METODA KONAČNIH ELEMENATA

Linerna i nelinearna analiza konstrukcija
Autor: Sorić, Jurica
Područje: Ostalo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 640
Uvez: Tvrdi

273,00 kn (36,23 €)

Knjiga je namijenjen stu­den­ti­ma teh­nič­kih fa­kul­te­ta, ali može već vrlo dobro po­slu­ži­ti i in­že­nje­ri­ma u prak­si, kao i svima ko­ji­ma je cilj sv­la­da­ti os­no­ve te me­to­de, ko­ri­sti­ti se ko­mer­ci­jal­nim ra­ču­nal­­nim pa­ke­ti­ma te raz­vi­ja­ti nove nu­me­ri­čke al­go­rit­me.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13569 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Namjera knjige je upoznati čitatelje s teorijskim osnovama metode konačnih elemenata za rješavanje linearnih i nelinearnih statističkih problema mehanike deformabilnih tijela te s formulacijama različitih konačnih elemenata koji se najčešće primjenjuju u proračunskim konstrukcijama.

Čitatelju koji razumije fiziklano ponašanje konstrukcije knjiga bi trebala pomoći u pravilnu izboru konačnih elemenata u proračunskome modelu i na taj način pridonijeti procjeni valjanosti dobivenih rješenja. Za lakše čitanje i razumijevanje poželjno je poznavanje osnova teorije elastičnosti i mehanike deformabilnih tijela, a to je također neophodno za razmijevanje procesa deformiranja koji se matematički modelira.

Iz sadržaja:

LINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA / Uvod / Osnove matričnog računa / Osnovne jednadžbe teorije elastičnosti / Varijacijski principi / Približno rješavanje mehanike kontinuuma / NELINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA / Uvod / Interacijski postupci / Rješavanje problema geometrijske nelinearnosti / Rješavanje problema stabilnosti / Elastoplastična analiza konstrukcija

Dodatne informacije

Karakter

Autor

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač