STAKLENI KAVEZ

Kako računala mijenjaju nas

Carr, Nicholas

PLITKO

Što internet čini našem mozgu

Carr, Nicholas