima kao strateška poslovna metodologija
Pregledni članak/Review ………………………………………………………………………. 33

4. Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia
Vesna Sesar – Hrvatska/Croatia
Fitim Kurti – Hrvatska/Croatia
Measurability of Technological Competence in Terms of Achieving Quality and Strategic Positioning of Organization
Mjerljivost tehnološke kompetentnosti u cilju postizanja kvalitete i strateškog pozicioniranja organizacije
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 43

5. Neal R. Baker – Hungary/Mađarska
Thoughts on Quality
Misli o kvaliteti
Stručni članak/Professional paper …………………………………………………………. 57

XI
Tematska cjelina: KVALITETA I PROCESNO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM
Thematic unit: PROCESS MANAGEMENT IN ENVIRONMENT PROTECTION
6. Josip Čiček – Hrvatska/Croatia
Marko Bešker – Hrvatska/Croatia
Miroslav Drljača – Hrvatska/Croatia
Potreba za revizijom strategijskih dokumenata zaštite okoliša Republike Hrvatske
The Need for Revision of Strategic Documents of Environmental Protection in Republic of Croatia
Pregledni članak/Review ………………………………………………………………………. 63

Tematska cjelina: KVALITETA I UPRAVLJANJE RIZICIMA
Thematic unit: QUALITY AND RISK MANAGEMENT
7. Miloš Jelić – Srbija/Serbia
Miomir Stanković – Srbija/Serbia
Suzana Savić – Srbija/Serbia
Project Management in Emergencies
Projektno upravljanje u vanrednim situacijama
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 81

8. Marko Bešker – Hrvatska/Croatia
Josip Čiček – Hrvatska/Croatia
Nataša Markulin Grgić – Hrvatska/Croatia
Procjena rizika na radu u svjetlu norme ISO 45001 i strateškog okvira zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za EU 2014 – 2020
Risk Assessment at Work According to The ISO 45001 Standard and Strategic Framework of The Health and Safety Protection for EU 2014-2020
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 93

9. Branislava Milovanov – Srbija/Serbia
Mirjana Stanić – Srbija/Serbia
Upravljanje operativnim rizicima
Operational Risk Management
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 105

XII
Tematska cjelina: KVALITETA U PROIZVODNJI I GRAĐEVINARSTVU
Thematic unit: QUALITY IN MANUFACTURING AND CONSTRUCTION
10. Daniela Tesařová – Czech Republic/Češka
Eva Jeřábková – Czech Republic/Češka
Measurements Quality of Finished Surfaces Product From Wooden Based Materials
Mjerenje kvalitete završnog sloja proizvoda izrađenih od drveta
Prethodno priopćenje/Preliminary communication ………………………………… 121

11. Ivana Carević – Hrvatska/Croatia
Nina Štirmer – Hrvatska/Croatia
Ivana Banjad Pečur – Hrvatska/Croatia
Bojan Milovanović – Hrvatska/Croatia
Marina Bagarić – Hrvatska/Croatia
Sustav izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu
Education and Certification Scheme of Construction Workers in the Field of Energy Efficiency of Buildings
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 133

12. Renata Stasiak Betlejewska – Poland/Poljska
Ensuring Product and Service Quality in the Construction Industry – Reflection
Osiguranje kvalitete proizvoda i usluga u građevinskom sektoru – Razmišljanje
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 147

13. Olga Dmitrievna Ugolnikova – Russia/Rusija
Alexej Dmitrievich Rizov – Russia/Rusija
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Innovative Development of Not Diversified Territories: Assesment of the Quality Management
Razvoj područja jedne industrije: vrednovanje upravljanja kvalitetom
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 157

14. Leon Maglić – Hrvatska/Croatia
Vjekoslav Vuk – Hrvatska/Croatia
Kontrola kvalitete toplovodnog kotla prema normi HRN EN 303-5:2012
Quality Control of Heating Boiler According to Standard HRN EN 303-5:2012
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 169

XIII
15. Krunoslav Škrlec – Hrvatska/Croatia
Utjecaj parametara izolacije poda na potrošnju energije u zgradi
Influence of Parameters of Floor Isolation on
Energy Consumption in a Building
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 177

Tematska cjelina: KVALITETA U ZDRAVSTVU I TURIZMU
Thematic unit: QUALITY IN HEALTHCARE AND TOURISM
16. Ирина И. Корягина – Russia/Rusija
Нина В. Курылева – Russia/Rusija
М. В. Александров – Russia/Rusija
Наталья. Н. Пануева – Russia/Rusija
Мария В. Жуколина – Russia/Rusija
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПАЦИЕНТАМИ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ
МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Approaches to the Assessment of Patients Quality of Medical Care in the Russia Federation: Federal and Regional Levels Monitoring
Pristupi ocjeni kvalitete medicinske skrbi koju daju pacijenti u Ruskoj Federaciji: praćenje na saveznoj i regionalnoj razini
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 191

17. Ana Perišić – Hrvatska/Croatia
Ivana Beljo – Hrvatska/Croatia
Antonia Živković – Hrvatska/Croatia
Analiza determinanti vjernosti posjetitelja zaštićenih područja
Analyzing Visitor Loyalty Determinants in Protected Areas
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 209

18. Ivana Bratić – Hrvatska/Croatia
Ivana Kardum Goleš – Hrvatska/Croatia
The City of Šibenik as a Cultural District
Šibenik kao kulturni distrikt
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 221

