OD TROŠKOVA DO KORISTI - Naruči svoju knjigu

OD TROŠKOVA DO KORISTI

Analiza troškova i koristi u pripremi projekta
Autor: Boromisa, Ana-Maria
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 228
Uvez: Meki

26,54  (199,97 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1309 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i upotrebu analize troškova i koristi. Usmjerena je na njezinu primjenu u kontekstu kohezijske politike Europske unije, pri čemu u obzir uzima specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa. Cilj knjige je dati opći pregled mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi, identificirati uobičajene greške i dobre strane analize, a time olakšati i suradnju naručitelja i izrađivača analize. Knjiga bi naručiteljima trebala pomoći razlikovati dobru od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice na sektorske upute. Kroz knjigu je kao primjer korišten projekt – pelješki most – kako bi se omogućilo razumijevanje povezanosti različitih dijelova studije te pokazala važnost suradnje stručnjaka različitih profila tijekom izrade.

Iz recenzija:

Interes za ovu knjigu će rasti proporcionalno broju ljudi koji su obavješteni o njezinu postojanju, jer drugo djelo ni približno slične kompletnosti i relevantnosti ne postoji na hrvatskom jeziku. prof. dr. sc. Tarzan Legović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Osim znanstvene, knjiga ima i stručnu i praktičnu dimenziju, jer nudi upute za primjenu. Prilozi sadrže referentne vrijednosti, ukratko opisuju alternativne metode ekonomske analize te tekst provedbene uredbe koji propisuje način izrade analize koristi i troškova. dr. sc. Sanja Tišma, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Ova knjiga može i treba poslužiti i za edukaciju svih potencijalnih predlagača razvojnih projekata u sva tri sektora društva, tijelima uprave na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim subjektima i civilnom društvu u svim zemljama Zapadnog Balkana i zemljama EU koje okružuju taj prostor. Prof. dr. sc. Edita Stojić Karanović, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

Iz sadržaja:

Predgovor
————————————————————————– 11

I. Razvoj analize troškova i koristi i njezine primjene ——— 13

Razvoj
——————————————————————————-
15

Primjena
—————————————————————————- 23

II. Izrada i tumačenje rezultata
—————————————— 33

Prikaz konteksta
—————————————————————– 35

Pravila, objašnjenje i upute
—————————————————— 35

Primjer
——————————————————————————-
38

Uvod
—————————————————————————–
38

Osnovni društveno-ekonomski pokazatelji —————————– 40

Postojeće politike, razvojni planovi i institucije
———————– 46

Prikaz postojeće infrastrukture i prometne povezanosti ———— 49

Percepcija i očekivanja populacije u vezi projekta ——————–
53

Komentar —————————————————————————
54

Definicija ciljeva projekta
—————————————————– 55

Pravila, objašnjenje i upute
—————————————————— 55

Primjer ——————————————————————————-
57

Komentar
————————————————————————— 57

Određivanje projekta
———————————————————– 59

Pravila, objašnjenje i upute ——————————————————
59

Primjer
——————————————————————————-
60

Opseg i elementi projekta
————————————————– 60

Očekivani početak i trajanje projekta
———————————— 63

Institucionalni aspekti
—————————————————— 63

Područje utjecaja, krajnji korisnici, ostali dionici
———————- 65

Utjecaj na zapošljavanje ———————————————–
65

Izvedivost odabrane opcije
———————————————— 67

Komentar
————————————————————————— 68

Izvedivost projekta s analizom potražnje i opcija ———————-
69

Pravila, objašnjenje i upute
—————————————————— 69

Analiza potražnje
———————————————————— 70

Analiza varijanti ————————————————————–
72

Primjer
——————————————————————————-
75

Uvodne napomene
———————————————————– 75

Analiza potražnje ————————————————————
76

Povijesni podaci i trenutačna potražnja —————————- 76

Projekcije potražnje —————————————————-
77

Analiza varijanti ————————————————————–
80

Opis varijanti
————————————————————-80

Osnovni scenarij
——————————————————— 82

Minimalni zahvat ——————————————————-
83

Ostale varijante rješenja ———————————————–
84

Izvanteritorijalna rješenja ————————————— 84

Rješenja na trasi mosta —————————————— 86

Tunel ispod Bosne i Hercegovine —————————— 89

Preliminarna evaluacija opcija ————————————— 89

Odabir optimalne opcije
————————————————– 100

Izvedivost odabrane opcije ———————————————-
102

Institucionalna izvedivost
———————————————— 102

Tehnička izvedivost
——————————————————- 103

Okolišni i klimatski aspekti izvedivosti ——————————–
104

Učinci na floru i vegetaciju ——————————————
104

Učinci na šumske ekosustave i šumarstvo ————————- 105

Učinci na morske ekosustave —————————————- 105

Učinci na faunu (ptice i ostala fauna) —————————– 106

Učinci na zaštićena područja —————————————- 107

Učinci na krajolik ——————————————————
108

Učinci na špilje ———————————————————
108

Klimatske promjene ————————————————– 108

Pravna pitanja
————————————————————– 109

Komentar
————————————————————————- 109

Financijska analiza
———————————————————— 113

Pravila, objašnjenje i upute
—————————————————- 113

Ulazni podaci
—————————————————————- 115

Investicijski troškovi ————————————————–
115

Troškovi zamjene ——————————————————
115

Preostala vrijednost ulaganja ————————————— 115

Prihodi ——————————————————————-
115

Procjena profitabilnosti
————————————————— 116

Određivanje doprinosa iz fondova ———————————- 125

Analiza financijske održivosti ——————————————-
126

Sadržaj poglavlja financijske analize ———————————–
128

Primjer
—————————————————————————–
130

Polazišta ———————————————————————
130

Ulazni podaci
—————————————————————- 130

Investicijski troškovi ————————————————–
130

Referentno razdoblje i izvori financiranja ———————— 131

Operativni i troškovi zamjene ————————————— 132

Preostala vrijednost ulaganja ————————————— 133

Procjena profitabilnosti ———————————————-
133

Financijska profitabilnost ulaganja —————————— 133

Financijska profitabilnost nacionalnog kapitala ————— 138

Analiza financijske održivosti —————————————
144

Komentar ————————————————————————-
147

Ekonomska analiza
———————————————————— 149

Pravila, objašnjenje i upute
—————————————————- 149

Primjer —————————————————————————–
154

Fiskalne korekcije
———————————————————- 154

Primjena konverzijskih faktora —————————————–
156

Monetizacija netržišnih utjecaja —————————————-
156

Diskontiranje procijenjenih troškova i koristi ———————–
157

Komentar
————————————————————————- 159

Procjena rizika —————————————————————–
161

Pravila, objašnjenje i upute
—————————————————- 161

Primjer
—————————————————————————–
163

Procjena rizika ————————————————————–
163

Analiza osjetljivosti
——————————————————– 164

Test osjetljivosti: promet ———————————————
164

Test osjetljivosti: troškovi izgradnje ——————————– 165

Test osjetljivosti: operativni troškovi i troškovi zamjene ——- 166

Test osjetljivosti: datum dovršetka ——————————— 167

Test osjetljivosti: pristupanje Bosne i Hercegovine

Europskoj uniji—————————————————- 167

Rezultati testova osjetljivosti —————————————-
168

Komentar
————————————————————————- 168

Sažetak
—————————————————————————-
169

Prilozi
—————————————————————————–
173

Prilog I
—————————————————————————–
173

Referentne vrijednosti i dokumenti ————————————
173

Glavne ekonomske koristi i rizici po sektorima ———————- 174

Prilog II – Odabrane metode ekonomske analize ————————-
179

Analiza isplativosti
——————————————————— 179

Multikriterijska analiza
————————————————— 181

Prilog III – Metodologija propisana Provedbenom uredbom

Komisije 2015/2007 ——————————————————
184

Popis tablica ———————————————————————
209

Popis kratica i oznaka
——————————————————– 213

Popis terminoloških napomena ——————————————-
214

Indeks —————————————————————————–
215

Literatura
———————————————————————— 219

Dodatne informacije

Godina izdanja

Autor

Boromisa, Ana-Maria

Izdavač

Alinea

Broj stranica

Uvez

Meki

Karakter

stručna

ISBN