POLITIKE I REŽIMI DEVIZNIH TEČAJEVA - Naruči svoju knjigu

POLITIKE I REŽIMI DEVIZNIH TEČAJEVA

Autor: Kordić, Gordana
Područje: Investiranje i osiguranje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 251
Uvez: Meki

16,19  (121,98 kn)

Općenito, malo je tema koje podjednako u teoriji i u praksi izazivaju toliko interesa kao što je to politika deviznog tečaja. Na tragu dosadašnjih istraživanja o raznolikosti tečajnih režima, nakon magistarskog rada i doktorske disertacije, Gordana Kordić svoja znanstvena istraživanja nadograđuje i objedinjuje u obliku udžbenika!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2034 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Devizni tečaj, kao cijena domaće valute izražena u terminima strane valute, jedna je od najznačajnijih varijabli kako u okviru nacionalne politike, tako i u njezinoj interakciji s drugim gospodarstvima. Iako bi se površnim pogledom moglo smatrati kako je riječ „samo“ o jednoj cijeni, razina i način formiranja deviznog tečaja odredit će niz drugih varijabli u gospodarstvu. Značaj deviznog tečaja vidi se prije svega u odnosu relativnih cijena dobara i usluga proizvedenih u različitim gospodarstvima, čime izravno utječe na nacionalnu konkurentnost, produktivnost te (re)alokaciju resursa.

