MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

u teoriji i primjeni
Autor: Gutić, Dragutin; Horvat, Đuro; Jurčević, Marinko
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 256
Uvez: Meki

31,85  (239,97 kn)

Odgovori na pitanja o zaposlenicima suvremene organizacije, njihove potrebe i upravljanje. Pomoć liderima i menadžerima kada su u dvojbi kako donositi odluke koje utječu na zaposlenike, njihov rad, na organizaciju i njezin razvoj kroz podržavanje ljudskih potencijala.

Opis

Iz recenzija:

Autori u knjizi „Menadžment ljudskih potencijala u teoriji i primjeni“ odgovaraju na osnovna pitanja o zaposlenicima suvremene institucije. Pitanja koja bi treba odgovoriti svaki menedžer, koja bi trebao odgovoriti svaki student menadžmenta i svaki čovjek koji odlučuje o ljudima i koji za njega nisu samo brojke nego ljudi sa svojim potencijalima. A potencijali mogu se razvijati samo uz odlično znanje menadžera tko su njegovi zaposlenici, kako žive, što uče, što žele učiti, koliko uspješno prenose svoja znanja na druge, koje su njihove potrebe, želje, koliko su inovativni, u čemu su uspješni. Knjiga je odličan primjer visokoškolskog udžbenika koji može odjednom služiti kao odlična pomoć liderima i menadžerima kad su u dvojbi kako nositi odluke koje utječu na zaposlenike, njihov rad, na instituciju i njezin razvoj kroz podržavanje ljudskih potencijala. izv. prof. dr. sc. Tadeja Jere Jakulin

Rukopis, koji je predmet ove recenzije, tretira problematiku menadžmenta ljudskih potencijala. Riječ je o području menadžmenta kojem se danas poklanja sve veća pozornost. Stoga je sasvim opravdano da se ova problematika detaljno i sustavno izučava na visokoškolskim institucijama pa pojava ovog rukopisa, odnosno buduće knjige, iskreno raduje tim više što je ovo jedan dio znanstvenog područja koje se, do sada, premalo istraživalo. Djelo je izvorno, kako po pristupu tako i po metodologiji izrade, što predstavlja i konkretan doprinos znanosti. Djelo je namijenjeno, prije svega, kolegijima iz područja menadžmenta ljudskih resursa na studijima ekonomije u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. izv. prof. dr. sc. Željko Požega

Iz sadržaja:

Predgovor 11

 1. Uvodne teme iz menadžmenta 13

A-1 TEORIJSKE OSNOVE 14

 1. Pojam menadžmenta 14
 2. Funkcije menadžmenta 17
 3. Vrste menadžera 17
 4. Lideri i menadžeri 18
 5. Menadžment u budućnosti 19

A-2 PRIMJERI 21

 1. Kompanija tandem 21
 2. Kompanija Matshushita 22
 3. Kobne menadžerske pogreške 23

A-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 25

 1. Test liderskih osobina menadžera 25
 2. Test etičkih vrijednosti menadžera 25
 3. Test korporativne odgovornosti menadžmenta 27
 4. Tržište rada 31

B-1 TEORIJSKE OSNOVE 32

 1. Ponuda i potražnja na tržištu rada 32
  12.1. Nezaposlenost 34
 1. Cijene rada 35
 2. Fleksibilnost tržišta rada 36
 3. Migracije i tržište rada 37
 4. Tržište rada Europske unije i Republike Hrvatske 38

16.1. Tržište rada europske unije 38

16.2. Tržište rada u Hrvatskoj 39

Uvod u menadžment ljudskih potencijala 41

C-1 TEORIJSKE OSNOVE 42

 1. Pojam ljudskih potencijala 42
 2. Karakter ljudskih potencijala 43
 3. Determinante upravljanja 44
 4. Interdisciplinarnost 47

