Objavljeno:

Pravilnik o provođenju nagradne igre “VJERNI ČITATELJI – KOLEKCIONERI UM-a”

Čl. 1

U povodu obilježavanja 25 godina edicije UM Učinkoviti menadžer, 1995.-2019. organizira se nagradna Igra pod nazivom „VJERNI ČITATELJI – KOLEKCIONERI UM-a.  Priređivač igre je tvrtka M.E.P. d.o.o. iz Zagreba, M. Haberlea 10, OIB 50090625176 (u daljnjem tekstu : Organizator).

Cilj nagradne igre je promidžba i afirmacija knjige-planera UM Učinkoviti menadžer i tvrtke M.E.P. d.o.o.

 

Čl.2.

Igra se održava od prosinca 2018. do 10. ožujka 2019.  Rokove za provođenje pojedinih faza igre određuje Organizator. Informacije o igri objavljuju se na portalu www.knjizaraum.hr te putem newesletera na sve partnere M.E.P. d.o.o.

 

Čl. 3

U nagradnoj igri sudjeluju prijavljeni i verificirani imatelji kolekcija UM-a koji posjeduju kolekciju s određenim- najmanjim brojem različitih brojeva UM- tiskanih od 1995. do 2019., i koji se prijave u tvrtku M.E.P. d.o.o. putem interneta u zadanom roku.

U igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora niti članovi suradničkog tima za pripremu UM-a (navedeni u impresumu UM-a)

Svi prijavljeni imatelji kolekcije dužni su dati odgovarajuće dokaze o posjedovanju kolekcije na način kako odredi Organizator, početno u u vidu fotografije kolekcije. Organizator može zatražiti dodatne fotografije te neposredni fizički uvid u kolekciju .

Fotografije kolekcije koje dostavljene na raspolaganju su mu za samostalno korištenje – objavu u digitalnim i tiskanim medijima u okviru djelatnosti, a bez daljnjeg pitanja vlasnika. Pri objavi fotografija Organizator može uz iste navesti ime posjednika i grad, a ostale podatke o imatelju tek po dobivenoj dozvoli pošiljatelja.

 

Čl. 4

Svi prijavljeni imatelji-vlasnici kolekcija UM-a imaju pravo na dar i to:

  • kolo: imatelji kolekcije od 20 do 25 brojeva UM-a do sada izašlih brojeva (1995. do 2019.) – dobivaju na dar po dvije knjige iz posebne ponude M.E.P. plus po jedan primjerak UM-a kroz tri naredne godine.
  • kolo: imatelji kolekcije od 15 do 19 izašlih brojeva UM-a 1995. do 2019. – dobivaju po jednu knjigu iz posebne ponude M.E.P.-a

 

Čl. 5

Između svih verificiranih vlasnika kolekcija koji su se prijavili u I ili II. kolu Organizator izvlačenjem bira jednog dobitnika glavne nagrade. Glavna nagrada je bicikl ili laptop ili komplet knjiga, s time da dobitnik sam odlučuje o vrsti nagrade, isporučitelju, marki i tipu proizvoda. U slučaju odabira kompleta knjiga, nagrađeni bira knjige iz ponude tvrtke M.E.P. , portal www.knjizaraum.hr

Vrijednost glavne nagrade iznosi do 3000 kuna, PDV uključen.  Organizator snosi troškove transporta nagrade – proizvoda do stana dobitnika u RH i ništa povrh toga.

Imatelji-vlasnici kolekcija sudjeluju u izvlačenju glavne nagrade sa sljedećom količinom bonova:

  • imatelji kolekcije od 22 do 25 brojeva UM-a: 5 bonova
  • imatelji kolekcije od 20. do 21 brojeva UM-a: 3 bona
  • imatelji kolekcije od 15 do 19 brojeva UM-a: 1 bon

 

Čl. 6.

Glavna nagrada se izvlači u prostorijama M.E.P. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 226G u vrijeme prema naknadnoj odluci  Organizatora. Izvlačenje provodi povjerenstvo od tri člana koje odredi ovlaštena osoba Organizatora. Sastav povjerenstva nije javan. Izvlačenju mogu po pozivu Organizatora nazočiti imatelji-vlasnici kolekcija u svojstvu predstavnika čitatelja UM-a, s time da troškove dolaska snose sami.

Izvješće o izvlačenju objavljuje se na portalu www.knjizaraum.hr i putem newslettera do 15.3.2019.

 

Čl. 7

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost proizvoda – glavne nagrade od trenutka isporuke dobitniku pa nadalje (na pr. troškove po jamstvu, reklamacije i sl.).

 

Čl. 8

Svi prijavljeni sudionici igre prihvaćaju prava i obveze iz ovog Pravilnika. Pravilnik stupa na snagu danom objave na portalu, odnosno danom pokretanja II. kola igre.

Pravilnik se može odlukom Organizatora nadopunjavati i pojašnjavati, s time da se prava-izgledi imatelja na nagradu iz I. i II. kola naknadno ne mijenjaju.

 

Čl. 9.

Sve dvojbe i nesporazume po ovoj igri zainteresirani nastojati riješiti u duhu poslovnosti, suradnje i dobre namjere.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 1. prosinca 2018.

 

Za M.E.P. d.o.o.:

Goran Tudor, prokurist

Učinkovit Menadžer 2018

Unesite svoju e-mail adresu kako biste primali novosti,
posebne popuste i ponude iz knjižare!

0

Vaša košarica