Showing all 15 results

RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA 2021.

Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna – pročišćeni tekst

Grupa autora

POSLOVANJE UDRUGA

Pravno uređenje rada udruga, financiranje, porezi, nadzor, primjeri

Grupa autora