Prikaz 25–48 od ukupno 127 rezultata

Akcija!

DOBRIM ZNANJEM DO AKADEMSKE KARIJERE I ZNANSTVENE KARIJERE

Peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zelenika, Ratko

KULTURA PONAŠANJA

VAŠ MOZAK JE VREMEPLOV

Neuroznanost i fizika vremena

Buonomano, Dean

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

XXIV. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Triva, Siniša; Dika, Mihajlo

HRVATSKO – ENGLESKI RJEČNIK PRAVA međunarodnih i poslovnih odnosa, politologije i interdisciplinarnih područja

CROATIAN– ENGLISH DICTIONARY OF LAW International and Business Relations, Political Science and of Interdisciplinary fields

Gačić, Milica

ARHIVI I DIGITALNO DOBA

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Urednički pročišćeni tekst

Milotić, Ivan; Vidović, Ante

GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE – KONVENCIJA UN-a O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI

Konvencija ujedinjenih naroda o korištenju elektroničkom komunikacijom u međunarodnim ugovorima

Matić, Tin

ŠTO NAKON EUROPE?

PROFESIONALNO OBRAZOVANJE ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE

Od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija

Mendeš, Branimir

PRAVNA POČETNICA

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Lacmanović Meić, Sandra

KOMUNIKACIJA OD A DO UPRAVA

Priručnik za komuniciranje u javnom i neprofitnom sektoru

Jalušić, Mateja, Pavlek, Melita; Pintauer Šmit, Iva; Šelimber, Vlatka

SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

mr. sc. Jakir Bajo, Ivana; Bičanić, Nikolina; Đukanović, Ljubica; Kozina, Davor, Zorić, Ana

KAKO OSTATI BEZ DOMOVINE

Sedam koraka od demokracije do diktature

Temelkuran, Ece

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I PRIPADAJUĆI PRAVILNIK

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

Skupina autora

OBITELJSKO PRAVO I MATIČARSTVO

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra

RAZUMIJEVANJE OTUĐENJA OD RODITELJA

Učenje suočavanja, pomoć cijeljenju

Woodall, Karen; Woodall, Nick