PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE - Naruči svoju knjigu

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE

Autor: Diković, Marina; Tatković, Nevenka; Tatković, Sanja
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 170
Uvez: Tvrdi

15,93  (120,02 kn)

Izvrstan priručnik za nastavnike, odgojitelje, studente pedagoških studija, ravnatelje odgojno-obrazovnih institucija, roditelje, skrbnike, pedagoge, psihologe, komunikacijske stručnjake… Drugim riječima, za teoretičare i praktičare nastavnoga procesa i rada s djecom!

Opis

O knjizi:

Namjera autorica teksta bila je doprinijeti razvoju hrvatskog obrazovnog sustava i pedagogije tako što će stručnjacima uključenima u nastavni proces osigurati pristupačan i cjelovit priručnik usmjeren na pitanje komunikacije i međusobne interakcije u nastavnom procesu i radu s djecom. Slobodno možemo reći kako su u toj namjeri uspjele.

Riječ je o svrsihodnom i praktičnom priručniku koji olakšava i unaprjeđuje svakodnevni rad nastavnika i odgojitelja te kojem će se, zahvaljujući njegovoj stručnosti i relevantnosti podataka, neprestano moći vraćati.

Priručnik polazi od činjenice kako je komunikacija osnovna socijalna funkcija i djelatnost kompleksna na svim svojim razinama – jednako važna u svim područjima djelovanja, no osobito u obrazovnom sustavu. Upravo zato, autorice knjige kroz stvarne su slučajeve analizirale različita područja primjene komunikacijskih vještina, s posebnim osvrtom na odgojno-obrazovni sustav.

Zahvljujući tematski strukturiranim cjelinama, brojnim primjerima iz prakse te slikovnim prikazima, knjiga će od velikoga značaja biti nastavnicima na svim razinama obrazovanja, odgojiteljima, studentima pedagoških studija, ravnateljima, upraviteljima obrazovno-odgojnih ustanova, ali i roditeljima i skrbnicima. S obzirom da je riječ o knjizi koja predstavlja spoj teorije i prakse te je jedinstvena knjiga ovoga tipa u Hrvatsoj, razumljivoga jezika i jednostavnoga stila, od velike će pomoći biti i svim pedagozima, psiholozima i komunikacijskim stručnjacima koji u ovome području razvijaju vlastiti istraživački rad.

Iz sadržaja: 

PREDGOVOR 1
I. PSIHOLOŠKI ASPEKT KOMUNIKACIJE 3
1. Pojmovno određenje i obilježja komunikacije 3
2. Značajke ljudske komunikacije 9
3. Preduvjeti uspješne komunikacije  11
3.1. Samopoštovanje i slika o sebi 11
3.2. Otvorenost 12
3.3. Ljubaznost i toplina 13
3.4. Izbjegavanje stereotipa i predrasuda 13
4. Vrste komunikacije 14
4.1. Verbalna i neverbalna komunikacija 16
4.1.1. Sličnosti i razlike između verbalne i neverbalne komunikacije 17
4.2. Verbalna komunikacija 21
4.2.1. Prepreke u verbalnoj komunikaciji  22
4.2.2. Prepreke u komunikaciji na razini pojedinca 23
4.3. Neverbalna komunikacija 25
4.3.1. Komunikacijska okolina 29
4.3.2. Fizičke značajke osoba uključenih u komunikaciju 30
4.3.3. Tjelesni pokreti i pozicioniranje tijela 30
5. Interpersonalna komunikacija 38
5.1. Kvaliteta komunikacije 43
5.2. Modeli/pristupi komunikaciji 45
5.3. Watzlawickova teorija komunikacije 51
6. Komunikacijske vještine 57

II. PEDAGOŠKI ASPEKT KOMUNIKACIJE 64
1. Društvena dimenzija komunikacije 64
1.1. Socijalna kompetencija 64
1.2. Socijalne vještine 67
2. Poslovna komunikacija 70
2.1. Kako komunicirati u poslovnim situacijama 71
2.2. Marketinška komunikacija 74
3. Komunikacija u odgoju i obrazovanju – pedagoška komunikacija 77
3.1. Međuljudski odnosi u pedagoškome kontekstu 80
3.2. Konflikti u odgojno-obrazovnome radu 83
3.3. Školska kultura 86
4. Komunikacija odgojitelja i nastavnika s roditeljima 91
5. Komunikacija u nastavi i poučavanju 94
5.1. Komunikacija u nastavnome procesu 94
5.2. Retorika 104
6. Komunikacija medijima – informacijsko-komunikacijska tehnologija 108
7. Odlike odgojitelja i nastavnika u komunikacijskome procesu 113
8. Interkulturalna komunikacija  119

9. PRILOZI 122
9.1. Kako uspješnije komunicirati ili kako se bolje razumjeti u komuniciranju 122
9.2. 10 radionica za uspješnu komunikaciju u odgojno-obrazovnoj ustanovi 123
A. Radionice verbalne komunikacije 126
1. Rasprava (debata) 126
2. Simulacija rješenja nasilne komunikacije – put k nenasilnoj komunikaciji 127
3. Aktivno slušanje 129
4. Kritičko čitanje 131
B. Radionice neverbalne komunikacije 132
1. Inovativna i kreativna rješenja 132
2. Ekspresivne tehnike – izražavanje emocija i tehnike kontrole emocija 132
3. Upravljanje ponašanjem 133
C. Radionice paraverbalne komunikacije, radionice (samo)komunikacije, radionice interkulturalne komunikacije 134
1. Partnerstvo s roditeljima 134
2. Samopoštovanje i samopouzdanje (izgradnja pozitivne slike o sebi) 134
3. Okruženje 135
Vježbe 137
1. Primjeri različitih problema i prepreka u komunikaciji 137
2. Teški sugovornici u komunikaciji 138

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 139
SAŽETAK 142
SUMMARY 143
LITERATURA 144
INDEKS AUTORA 161
INDEKS POJMOVA 167
POPIS SLIKA 168
O AUTORICAMA

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Karakter

,

Uvez

Izdavač

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE”