QLIFE ČASOPIS

No. 3, Jesen 2018

Skupina autora

QLIFE ČASOPIS

No. 38, Ljeto 2018

Skupina autora

QLIFE ČASOPIS

Nova znanost liderstva, Proljeće 2018.

Skupina autora

qLife ČASOPIS

Klasici V., Zima 2018.

Skupina autora

qLife ČASOPIS

Mentorstvo i coaching, Jesen 2017.

Skupina autora

qLife ČASOPIS

Osnove liderstva, Ljeto 2017.

Skupina autora

qLife ČASOPIS

Konflikti, Ljeto 2016.

Skupina autora

qLife ČASOPIS

Timski rad, Ljeto 2015.

Skupina autora

qLife ČASOPIS

Promjene, Ljeto 2011.

Skupina autora