Prikaz 1–24 od ukupno 1103 rezultata

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata

Sarvan, Desanka; Vuk, Jasna

Akcija!

Okruženi idiotima

Kako razumjeti one koje je nemoguće razumjeti

Erikson, Thomas

Akcija!

PROMJENE UMA

Kako digitalne tehnologije utječu na naš mozak

Greenfield, Susan

IGRA NA DANSKI NAČIN

Kako igrom odgojiti uravnoteženu, otpornu i zdravu djecu

Dissing Sandahl, Iben

Akcija!

Kako popraviti budućnost

Digitalna demencija

Kako mi i naša djeca silazimo s uma

Spitzer, Manfred

TRILEMA OTVORENE EKONOMIJE

Europski semestar, platna bilanca, tečaj i ekonomski rast Hrvatske

Radošević, Dubravko; Zdunić, Stjepan

Pravilo 5 sekundi

KVALITETA ČINI RAZLIKU, zbornik radova

17. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA KAO STRATEGIJA, zbornik radova

18. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora

KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT, zbornik radova

19. međunarodni simpozij o kvaliteti

Grupa autora