OBITELJSKO PRAVO I MATIČARSTVO

Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra
Autor: Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 186
Uvez: Meki

180,00 kn (23,89 €)

Knjiga u kojoj ćete pronaći osnove matičarstva te njihov razvoj kroz povijest.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1086fe360722 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga je namijenjena:
• studentima javne uprave i javnih financija pri Pravnom fakultetu
• studentima na studiju socijalnog rada pri Pravnom fakultetu
• matičarima u proširenju specifičnih znanja
• državnim službenicima koji vode evidencije o osobnim pravima i osobnome statusu građana
• zainteresiranim osobama za područje obiteljskoga prava i matičarstva

Predgovor:
„Ova knjiga predstavlja udžbenik namijenjen ponajprije studentima koji izučavaju obiteljsko pravo i matičarstvo u okviru Studija javne uprave. Matičarstvo kao posebna disciplina povezano je s obiteljskim pravom zato što se obiteljsko
pravo velikim dijelom smatra statusnim pravom, a matičari kao državni službenici vode evidencije o osobnim pravima i osobnome statusu građana. Knjiga je nastala iz potrebe da se prošlo izdanje autorica (Obiteljsko pravo s
matičarstvom, Narodne novine, Zagreb, 2003.) osuvremeni, i zbog zakonskih promjena u području obiteljskoga prava, i novih promjena koje su matičarstvu dale dodatnu vrijednost u službi građana. Autorice su u knjizi obradile osnove
matičarstva i dale sumarni prikaz njegova razvoja tijekom povijesti, te posebnih uz matičarstvo vezanih propisa koji su njegov pravni temelj. Obiteljsko pravo obrađeno je u onim institutima koji su vezani uz matičarstvo, odnosno osobna
stanja građana, izostavljajući obiteljskopravne institute koji se proučavaju na pravnom, odnosno studiju socijalnog rada. Osim osnovnih znanja koje udžbenik pruža za razumijevanje obiteljskoga prava i matičarstva, knjiga može poslužiti i
matičarima u proširenju specifičnih znanja potrebnih u svakodnevnome radu. Zato su, među inim, obiteljskopravne situacije analizirane i kroz prizmu uloge matičara u provedbi različitih zakona i podzakonskih akata, kojima se osobna
stanja građana evidentiraju u državnim registrima.
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar autorica je poglavlja I. do III., a prof. dr. sc., Aleksandra Korać Graovac poglavlja IV. do VI.“

Iz sadržaja:

I. OPĆENITO O OBITELJSKOM PRAVU I MATIČARSTVU / O obitelji i obiteljskopravnim odnosima / Pojam i obilježja obiteljksog prava / Povijest matičarstva / Pravni izvori obiteljskog prava i matičarstva / Osobna stanja građana / Vođenje državnih matica i upisivanje podataka u državnu maticu / Pojam i vrste državnih matica / II. BRAČNO PRAVO / Pojam braka / Oblik sklapanja braka / Podjela pretpostavaka za sklapanje braka / Učinci braka (osbna i imovinska prava i dužnosti bračnih drugova) / Osnove prestanka braka / Učinci prestanka braka i osobno ime / Izvanbračna zajednica / Istospolna zajednica / III. PRAVNO UREĐENJE ODNOSA RODITELJA I DJECE / Uvod / Obiteljski status djeteta / Utvrđivanje majčinstva i upisa u maticu rođenih /Utvrđivanje očinstva djeteta rođenog u braku i izvan braka te upis u maticu rođenih / Osporavanje majčinstva i očinstva / Roditeljska skrb / Ostvarivanbje roditeljske skrbi životnog partnera i partnerska skrb / Ososbno ime djeteta / IV. POSVOJENJE / Pojam posvojenja / Povijesni razvoj naziva instituta posvojenja u RH / Pravni izvori / Pretpostavke za zasnivanje posvojenja / Procjena podobnosti i prikladnosti za posvojenje / Postupak zasnivanja posvojenja / Rješenje o posvojenju i pravni učinci posvojenja / osobitosti vođenja matice rođenih posvojene osobe / V. SKRBNIŠTVO / Pojam skrbništva / Pravni izvori / Stvarna i mjesna nadležnost za provođenje skrbništva / Vrste skrbništva / Skrbnik / VI. POSEBNA PRAVILA MATIČARSTVA / Isprave: izvatci iz državnih matica i potvrde / Pravo uvida u državne matice / Temeljne ovlasti i dužnosti matičara / Odgovornost matičara / Literatura / Popis propisa

Dodatne informacije

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Autor

Povezane knjige - Naša preporuka