C-2 PRIMJERI 50

 1. Doktrina Sonyja 50

C-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 51

 1. Test zastupljenosti sadržaja upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama 51
 1. Upitnik za utvrđivanje modela upravljanja ljudskim potencijalima 52
 2. Strateška gledišta upravljanja ljudskim potencijalima 55

D-1 Teorijske osnove 56

 1. Pojmovna gledišta strateškoga upravljanja 56
 2. Dinamičnost, složenost, heterogenost i neizvjesnost okruženja organizacija 56
 1. Misija i vizija ljudskih potencijala 58

30.1. Misija ljudskih potencijala 58

30.2. Vizija ljudskih potencijala 59

 1. SWOT analiza 61
 2. Portfolijska analiza 63
 3. Strategije ljudskih potencijala 65

D-2 PRIMJERI 68

 1. Misija kompanije Johnson & Johnson 68
 2. Walt Disney 68

D-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 70

 1. Test funkcija ljudskih potencijala 70
 2. Suvremeni i klasični pristup upravljanju ljudskim potencijalima 71
 1. Psihologija u upravljanju ljudstvom 75

E-1 TEORIJSKE OSNOVE 76

 1. Pojam i predmet psihologije 76
 2. Psihičke funkcije zaposlenih 77

39.1. Inteligencija 77

39.2. Karakter 79

39.3. Temperament 80

39.4. Emocije 80

39.5. Pozornost i zapažanja 82

39.6. Pamćenje 83

39.7. Mišljenje 84

 1. Percepcija 85
 2. Motivacija 87

41.1. Sadržajne teorije motivacije 88

41.2. Procesne teorije motivacije 93

E-2 PRIMJERI 94

 1. Motivacija zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 94

E-3 METRIČKI INSTRUMENTI 97

 1. Test za utvrđivanje razvijenosti mišljenja u organizacijama 97
 2. Test sposobnosti menadžmenta za identifi kaciju motiva kod zaposlenih 98
 1. Operativne funkcije upravljanja ljudstvom 101

F-1 TEORIJSKE OSNOVE 102

 1. Pribavljanje ljudstva 102

45.1. Intervjuiranje prijavljenih kandidata 106

45.2. Selekcija kandidata 107

 1. Ocjenjivanje uspješnosti 108

46.1. Ocjenjivanje uspješnosti radnika 108

46.2. Ocjenjivanje uspješnosti menadžera 111

 1. Nagrađivanje 112

47.1. Oblici nagrađivanja radnika 113

47.2. Oblici nagrađivanja menadžera 116

 1. Analiza posla 117
 2. Obogaćivanje posla 120

F-2 PRIMJERI 121

 1. Lincoln Electric 121
 2. Toyota 122

F-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 123

 1. Opći model ocjenjivanja zaposlenih 123
 2. Test za ocjenu uspješnosti sustava ocjenjivanja 124
 3. Upitnik za analizu radnih mjesta 124
 4. Vođenje ljudstva 127

G-1 TEORIJSKE OSNOVE 128

 1. Pojam vođenja 128
 2. Uloge vođa i sljedbenika 128
 3. Psihosocijalne interakcije u skupini 130
 4. Stilovi vođenja 133
 5. Timsko vođenje 134

G-2 PRIMJERI 136

 1. Timski rad britanskih stomatologa 136
 2. Stackov model vođenja 138
 3. BMW – novi stil vođenja ljudstva 138

G-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 139

 1. Test uspješnosti sastavljanja tima 139
 2. Test spremnosti ustupanja poslova 140
 3. Test spremnosti kriznoga vođenja 141
 4. Upravljanje ponašanjem ljudstva 143

H-1 TEORIJSKE OSNOVE 144

 1. Zadovoljstvo poslom 144
 2. Zaokupljenost poslom 145
 3. Odanost organizaciji 146
 4. Kreativnost zaposlenih 147
 5. Odgovornost zaposlenih 151
 6. Preuzimanje rizika 153
 7. Fluktuacija zaposlenih 156
 8. Apsentizam 158
 9. Konfl ikti 160
 10. Stres 164

