Informacije o trgovačkom društvu

M.E.P. d.o.o.
Ulica grada Vukovara 226G, 10000 Zagreb
Matični broj: 3736938
OIB: 50090625176

Zastupnica: Ana Tudor, direktorica
Telefon: 095/4441-441

Adresa elektroničke pošte:
kontakt@knjizaraum.hr

Info telefon:
01/5509-805

Fax:
01/5509-894

_________________________

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-10/8929-2/
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.
2402006-1100089293
IBAN HR0324020061100089293

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 18.500,00 kn