Prikaz 1–24 od ukupno 1001 rezultata

HRVATSKO – ENGLESKI RJEČNIK PRAVA međunarodnih i poslovnih odnosa, politologije i interdisciplinarnih područja

CROATIAN– ENGLISH DICTIONARY OF LAW International and Business Relations, Political Science and of Interdisciplinary fields

Gačić, Milica

ARHIVI I DIGITALNO DOBA

GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE – KONVENCIJA UN-a O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI

Konvencija ujedinjenih naroda o korištenju elektroničkom komunikacijom u međunarodnim ugovorima

Matić, Tin

SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

mr. sc. Jakir Bajo, Ivana; Bičanić, Nikolina; Đukanović, Ljubica; Kozina, Davor, Zorić, Ana

KAKO OSTATI BEZ DOMOVINE

Sedam koraka od demokracije do diktature

Temelkuran, Ece

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I PRIPADAJUĆI PRAVILNIK

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

OBITELJSKO PRAVO I MATIČARSTVO

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra

RAZUMIJEVANJE OTUĐENJA OD RODITELJA

Učenje suočavanja, pomoć cijeljenju

Woodall, Karen; Woodall, Nick

MAJSTORSTVO

Ključ uspjeha i dugoročnog ispunjenja

Leonard, George

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Akcija!

KAKO DO DA

Postizanje sporazuma pregovaranjem bez popuštanja

Fisher, Roger; Ury, William

TELEVIZIJSKI PROGRAM

Proizvodnja, dobavljači, žanrovi

Matković, Damir

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU

Kvalitativni i kvantitativni pristup

Halmi, Aleksandar

OKRUŽENI PSIHOPATIMA

Kako izbjeći da vas iskoriste

Erikson, Thomas

JAVNO PRAVO I JAVNA UPRAVA

Organizacija države, državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, upravni postupak i upravni spor

Antić, Teodor

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Predgovor, redakcijski pročišćen tekst, kazalo pojmova

POSPREMI SVOJ KREVET

Sitnice koje mogu promijeniti tvoj život...a možda i svijet

McRaven, William H.