LEKSIKON MARKETINGA

MARKETING

II. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Previšić, Jozo; Ozretić Došen, Đurđa