OPĆA SOCIOLOGIJA S UVODOM U SOCIOLOGIJU PRAVA - Naruči svoju knjigu

OPĆA SOCIOLOGIJA S UVODOM U SOCIOLOGIJU PRAVA

Autor: Zrinščak, S; Kregar, J.; Sekulić, D.; Ravlić, S.; Grubišić, K.; Čepo, D.; Petričušić, A.; Čehulić, M.
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 516
Uvez: Meki

130,00 kn

Udžbenik namijenjen prije svega studentima prava, socijalnog rada i javne uprave, ali i studentima drugih studija

SKU: 13367 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Ovaj je udžbenik pisan s namjerom da pruži sociološka znanja studentima prava, socijalnoga rada i javne uprave, ali i studentima drugih studija koji ga mogu smatrati obrazovno korisnim. On je pisan i s namjerom da pruži odgovore, ali i da zaintrigira, potakne na kritiku, na postavljanje novih pitanja. On je pisan s namjerom da bude intelektualna pustolovina, a ne samo literatura za predmet i ispit koji je potrebno apsolvirati.

Ovaj se udžbenik bitno razlikuje od prethodnoga, tiskanoga 2014. godine. Sociologija, kao i svaka druga znanost, napreduje i mijenja se. Kumuliraju se nova istraživanja i novi podaci. Držeći predavanja, uviđamo daje neke teme i koncepte moguće predstaviti na bolji način. U tome je vidu ovaj udžbenik bitno različit, ali jest kontinuitet dosadašnjega te refleksija kontinuiteta podučavanja sociologije na Pravnome fakultetu, koja traje već više od 110 godina.

Recenzije:

Ovdje je riječ o jedinstvenom sociološkom udžbeniku i sociološkom znanstvenom djelu. Riječ je o knjizi koja na jednom mjestu, na znanstveno ali i na didaktički prikladan način, obrađuje sve bitne društvene procese bez kojih nije moguće razumjeti suvremena društva. Ona vrlo umješno kombinira poznavanje teorija i koncepata, a kako bi se oni primijenili u razumijevanju procesa i dostupnih empirijskih podataka. Otuda velika korist ovakvog udžbenika u nadasve potrebnoj korekciji ideološke rasprave o hrvatskom društvu, a koja se vodi bez ikakvoga znanstvenog temelja.

Profesor emeritus Ognjen Čaldarović

Knjiga predstavlja čitav niz tema koje su relevantne za trenutak u kojem živimo, od pitanja nejednakosti, preko pitanja promjena u obitelji, evolucije gledanja na devijantnost, do utjecaja snažnih društvenih konstrukata poput nacije ili religije na živote pojedinaca i čitavih društvenih grupa. Knjiga je važna jer kritički analizira, promatra i propituje dominantne ideološko-političke, ali i znanstveno-teorijske postavke o pojedinim pitanjima i temama, poput teme moći ili uloge aktera socijalizacije u formiranju željenog društva. Ona na kvalitetan i svima razumljiv način oslikava ključne kompleksnosti koje utječu na suvremena društva te nudi različite poglede na rješavanje problema koji iz tih kompleksnosti proizlaze.

Profesor emeritus Vlado Puljiz

Iz sadržaja:

Siniša Zrinščak

PREDGOVOR 1

Duško Sekulić

SOCIOLOGIJA I NJEZIN PREDMET 7

Duško Sekulić

ISTRAŽIVANJE U SOCIOLOGIJI 27

Josip Kregar

RAZVOJ SOCIOLOGIJE I SOCIOLOŠKE PERSPEKTIVE 49

Josip Kregar

SOCIOLOGIJA PRAVA 107

Slaven Ravlić, Mateja Čehulić

PRAVNA KULTURA 145

Duško Sekulić

DRUŠTVO I DRUŠTVENA PROMJENA 177

Siniša Zrinščak

STANOVNIŠTVO I DRUŠTVENI RAZVOJ 205

Duško Sekulić

KULTURA 229

Duško Sekulić, Siniša Zrinščak

STRATIFIKACIJA I POKRETLJIVOST 251

Josip Kregar, Siniša Zrinščak, Dario Čepo

OBITELJ 287

Josip Kregar, Siniša Zrinščak, Mateja Čehulić

SOCIJALIZACIJA 321

Josip Kregar, Antonija Petričušić

DEVIJANTNOST 343

Duško Sekulić, Slaven Ravlić

ETNICITET I NACIJA 369

Slaven Ravlić, Dario Čepo

POLITIKA, MOĆ I DRŽAVA 391

Slaven Ravlić

DEMOKRACIJA I PARTICIPACIJA 415

Slaven Ravlić

IDEOLOGIJA 439

Ksenija Grubišić

OBRAZOVANJE 461

Sinisa Zrinšćak

RELIGIJA 489

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka