JAVNI GOVOR

Priprema, nastup i utjecaj

Tafra-Vlahović, Majda

KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Strategija, modeli, planiranje

Tafra-Vlahović, Majda