Prikaz 49–72 od ukupno 115 rezultata

BUMERANG

Putovanja u novi treći svijet

Lewis, Michael

EU U 100 KORAKA

Izbor kolumni objavljenih u tjedniku Lider 2005. - 2013.

Starešina, Višnja

EKONOMSKA KRIZA I KRIZA EKONOMSKE ZNANOSTI

Ekonomska teorija i ekonomska politika u labirintu tranzicije od „teritorijalne“ k „tržišnoj“ državi

Stojanov, Dragoljub

Nema na zalihi
Nema na zalihi

PLAVA EKONOMIJA

10 godina, 100 inovacija, 100 milijuna radnih mjesta

Pauli, Gunter

NATRAG NA POSAO

Zašto trebamo pametnu državu za snažnu ekonomiju

Clinton, Bill

FORMULE USPJEHA ZA NOVO DESETLJEĆE

NA TEMELJU ANALIZE 600 PODUZEĆA KOJA SU POBIJEDILA KRIZU

Vizjak, Andrej

Nema na zalihi
Nema na zalihi

EKONOMSKI LEKSIKON

2. dorađeno i prošireno izdanje

Grupa autora

HOTEL EUROPA

HRVATSKA 2020

jedna moguća budućnost

Srića, Velimir

Nema na zalihi

JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA

Načela politike i financiranje

Yescombe, E.R.

Nema na zalihi