MENADŽMENT MEĐUNARODNE TRGOVINE - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT MEĐUNARODNE TRGOVINE

Autor: Andrijanić, Ivo; Pavlović, Duško
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 327
Uvez: Meki

27,87  (209,99 kn)

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1041 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

TEMELJNA OBILJEŽJA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI/ Uvodni pojmovi/ Determinirajući faktori međunarodne trgovine/ Teorije međunarodne trgovine/ Instrumenti i politika međunarodne trgovine/ Teorije i politike platne bilance/ Međunarodno financiranje/ Institucionalizacija međunarodnih trgovinskih i monetarnih odnosa/ Okruženje svjetskog tržišta/ MENADŽMENT STRATEGIJE ULASKA NA INOZEMNA TRŽIŠTA/ Uvod u strategiju nastupa na inozemnom tržištu/ Strategija izvoza/ Korištenje slobodnih zona/ Specifične transakcije u funkciji unaprjeđenja izvoza/ Strateški savezi/ NASTANAK I RAZVOJ MEĐUNARODNIH (MULTINACIONALNIH) KOMPANIJA/ Pojmovno određivanje multinacionalnih kompanija/ Razvoj multinacionalnih kompanija/ Učinci aktivnosti multinacionalnih kompanija na gospodarski razvoj država izvan njihove matične države/ Utjecaj multinacionalnih kompanija na gospodarstva matičnih država/ INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA/ Čimbenici koji utječu na internacionalizaciju/ Faze internacionalizacije poslovanja/ Ciljevi koji se žele ostvariti internacionalizacijom poslovanja/ Inozemno okruženje/ Razina internacionalizacije/ Fenomen globalizacije/ MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU/ Međunarodno upravljanje ljudskim resursima/ Pronalaženje kadrova za rad u inozemstvu/ Odabir osoba za rad u inozemstvu/ Nagrađivanje zaposlenika na radu u inozemstvu/ Povratak s rada iz inozemstva (repatrijacija)/ SLOŽENI OBLICI MEĐUNARODNIH POSLOVA/ Uspostavljanje poslovne suradnje sa stranim partnerima/ Proizvodne i poslovno-tehničke kooperacije/ Transfer tehnologije/ Vezana trgovina/ Oplemenjivanje strane robe/ Plasman robe putem lizinga/ Franšizing/ MENADŽMENT USLUGA U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI/ Usluge u međunarodnoj razmjeni/ Oblici međunarodne razmjene usluga/ Upravljane međunarodnim marketingom usluga/ Strategije nastupa uslugama na inozemnom tržištu/ PRAVNI OKVIR MEĐUNARODNOG POSLOVANJA/ Posebna obilježja međunarodnih ugovora/ Pravne tehnike i okviri sastavljanja međunarodnih ugovora/ INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI/ Inozemna ulaganja: pojam i podjela/ Ekonomski uvjeti nastanka i razvoja inozemnih izravnih ulaganja/ Suvremeni trendovi u kretanju inozemnih izravnih ulaganja/ Inozemna izravna ulaganja u Republici Hrvatskoj/ POSLOVNA ETIKA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU/ Uvodni pojmovi/ Poslovna etika/ Poslovna etika u međunarodnom poslovanju

O knjizi:

Knjiga na sustavan način obrađuje najaktualnije teme upravljanje poslovanjem u međunarodnoj trgovini te je značajan doprinos boljem razumijevanju međunarodnog poslovanja.

Recenzije:

Djelo predstavlja originalan znanstveni rad izrađen prema preporukama „Bolonjske deklaracije“ za izučavanje na visokim učilištima stručnih studija. Aktualno je i aplikativno u gospodraskoj praksi. Osim studentima visokih učilišta ekonomske struke, preporučujem ga sadašnjim i budućim poduzetnicima, koji u ovoj knjizi mogu naći izvanredne upute o tome kako kvalitetnim upravljanjem poslovanjem u međunarodnoj trgovini  postići uspjeh na sve zahtjevnijem međunarodnom tržištu roba i usluga.

Prof.dr.sc. Josip Senečić

 

Posebice ističem originalnost ovog djela i njegovu važnost za pronalaženje putova snažnijeg uključivanja Hrvatske u međunarodnu razmjenu i popravljanja negativnog salda trgovinske bilance kroz izvoz složenijih roba s više dodane vrijednosti… Razumijevanje suvremenih kretanja na globalnom tržištu te glavnih čimbenika koji na njemu dominiraju, ali i pripreme mladih ljudi za nove uvjete poslovanja na međunarodnom tržištu, nužan su preduvjet za ostvarivanje tog cilja. A upravo tome pridonosi ovo djelo.

Prof.dr.sc. Marko Kolaković

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

,

ISBN

Izdavač