Prikazuje se jedan rezultat

GERIJATRIJSKA MEDICINA

Starost je najteža etapa života: tko najdulje živi taj najteže pati

Stojanović, Josip