KVALITETA ČINI RAZLIKU, zbornik radova

17. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA KAO STRATEGIJA, zbornik radova

18. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT, zbornik radova

19. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

POSLOVANJE UDRUGA

Pravno uređenje rada udruga, financiranje, porezi, nadzor, primjeri

Grupa autora

KVALITETA, RAST I RAZVOJ, zbornik radova

15. Međunarodni Simpozij o kvaliteti

Grupa autora

Nema na zalihi

RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA s primjerima knjiženja

10. izmijenjema i dopunjena naklada

Grupa autora

KVALITETOM PROTIV RECESIJE, zbornik radova

14. Međunarodni Simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST, zbornik radova

13. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

EKONOMSKI LEKSIKON

2. dorađeno i prošireno izdanje

Grupa autora

KVALITETA, KONKURENTNOST I ODRŽIVOST, zbornik radova

11. Međunarodni Simpozij o kvaliteti

Grupa autora

Nema na zalihi