OBITELJSKO PRAVO U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI - Naruči svoju knjigu

OBITELJSKO PRAVO U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Autor: Hrabar, Dubravka
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Broj stranica: 244
Uvez: Meki

31,19  (235,00 kn)

Udžbenik u kojem su objedinjeni obiteljsko pravo i socijalni rad

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154844 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Ovaj udžbenik je napisan kroz prizmu socijalnoga rada, da bi studentima pri učenju, a poslije i u profesiji, olakšao razumijevanje, značenje i doseg pravnih normi. Zbog toga su oni instituti obiteljskoga prava s kojima se u praksi socijalni radnici ne sreću, izostavljeni ili opisani samo u manjem obujmu, više radi sveopće spoznaje obiteljskoga prava kao cjeline, nego li radi detaljne analize tih instituta. Posebno su se dotakli instituti koji su usko povezani s obiteljskim pravom primjenjivim u socijalnoj skrbi, primjerice udomiteljstva. U knjizi je poseban dio posvećen i ljudskim pravima, kao važan suvremeni segment prosudbe pojedinca i njegova pravnog statusa.

Udžbenik je namijenjen studentima kao pomoć u razumijevanju gradiva, možda i u dubljoj spoznaji zakonitosti koje obilježavaju pravnu znanost i pravnu praksu, te diplomiranim socijalnim radnicima koji će u njoj naći potrebne odgovore.

Iz sadržaja:

1. Pravo 1

1.1. Pravni izvori 3

1.1.2. Izvori obiteljskoga prava 3

1.1.2.1. Ustav Republike Hrvatske 4

1.1.2.2. Međunarodni ugovori 9

1.1.2.3. Zakoni 19

1.1.2.4. Podzakonski akti 20

1.2. Pravna praksa i pravna znanost 21

2. Pravni sustav 23

3. Sustav socijalne skrbi 24

3.1. Profesija socijalni radnik 28

3.1.1. Društvena uloga 28

3.1.2. Uloga socijalnog radnika kao zaštitnika prava građana 29

3.1.3. Vrjednote u socijalnome radu 30

3.1.4. Uloga socijalnog radnika kao profesionalca 31

3.1.5. Kompetencije socijalnog radnika 34

3.1.6. Centar za socijalnu skrb i obitelj 35

4. Ljudska prava, obiteljsko pravo i socijalni rad 35

5. Djelatnost socijalnog rada izvan obiteljskoga prava 43

6. Načela obiteljskoga prava 45

II. BRAK, IZVANBRAČNA ZAJEDNICA, ISTOSPOLNA ZAJEDNICA

1. Bračno pravo 49

1.1. Brak kao društveni odnos 49

1.2. Brak kao zakonski pojam 52

1.3. Oblik sklapanja braka 53

1.3.1. Građanski brak 54

1.3.2. Vjerski brak s građanskim učincima 57

1.3.3. Uloga centra za socijalnu skrb 60

2. Pretpostavke za postojanje braka 61

2.1. Važnost spola, izjave i nadležnog tijela za postojanje braka 61

2.2. Pravne posljedice neispunjenja pretpostavki za postojanje braka 64

3. Pretpostavke za valjanost braka 65

4. Osobna prava i dužnosti bračnih drugova 70

5. Uzdržavanje bračnih drugova 72

6. Imovinski odnosi bračnih drugova 73

7. Prestanak braka 73

7.1. Smrt bračnog druga 74

7.2. Proglašenje nestalog bračnog druga umrlim 75

7.3. Poništaj braka 75

7.4. Razvod braka 77

8. Mirno rješavanje sporova 80

8.1. Postupak obveznog savjetovanja i plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 81

8.2. Obiteljska medijacija 86

9. Izvanbračna zajednica 87

10. Istospolna zajednica 89

III. SOCIJALNI RAD U ZAŠTITI ODRASLIH OSOBA

1. Područja ugroženosti odraslih osoba 92

2. Lišenje poslovne sposobnosti 95

2.1. Vrste sposobnosti u pravu 95

2.2. Lišenje poslovne sposobnosti 96

2.2.1. Zastupanje osobe u postupku lišenja poslovne sposobnosti 99

2.2.2. Dokazni postupak 99

2.2.3. Vrijeme nakon lišenja poslovne sposobnosti 100

2.2.4. Sudska intervencija u zaštiti odraslih osoba 102

2.2.5. Postupak lišenja poslovne sposobnosti 102

2.3. Zdravlje štićenika 103

3. Skrbništvo 105

3.1. Obiteljskopravna zaštita odraslih osoba 107

3.2. Skrbnik 111

3.3. Zastupanje i samostalnost štićenika 115

3.4. Nadzor nad skrbnikom 119

3.5. Prestanak skrbničke dužnosti i skrbništva 120

3.6. Mišljenje štićenika 120

4. Anticipirane naredbe 121

5. Posebno skrbništvo 125

IV. PODRIJETLO DJETETA

1. Uvod 128

2. Obiteljski status djeteta 129

3. Utvrđivanje majčinstva 130

3.1. Presumpcija majčinstva 130

3.2. Utvrđivanje majčinstva sudskom presudom 131

4. Utvrđivanje očinstva 134

4.1. Presumirano (bračno) očinstvo 134

4.2. Utvrđivanje očinstva izvanbračno rođenog djeteta 135

4.2.1. Priznanje očinstva 136

4.2.2. Utvrđivanje očinstva sudskom presudom 141

5. Osporavanje majčinstva i očinstva 144

5.1. Osporavanje majčinstva 145

5.2. Osporavanje očinstva 147

5.2.1. Osporavanje bračnog očinstva 148

5.2.2. Osporavanje izvanbračnog očinstva 151

5.3. Osporavanje majčinstva i očinstva nastalog uz medicinsku pomoć 155

V. ODGOVORNOST U ZAŠTITI DJECE

1. Odgovornost državnih tijela u zaštiti djece 158

2. Roditeljska skrb i prava djeteta 159

2.1. O sadržaju roditeljske skrbi 160

2.2. Ostvarivanje roditeljske skrbi 163

2.3. Konvencija o pravima djeteta 164

2.4. Prava djece u obiteljskom zakonodavstvu 167

2.5. Dužnosti djece 175

2.6. Opće napomene o pojedinim institutima roditeljske skrbi u obiteljskom zakonodavstvu 176

2.6.1. Pojam i sadržaj roditeljske skrbi 176

2.6.2. Zastupanje djeteta 177

2.6.3. Osobni odnosi/kontakti 179

2.6.4. Privremena skrb o djetetu 181

2.6.5. Smrt roditelja 183

2.6.6. Anticipirane naredbe 183

3. Mjere za zaštitu djece 185

3.1. Suradnja s centrom za socijalnu skrb 185

3.2. Mjere u nadležnosti centra za socijalnu skrb 187

3.3. Mjere u nadležnosti suda 190

4. Zaštita imovine i prava na uzdržavanje 194

4.1. Imovinski odnosi 194

4.2. Uzdržavanje 195

5. Posvojenje 199

5.1. Smisao i svrha posvojenja 199

5.2. Odrednice posvojenja 200

5.3. Posvojitelji 201

5.4. Posvojenik 202

5.5. Učinci posvojenja 202

5.6. Posvojenje štićenika 203

5.7. Pravni položaj roditelja 204

5.8. Pristanci na posvojenje 204

5.9. Podobnost i prikladnost za posvojenje 206

5.10. Upravni postupak 207

5.11. Privatnost posvojiteljske obitelji 209

6. Partnerska skrb 210

7. Skrbništvo 211

7.1. Razlozi za skrbništvo nad maloljetnom osobom 211

7.2. Posebno skrbništvo 214

8. Udomiteljstvo 217

Literatura 221

Pravni izvori 229

Kazalo pojmova 233

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka