Showing all 11 results

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ

Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom

Tipurić, Darko