H-2 PRIMJERI 166

 1. Bauknecht 166
 2. Sony 166

H-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 168

 1. Test zaokupljenosti poslom 168
 2. Test spremnosti ulaska u rizik 168
 3. Test za utvrđivanje sposobnosti organizacije u upravljanju konfl iktima 169
 1. Upravljanje znanjem i ljudski potencijali 171

I-1 TEORIJSKE OSNOVE 172

 1. Pojmovna gledišta 172
 2. Organizacijsko učenje 173
 3. Uloge kod učenja 174
 4. Odnos prema učenju 175
 5. Modeli učenja 175
 6. Inteligentna organizacija 177

I-2 PRIMJERI 178

 1. Cysco Systems 178

I-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 180

 1. Test spremnosti zaposlenih na učenje 180
 2. Test odnosa menadžera prema učenju 180
 3. Upravljanje karijerom zaposlenih 183

J-1 TEORIJSKE OSNOVE 184

 1. Pojmovna karijerna gledišta 184
 2. Faze u razvoju karijere 185
 3. Modeli razvoja karijere 186
 4. Organizacijska gledišta upravljanja karijerom zaposlenih 187

J-2 PRIMJERI 188

 1. Bijeg menadžera od karijere 188
 2. Program pomoći zaposlenicima u razvoju karijere 189

J-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 190

 1. Test identifi kacije životnih ciljeva zaposlenih 190
 2. Test sklonosti u obavljanju poslova 192
 3. Test sposobnosti organizacije upravljanja karijerama zaposlenih 193
 4. Upravljanje inovacijama i ljudski potencijali 195

K-1 TEORIJSKE OSNOVE 196

 1. Pojmovna određenja 196
 2. Inovacijski proces 197
 3. Upravljanje inovacijama 198
 4. Inovacijske strategije 199

K-2 PRIMJERI 201

 1. Fisher Price 201
 2. Organizacijska kultura i inovativnost 201

K-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 202

 1. Test inovativne usmjerenosti organizacije 202
 2. Test inovativne učinkovitosti 203
 3. Test sklonosti inoviranja stila vođenja 204
 4. Ljudski potencijali i upravljanje promjenama 205

L-1 TEORIJSKE OSNOVE 206

 1. Pojam i značenje promjena u organizacijama 206
 2. Promjene iponašanje zaposlenih 206
 3. Proces difuznog prihvaćanja promjena 210
 4. Stavovi zaposlenih i promjene 212

111.1. Pojam stavova zaposlenih 212

111.2. Mijenjanje stavova zaposlenih 218

111.3. Odnos stavova i ponašanja zaposlenih 219

111.4. Upravljanje stavovima zaposlenih u upravljanju promjenama 223

L-2 PRIMJERI 226

 1. Elgin National Watch Company 226
 2. Korporativna kultura i organizacijske promjene 227

L-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 228

 1. Test sposobnosti organizacije za upravljanje stavovima zaposlenih 228
 2. Test spremnosti zaposlenih na promjene 229
 3. Test pripremljenosti organizacije na promjene 230
 4. Emocionalna inteligencija 231

M-1 TEORIJSKE OSNOVE 232

 1. Pojam emocionalne inteligencije 232
 2. Komponente emocionalne inteligencije 233
 3. Identifi kacija emocija kod zaposlenih 234
 4. Oslobađanje emocija 237
 5. Značenje emocija na radu 240

M-2 PRIMJERI 244

 1. Trening emocionalne inteligencije u Fedex Expressu 244
 2. Nekoliko primjera emocionalne inteligencije 246

M-3 MENADŽERSKI INSTRUMENTI 248

 1. Test emocionalne inteligencije 248
 2. Upitnik za emocionalnu samoprocjenu menadžera 250

LITERATURA 253

Dodatne informacije

Godina izdanja

ISBN

Autor

, ,

Karakter

Uvez

Broj stranica

Povezane knjige - Naša preporuka