Povijest tečajnih režima stara je koliko i samo postojanje novca, a među prvim bankovnim poslovima bili su upravo oni mjenjački kojima se nastojalo zaraditi na razlici cijena dviju valuta. Ipak, u vrijeme zlatnog standarda, kada su valute bile izravno vezane za zlato te se njihova vrijednost utvrđivala temeljem pariteta zlatnog pokrića, devizni tečajevi usklađuju se autmatizmom, a tečajna politika je u drugome planu. U sustavu papirnate valute manipuliranje tečajnim kretanjima postaje jedan od najsnažnijih, ali i potencijalno najopasnijih, instrumenata nacionalne vlasti.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR 3
 1. ODNOS TEČAJNE POLITIKE I GOSPODARSKIH OKOLNOSTI – POVIJESNI PREGLED 7
 1. 1. ŠTO SE MOŽE DOZNATI PROUČAVANJEM POLITIKA I REŽIMA DEVIZNIH TEČAJEVA 12
 1. 2. POVIJESNI PREGLED TEČAJNIH POLITIKA I REŽIMA 13
 1. 2. 1. Sustav zlatnog standarda (čisti zlatni standard) 16
 1. 2. 2. Razdoblje između dva svjetska rata 19
 1. 2. 3. Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata i sporazum iz Bretton Woodsa 20
 1. 2. 4. Razlozi napuštanja sustava iz Bretton Woodsa 23
 1. 2. 5. Razdoblje nakon napuštanja sporazuma iz Bretton Woodsa 24
 1. 3. EUROPSKI INTEGRACIJSKI PROCESI 25
 1. 4. VALUTNI STANDARDI I MEĐUNARODNA LIKVIDNOST 28
 2. FORMIRANJE DEVIZNOG TEČAJA I IZBOR TEČAJNOG REŽIMA 35
 2. 1. UTJECAJ DEVIZNOG TEČAJA NA RAVNOTEŽU PLATNE BILANCE 36
 2. 2. NAZNAKE O FAKTORIMA KOJI UTJEČU NA FORMIRANJE DEVIZNOG TEČAJA 37
 2. 3. NAČINI ODREĐIVANJA DEVIZNOG TEČAJA 39
 2. 4. DEVIZNA TRŽIŠTA – ULOGA, INSTRUMENTI I POSLOVI 46
 2. 5. TEORIJE O FORMIRANJU DEVIZNOG TEČAJA 47
 2. 5. 1. Teorija bilance plaćanja 48
 2. 5. 2. Monetaristička (inflacionistička) teorija formiranja deviznog tečaja 48
 2. 5. 3. Teorija kamatnog pariteta 49
 2. 5. 4. Teorija efikasnog deviznog tržišta 49
 2. 6. IMPLIKACIJE DILEME NEMOGUĆEG TROJSTVA NA ODABIR TEČAJNOG REŽIMA 50
 2. 7. TEORIJA PARITETA KUPOVNE MOĆI I FORMIRANJE DEVIZNOG TEČAJA 52
 2. 8. FORMIRANJE DEVIZNOG TEČAJA U KRATKOM I U DUGOM ROKU 54
 2. 8. 1. Formiranje deviznog tečaja u dugom roku 57
 2. 8. 2. Formiranje deviznog tečaja u kratkom roku 58
 3. VRSTE I ZNAČAJKE TEČAJNIH REŽIMA 61
 3. 1. ZNAČAJKE VIŠESTRUKIH (DIFERENCIRANIH) TEČAJNIH REŽIMA 64
 3. 1. 1. Korištenje višestrukog deviznog tečaja za poticanje izvoza 67
 3. 1. 2. Korištenje višestrukog deviznog tečaja za poticanje uvoza 68
 3. 2. ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA IZBOR POLITIKE I REŽIMA DEVIZNOG TEČAJA 70
 3. 3. ODNOS MONETARNE I TEČAJNE POLITIKE 78
 3. 4. MOGUĆNOSTI MONETARNE I FISKALNE POLITIKE U UVJETIMA RAZLIČITIH TEČAJNIH REŽIMA 83
 3. 4. 1. Učinkovitost makroekonomskih politika u sustavu fiksnog deviznog tečaja 83
 3. 4. 2. Mogućnosti monetarne i fiskalne politike u sustavu fluktuirajućeg deviznog tečaja 90
 3. 5. NOMINALNE VARIJABLE KAO SIDRA MONETARNE POLITIKE 94
 3. 5. 1. Sidro deviznog tečaja 96
 3. 5. 2. Tečajna politika u Republici Hrvatskoj 97
 3. 5. 3. Sidro monetarnih agregata 106
 3. 5. 4. Sidro inflacije 106
 3. 6. ŠTO JE „STRAH OD FLUKTUIRANJA“ I JE LI OPRAVDAN 109
 3. 7. JE LI „BIPOLAR VIEW“ HIPOTEZA TOČNA 110
 4. PROBLEMI KLASIFIKACIJE TEČAJNIH REŽIMA 128
 4. 1. KLASIFIKACIJA TEČAJNIH REŽIMA 129
 4. 2. PROBLEMI ODREĐIVANJA RAVNOTEŽNE RAZINE DEVIZNOG TEČAJA 142
 4. 2. 1. Tečajna politika u uvjetima fiksnog tečajnog režima 142
 4. 2. 2. Prednosti i nedostaci korištenja fiksnih tečajnih režima 146
 4. 2. 3. Sustav valutnog odbora i dolarizacija/euroizacija 149
 4. 2. 4. Dedolarizacija/deeuroizacija i jačanje nacionalne monetarne suverenosti 169
 4. 3. TEČAJNA POLITIKA U UVJETIMA FLUKTUIRAJUĆEG TEČAJNOG REŽIMA 171
 4. 4. TEČAJNA POLITIKA U UVJETIMA INTERMEDIJARNIH TEČAJNIH REŽIMA 173
 4. 5. UTJECAJ IZBORA TEČAJNOG REŽIMA NA NAJZNAČAJNIJE MAKROEKONOMSKE POKAZATELJE: PREGLED DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA 176
 4. 6. POSLJEDICE PROMJENA NACIONALNOG TEČAJNOG REŽIMA 180
 5. TEČAJNA POLITIKA I MONETARNA SUVERENOST 184
 5. 1. NEOVISNOST SREDIŠNJE BANKE U KONTEKSTU ODABRANOG TEČAJNOG REŽIMA 186
 5. 1. 1. Analiza ograničenja tečajnih politika u okviru sporazuma iz Bretton Woodsa 189
 5. 2. MONETARNE INTEGRACIJE I NACIONALNI TEČAJNI REŽIMI: OGRANIČENJA SUVERENITETA 192
 5. 3. OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE KAO OKVIR MONETARNE UNIJE 194
 5. 3. 1. Teorijski okvir optimalnog valutnog područja 198
 5. 3. 2. Preduvjeti uspješnog funkcioniranja optimalnog valutnog područja 199
 5. 3. 3. Monetarna politika s obzirom na vrstu (simetričnih ili asimetričnih) šokova s kojima se susreće monetarna unija 217
 5. 3. 4. Stajališta o ulasku u europsku Ekonomsku i monetarnu uniju 224
 6. TRENDOVI TEČAJNIH POLITIKA – MOŽEMO LI IH PREDVIDJETI 229
 6. 1. BUDUĆI TRENDOVI TEČAJNIH POLITIKA 229
 6. 2. VALUTNI RATOVI 232
 BIBLIOGRAFIJA 238
 PRILOZI 245
 KAZALO POJMOVA 249
 POPIS SLIKA 251
 POPIS TABLICA 252
 POPIS GRAFIKONA 253

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “POLITIKE I REŽIMI DEVIZNIH TEČAJEVA”

Povezane knjige - Naša preporuka