ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata

Sarvan, Desanka; Vuk, Jasna

IGRA NA DANSKI NAČIN

Kako igrom odgojiti uravnoteženu, otpornu i zdravu djecu

Dissing Sandahl, Iben

ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Marušić, Mira; Mikulić, Josip; Prebežac, Darko

PRIVATNO PRAVO

Akcija!