XIV
19. Ana Perišić – Hrvatska/Croatia
Divna Goleš – Hrvatska/Croatia
Lucija Lemac – Hrvatska/Croatia
Kristina Devčić – Hrvatska/Croatia
Usporedba zadovoljstva posjetitelja zaštićenih područja prema
učestalosti posjećivanja
Comparison of Visitor Satisfaction in Protected Areas Due to
Visit Frequency
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 229

20. Jelena Šišara – Hrvatska/Croatia
Divna Goleš – Hrvatska/Croatia
Uloga kvalitete urazvoju ruralnog turizma: analiza agroturističkih
gospodarstava u Šibensko-kninskoj županiji
The Role of Quality in the Development of Rural Tourism:
Analysis of Agrotourism in Šibenik-Knin County
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 239

21. Ivana Bratić – Hrvatska/Croatia
The Development of Quality in Tourism Through a Noble Hospitality
Razvoj kvalitete u turizmu kroz osobitu gostoljubivost
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 249

Tematska cjelina: KVALITETA U OBRAZOVANJU I SPORTU
Thematic unit: QUALITY IN EDUCATION AND SPORT
22. Zoran Punoševac – Srbija/Serbia
Miloš Punoševac – Srbija/Serbia
Regionalni pristup unapređenja znanja kao faktora konkurentske prednosti
Regional Approach of Knowledge Improvement as a
Factor of Competitive Advantage
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 257

23. Robert Ulewicz – Poljska/Poland
Developing a Quality Culture in the Czestochowa University of Technology
Razvoj kulture kvalitete na Tehnološkom sveučilištu Czestochowa
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 267

XV
24. Marija Boban – Hrvatska/Croatia
Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju i analiza rizika
Quality Management in Higher Education Institutions and Risk Analysis
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 279

25. Sanja Zambelli – Hrvatska/Croatia
Miroslav Drljača – Hrvatska/Croatia
Specifičnosti uvođenja sustava kvalitete u obrazovni sustav
Specific of Introducing Quality System in the Education System
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 291

Tematska cjelina: KVALITETA I PROMETNI SUSTAVI
Thematic unit: QUALITY AND TRAFFIC SYSTEMS
26. Nermin Zijadić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Fadila Kiso – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Muharem Šabić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Sistem upravljanja i strategija u zrakoplovstvu
Management System and Strategy in Aviation
Pregledni članak/Review …………………………………………………………………….. 309

Tematska cjelina: UPRAVLJANJE ODRŽIVIM USPJEHOM
Thematic unit: SUSTAINABLE SUCCESS MANAGEMENT
27. Stanisław Borkowski – Poland/Poljska
Renata Stasiak Betlejewska – Poland/Poljska
Quality Management Elements Analysis in BOST Method
Analiza elemenata upravljanja kvalitetom primjenom BOST metode
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 339

28. Davor Grgurević – Hrvatska/Croatia
Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia
Ana Globočnik Žunac – Hrvatska/Croatia
Analysis Models of Economic Diplomacy and Croatian Experience
Analiza modela gospodarske diplomacije i hrvatska iskustva
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 353

29. Dragan Zlatović – Hrvatska/Croatia
Vesna Jurin Bakotić – Hrvatska/Croatia
Funkcija jamstva kvalitete znakova razlikovanja u hrvatskom pravu
Function Guarantees Quality Distinctive Signs in Croatian Law
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 373

XVI
30. Dragana Rošulj – Srbija/Serbia
Koviljka Banjević – Srbija/Serbia
Aleksandra Nastasić – Srbija/Serbia
Retrospektiva promena u zahtevima standarda 9001 u odnosu
na ljudske resurse
Retrospective of Changes in the Requirements for Human Resource
According to 9001
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 395

31. Vedran Filipović – Hrvatska/Croatia
Renato Barišić – Hrvatska/Croatia
Mrežno i organizacijsko povezivanje udaljenih lokacija državnih arhiva
Network and Organizational Connection of the
State Archives Remote Locations
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 407

32. Zdenko Mondekar – Hrvatska/Croatia
ISO 37001:2016 Sustav upravljanja antikorupcijom
ISO 37001:2016 Anticorruption Management System
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 419

33. Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia
Ivana Martinčević – Hrvatska/Croatia
Tijan Šebestijan – Hrvatska/Croatia
Apply of the 8D Method to Increase the Level of Quality Management
Within the Organization
Primjenom metode 8D do povećanja razine kvalitete upravljanja
u organizaciji
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 429

34. Gordana Hajduk – Hrvatska/Croatia
Teuta Tompić – Hrvatska/Croatia
Vesna Šimunić Mežnarić – Hrvatska/Croatia
Usporedba sustava upravljanja kvalitetom uvedenih u laboratorijima
Bioinstituta (HRN EN ISO/IEC 17025:2007 I HRN EN ISO 9001:2015)
Comparison of Quality Management Systems in Laboratories Bioinstitute
(HRN EN ISO/IEC 17025:2007 I HRN EN ISO 9001:2015)
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 441

XVII
Tematska cjelina: INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA
Thematic unit: INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
35. Juhani Anttila – Finland/Finska
Kari Jussila – Finland/Finska
Business – Integrated Quality Management, “Quality Integration”
Poslovno integrirano upravljanje kvalitetom “Integracija kvalitete”
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 451

36. Josip Lisičar – Hrvatska/Croatia
Josipa Lisičar – Njemačka/Germany
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Smjernice za primjenu integriranog
sustava upravljanja organizacijama
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – Guidelines for the Implementation of
Integrated Management System in Organizations
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………………. 495

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez