POLITIČKI MARKETING

Načela i primjena

Tomić, Zoran

OSNOVE POLITIČKOG KOMUNICIRANJA

IV. dopunjeno izdanje

Tomić, Zoran

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Teorija i praksa

Tomić, Zoran