HOMO DEUS

Kratka povijest sutrašnjice

Harari, Yuval Noah

SAPIENS

Kratka povijest čovječanstva

Harari, Yuval Noah