Prikaz 1–24 od ukupno 64 rezultata

EKONOMIKA PROJEKTA

udžbenik za studij poslovne ekonomije

Odobašić, Sandra; Vukičević, Milan

JAVNI GOVOR

Priprema, nastup i utjecaj

Tafra-Vlahović, Majda

SASTANKOM DO CILJA

Vještine vođenja uspješnih sastanaka

Petar, Saša

OBRAZOVNI KURIKULUMI, STANDARDI I KOMPETENCIJE

S posebnim usmjerenjem na jezično-književno područje

Rosandić, Dragutin

POSLOVNA EKONOMIJA

FINANCIJSKI MENADŽMENT

izabrane teme

Santini, Ivona

Nema na zalihi

SAM SVOJ GAZDA

Kako uspjeti u poduzetništvu natoč svemu i svima

Ercegović, Kristina

EMOCIONALNO POSLOVANJE

Dobrom komunikacijom do poslovnog uspjeha

Petar, Saša; Španjol Marković, Mirela

Akcija!
Nema na zalihi
Nema na zalihi

IDEJA U LABIRINTU

Kako izgleda dobra ideja za reklamu? Postoje li zajedničke karakteristike dobrih ideja? Ideja između tradicije, zahtjeva naručitelja, želja publike i novog medijskog konteksta

Belak, Boris

KVALITETOM PROTIV RECESIJE, zbornik radova

14. Međunarodni Simpozij o kvaliteti

Grupa autora

Nema na zalihi

JAVNA VRIJEDNOST

Teorija i praksa

Benington, John; Moore, Mark H.

RACIONALNI IZBOR

LEAN STARTUP

Kako današnji poduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspješnih poslova

Ries, Eric

Nema na zalihi

EU FONDOVI I PROGRAMI ZA TURIZAM

Priručnik i radni listovi

Belić, Martina; Štilinović, Josip

Akcija!